máj
16

Deň matiek

matkaMama je slovo kratučké, milé, láskavé. Slovo, ktoré sa každé batoľa naučí vysloviť ako prvé. Je ospievané v poézií, zhmotnené v umení. Mama – to je láska sama. Láska, ktorá nás sprevádza celým životom. Deň matiek je príležitosťou poďakovať sa za všetku tú vrelú lásku, za nehu a starostlivosť, za opateru, nekonečnú trpezlivosť a obetavosť. Deti z ŠKD si preto pozvali svoje mamičky, aby milým slovom, piesňou, spoločným prekonávaním športových aktivít i malým darčekom vyjadrili svojim mamkám vďaku a úctu.

 • DM
 • DM_0
 • DM_1.a_1
 • DM_1.a_2
 • DM_1.b_1
 • DM_1.b_2
 • DM_1.c_1
 • DM_1.c_2
 • DM_1.d_1
 • DM_1
 • DM_10
 • DM_11
 • DM_12
 • DM_13
 • DM_14
 • DM_15
 • DM_16
 • DM_17
 • DM_18
 • DM_19
 • DM_2.a_1
 • DM_2.b_1
 • DM_2.b_2
 • DM_2.c_1
 • DM_2.c_2
 • DM_2.d_2
 • DM_2.d_3
 • DM_2
 • DM_20
 • DM_21
 • DM_22
 • DM_23
 • DM_24
 • DM_25
 • DM_26
 • DM_3.a_1
 • DM_3.c_1
 • DM_3.d_1
 • DM_3
 • DM_4.a_1
 • DM_4.b_1
 • DM_4
 • DM_5
 • DM_6
 • DM_7
 • DM_8
 • DM_9