feb
23

Číslo 17 nám prinieslo šťastie v celoslovenskej súťaži...

ruskeslovo mini17. 2. 2023 sa už po 17. krát konalo celoslovenské kolo súťaže Ruské slovo v prednese poézie, prózy a piesne. Témou tohto ročníka bol svet prírody.
V jednotlivých disciplínach sa predstavilo po 17 súťažiacich z rôznych kútov Slovenska.
Našu školu reprezentovala prednesom prozaického textu Eliška Tatárová z 8.C.
Pred porotou sa predviedla živým, temperamentným vystúpením, ktoré jej prinieslo úžasné 2. miesto.
Eliške srdečne gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

feb
22

Slovenka roka

Silvia-MandulakovaHlasujme v Slovenke roka za Vranovčanku p. Silviu Manduľákovú!
Anketa Slovenka roka je prestížny projekt týždenníka Slovenka v spolupráci s RTVS. Jeho cieľom je zviditeľniť ženy podieľajúce sa na raste krajiny, uznávané odborníčky vo svojich profesiách, v oblasti umenia, zdravotníctva, vedy, športu, vzdelávania, charity a pomoci iným. V tomto jubilejnom 15. ročníku je nominovaná aj Vranovčanka v oblasti „Podpora mladých talentov“ – konateľka neziskovej organizácie EDUCTECH n.o. PaedDr. Silvia Manduľáková, PhD. – ktorá už niekoľko rokov morálne aj finančne podporuje prírodovedné a technické vzdelávanie mladých na našej škole.
Prosíme, aby ste vyjadrili našu vďačnosť a svojím hlasom podporili PaedDr. Silviu Manduľákovú v ankete Slovenka roka. Hlasovať môžete do 20. júna 2023 niekoľkými spôsobmi.
Ako na to?

feb
21

Fašiangový detský ples

fasiangy3Pozor, pozor práve dnes, začal u nás veľký ples ...
K fašiangovému obdobiu neodmysliteľne patria tradičné veselice, plesy a tanečné zábavy pre dospelých. Deti z 3.B si chceli užiť trochu zábavy a takýto plesík si zorganizovali piatok popoludní vo svojej triede. Samozrejme so všetkým čo k tomu patrí.....skvelá tanečná zábava, pohostenie, no a hlavne dobrá nálada. Nechýbali hry, súťaže, atmosféra bola výborná. Svoje šťastie si vyskúšali aj v tombole, v ktorej bolo množstvo pekných cien.
Každý sa tešil a radoval dnes, veď sme predsa slávili, fašiangový ples. Fašiangy, fašiangy už sa končia zasa, opäť sa vyskákala veselá chasa.

feb
20

Trochu inak v knižnici

fasiangy3Fašiangový čas je plný zábavy a smiechu. Je to veselé obdobie podčiarknuté aj veselými maskami, ktoré si deti priniesli do knižnice. Takéto „hravé učenie“ v knižnici zažili žiaci 4.C triedy 17.2.2023. Pani knihovníčka prezlečená za vílu privítala deti s pomocníčkou Cruelly De Vil, ktorá deťom pomaľovala tvár zaujímavými obrázkami. Deti predstavili svoje masky a rozdelili sa na dve súťažné skupiny. Súťažili v odhaľovaní postáv z rozprávkových príbehov, vo vyhľadávaní známych i menej známych autorov kníh, zahrali sa na detektívov, ktorí museli odhaliť postavy vo vybraných knihách. Obidvom skupinám sa tak podarilo vyhľadať 53 správnych postáv. Zasúťažili si aj v rýchlosti a spolupráci v skupinách s pomocou kruhových stôp. Precvičili si čítanie s porozumením, vyhľadávanie kníh a v knihách, spoluprácu v tímoch.

feb
18

ELEsparks – súťaž v anglickom jazyku

spse miniStredná priemyselná školy elektrotechnická v Prešove usporiadala 7. ročník súťaže ELEsparks, kde bolo zaevidovaných 81 prihlásených družstiev. Súťaž pozostávala z dvoch domácich online kôl, v ktorých boli testované gramaticko-lexikálne vedomosti, čítanie s porozumením a počúvanie s porozumením.
Posledné kolo sa uskutočnilo na pôde tejto školy, kde sa stretli prvé 6 postupujúce družstvá s najvyšším počtom bodov po 2. domácom kole. V poslednom kole boli testované okrem vyššie spomenutých kompetencií aj tvorba príbehu na základe obrázka a písanie eseje. Družstvá boli vyrovnané, súťažiaci ukázali veľmi dobrú znalosť angličtiny a spoločnými silami sa usilovali získať potrebné body na pódiové miesto.

feb
19

Svetový deň rádia

kino miniPán učiteľ, čo je to? Ako to fungovalo? Tieto otázky počúvali často učitelia pri vyučovaní techniky, keď rozprávali o audio nosičoch 20. storočia. Keďže vývoj ide neskutočne rýchlym tempom vpred, nečudo, že žiaci nepoznajú gramofóny, platne alebo magnetofóny. Tak sa zrodil nápad dotknúť sa histórie v podobe názorných ukážok, ktoré sa našli na povalách či v pivniciach.
Pri príležitosti Svetového dňa rádia, ktorý určilo UNESCO na 13. február, učitelia techniky pripravili pre žiakov výstavu audio techniky. Výstava bola umiestnená v učebni fyziky a trvala od pondelka 13. do 17. februára. Žiaci I. aj II. stupňa našej školy sa oboznámili s históriou, fungovaním a výrobou audio techniky z doby minulej aj tej súčasnej. Videli a hlavne počuli ako hrali staré rádiá, kazetové magnetofóny či platne. Podujatie sa stretlo s veľkým záujmom žiakov aj našich kolegov.

feb
17

Spoločne za lepší a bezpečnejší internet

kybersikana miniInternet sa stal súčasťou nášho každodenného života. Je plný možností, uľahčuje nám život, pomáha nám pri plnení povinností, prináša nové možnosti. Vo virtuálnom prostredí sa čoraz viac vyskytujú prejavy protiprávnej činnosti ako je kyberšikanovanie, zneužitie osobných údajov, internetové podvody, závislosti, nevhodný obsah v podobe prezentovaného násilia, nenávisti, sebapoškodzovanie, čo je rizikové najmä pre deti a mladých ľudí.
Tejto preventívno-osvetovej aktivity pod názvom „Spoločne za lepší a bezpečnejší internet“ sa zúčastnili vybraní žiaci 8. ročníka (Eliška Tatárová 8.C, Simona Juhásová 8.C, Alexandra Mižovová 8.C, Vanesa Majerníková 8.D, Tamara Kolesárová 8.A a Adam Jakubo 8.B). Cieľom aktivity bolo umelecké stvárnenie, čo pre Teba - pre Vás znamená lepší a bezpečnejší internet.