feb
15

Manželstvo... áno či nie?

manzelia miniPrípravou na dôležitý životný krok, akým manželstvo určite je, treba začať už u detí v pubertálnom veku. Pri príležitosti Národného týždňa manželstva (13. - 19. 2. 2023.) sme v našej škole 13. 2. 2022 uskutočnili besedy na túto citlivú tému pre žiakov 8. ročníka pod vedením psychologičky PhDr. Mariany Fedorovej z Centra poradenstva a prevencie vo VT. Žiaci sa vzájomne konfrontovali, vymieňali si názory na hodnotu a postavenie manželstva v dnešnej dobe.
Počas besedy boli vedení k tolerancii vnímania názorov na danú problematiku, schopnosti vzájomne sa počúvať a mali priestor na vyjadrenie svojho názoru. V závere besedy boli oboznámení s možnosťami psychologickej pomoci pri riešení rôznych problémov vzťahujúcich sa k ich veku.

  • IMG_6966
  • IMG_6967
  • IMG_6968
  • IMG_6969
  • IMG_6970
  • IMG_6971
  • IMG_6972
  • IMG_6976
  • IMG_6977