máj
01

Koncert Živá voda

voda miniDňa 25.4.2023 žiakom I. stupňa spestrili dopoludnie dvaja hudobníci z umeleckej agentúry AMOS, ktorí svojím environmentálnym hudobno-vzdelávacím programom ŽIVÁ VODA priblížili význam, dôležitosť a nenahraditeľnosť vody v prírode a pre človeka. Vzdelávací program bol aktuálny výberom tém, ako je kolobeh vody v prírode, šetrenie vodou, znečisťovanie a ochrana prírody, separácia odpadu, recyklácia. Pomocou otázok a súťaží boli deti vťahované do deja a za správne odpovede aj odmeňované. Program bol obohatený pútavou videoprojekciou a popretkávaný piesňami, ktoré hudobníci spievali naživo. Deťom sa program páčil a svoje nadšenie a radosť prejavili intenzívnym potleskom.

  • koncert_1
  • koncert_10
  • koncert_2
  • koncert_3
  • koncert_4
  • koncert_5
  • koncert_6
  • koncert_7
  • koncert_8
  • koncert_9