mar
17

Pasovačka prvákov za čitateľov Hornozemplínskej knižnice

rytierPri príležitosti Dňa ľudovej rozprávky (16.3.2023) boli naši prváci pozvaní do Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou na slávnostnú pasovačku prvákov za čitateľov knižnice. Po zložení čitateľského sľubu boli Kráľom všetkých knižníc povýšení do stavu čitateľského a po celý rok si budú môcť knižky požičiavať zadarmo. Na pamiatku každý dostal záložku do prvej požičanej knižky a malú pozornosť.
Všetkým prvákom želáme, aby ich čítanie bavilo. Veríme, že sa z nich stanú pravidelní návštevníci.

 • 1.jpeg
 • 2.jpeg
 • 20230316_082541
 • 20230316_084251
 • 20230316_092926
 • 20230316_093104
 • 3.jpeg
 • 4.jpeg
 • 5.jpeg
 • 6
 • IMG_5577
 • thumbnail_IMG_20230316_082452
 • thumbnail_IMG_20230316_083008
 • thumbnail_IMG_20230316_093442