máj
22

1. miesto v matematickej olympiáde

mo miniMatematická olympiáda je súťaž žiakov základných a stredných škôl, ktorú vyhlasuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Jednotou slovenských matematikov a fyzikov a Slovenskou komisiou Matematickej olympiády.
Súťaž prebieha v 2 náročných domácich kolách. Po úspešnom riešení domácich kôl postupujú súťažiaci do okresného kola, ktoré sa tento rok konalo 12. 4. 2023 v CVČ vo Vranove nad Topľou prezenčnou formou. Naša škola mala zastúpenie vo všetkých kategóriách. Súťažiaci mali na riešenie troch úloh čas 2 hodiny. V tejto olympiáde dosiahli naši žiaci krásne výsledky:
V kategórii Z6 (6. ročník):
V tejto kategórii sa najlepšie darilo Laure Pivovarníkovej zo VI.A. Pod vedením p. uč. Mgr. M. Boroša si vybojovala prvenstvo.
V kategórii Z7 (7. ročník):
Viktor Koňa zo VII.B získal 5. miesto a Katarína Zajícová VII.C 7. miesto. Žiakov pripravoval p. uč. Mgr. A. Koman.
V kategórii Z8 (8. ročník):
Medzi úspešných riešiteľov sa vo svojej kategórii zaradili Michael Kozák VIII.D, ktorý získal 4. miesto a Milan Gešperik VIII.A 11. miesto pod vedením p. uč. Mgr. D. Krajčovičovej