máj
18

Čarovný štetec a zázračná farbička

cszf miniCentrum voľného času vo Vranove nad Topľou privítalo dňa 10. 5. 2023 nadaných umelcov škôl nášho mesta, aby svoj talent predviedli v súťaži detskej výtvarnej tvorby Čarovný štetec - zázračná farbička.
Téma 22. ročníka „Zelený svet, svet bez internetu“ inšpirovala k vytvoreniu originálnych diel prevažne s námetom prírody, z ktorých porota vybrala v 3. vekových kategóriách 3 najlepšie. Medzi úspešnými výtvarníkmi boli aj žiačky našej školy:
Sofia Mehajová (4. B) v I. kategórii (3.-4. ročník) získala 2. miesto, v II. kategórii (5.-6. ročník) bolo Zoji Zubkovej (5. C) udelené 2. miesto a na 3. mieste sa umiestnila Miroslava Petrová (6. A).
Porota ocenila tiež prácu Vandy Klimešovej (8. B), ktorá získala v III. kategórii (7.-8. ročník) diplom za výborné výtvarné prevedenie. Oceneným srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy aj šikovným žiačkam Larise Klimešovej (3. A) a Alžbete Ferčákovej (7. B)!

  • IMG_20230510_090517
  • IMG_20230510_101113
  • IMG_20230510_114551~2
  • IMG_20230510_114823~2
  • IMG_20230510_115750