máj
25

Beseda s gynekologičkou

marinka miniV utorok, 9.5.2023 prijala naše pozvanie na besedu so žiakmi gynekologička MUDr. Eva Lompartová. V IV.D triede sa stretli všetky žiačky – štvrtáčky s milou, usmievavou pani lekárkou.
So žiačkami rozprávala o aktuálnej téme – dospievanie. Ako sa vysporiadať so zmenami v organizme, ktorými prechádzajú, o hygiene, o ochrane svojho zdravia. Žiačky sa aktívne zapájali do rozhovoru, kládli otázky, ktoré ich zaujímali.
V mene štvrtáčok aj ich triednych učiteliek sa chceme pani doktorke touto cestou poďakovať.

  • IMG_0558
  • IMG_0559
  • IMG_0560
  • IMG_0561
  • IMG_0562
  • IMG_0563
  • IMG_0564
  • IMG_0565
  • IMG_0566
  • IMG_0567