mar
28

Ľudské práva

vzvt miniVšetci ľudia sa rodia slobodní a rovní v dôstojnosti a právach. Sú obdarení rozumom a svedomím a mali by sa k sebe správať v duchu bratstva.
Aj v tomto duchu sa niesla utorková beseda, pre ôsmakov, na tému „Ľudské práva“, ktorú nám prišla odprednášať JUDr. Alexandra Sestrienková, PhD.
Svojimi odbornými znalosťami, skúsenosťami a aktivitami objasnila žiakom poznatky týkajúce sa ľudských práv a ich porušovaniu. Snažila sa podať informácie o tom, ako najlpešie odstrániť nerovnosť, diskrimáciu a predsudky, a že musíme uznať, že všetci ľudia sú si rovní.

Cieľom prednášky bolo rozvíjať u žiakov zmysel pre dodržiavanie zákonov a ľudského správania sa voči sebe navzájom. Prednášajúca poukázala na fakt, podľa ktorého musíme prijať také pravidlá, ktoré sú spravodlivé, rešpektujú právne normy, podľa ktorých všetky ľudské bytosti majú rovnaké základné práva a slobody.

  • image_50434817
  • image_50443777