máj
17

Výtvarné práce v celoslovenskom kole

bod mini(Biblia očami detí)
Každý rok sa naši žiaci zapájajú do výtvarnej súťaže Biblia očami detí. Námet si vyberajú samy z vybraných kníh, ktoré sú určené pre Biblickú olympiádu.
V tomto roku sa v našej Košickej arcidiecéze zapojilo 174 žiakov ZŠ. Výtvarné práce z biblickej knihy Ester v podaní našich žiačok Niny Dudovej zo VI.C a Vandy Klimešovej z VIII.B sa umiestnili na veľmi peknom 3. mieste v IV. a v V. kategórii. Bolo to diecézne čiže krajské kolo. Práce postúpili aj na celoslovenské kolo. Blahoželáme a tešíme sa, že udalosti a postavy Biblie dokázali vyjadriť aj výtvarným stvárnením. Žiačky pripravovala p. uč. Mgr. Anna Mydlová. Aj touto formou sa snažíme vychovávať mladú generáciu nielen k estetike, ale aj k hodnotám a pozitívnym medziľudským vzťahom.

  • Biblia očami deti_0001
  • Biblia očami deti_0002