mar
18

Nádejný drevár

vtacia budka1V piatok 17. marca sa v priestoroch Strednej odbornej školy drevárskej vo Vranove nad Topľou uskutočnila súťaž nádejných drevárov pri príležitosti dňa otvorených dverí tejto školy.
Aby divoké vtáctvo mohlo v pokoji prežiť zimu, je potrebné ho prikrmovať. Na tento účel sú ideálne vtáčie kŕmidlá a to bolo témou tejto zručnej súťaže. Vyrobiť originálnu vtáčiu búdku, kŕmidla, po technickej stránke, ale aby aj lahodila oku, sa snažili aj naši žiaci so svojimi výrobkami - Ján Sciranka, Michael Kozák a Jakub Palej. Hoci sa neumiestnili, získali čestné uznanie. Blahoželáme im, ich vtáčie búdky aj tak poslúžia. drevar