mar
29

Úspechy v krajských kolách olympiád

kniha mini(Biologická o.-kategória C; O. zo SjL)
Vo februári a marci sa v našom krajskom meste konali krajské kolá viacerých olympiád, v ktorých mala Dvojka svojich zástupcov, úspešných riešiteľov okresných kôl. V náročnej trojkolovej Olympiáde zo SjL boli žiaci preverení nielen z vedomostí zo slovenského jazyka, ale museli pretransformovať text do iného žánru a ukázať aj svoje rečnícke umenie. Úspešnou riešiteľkou bola Stela Saladiaková (9.B), ktorej po súčte bodov z absolvovaných úloh ušiel bronz o 1 bod a umiestnila sa tak na 4. mieste.
Dominika Petríková (8.A) a Boris Lešňanský (9.B) statočne zabojovali v Biologickej olympiáde. Tak ako na okresnom kole aj v krajskom sa od žiakov vyžadovali nielen teoretické, ale aj praktické vedomosti. Obaja naši dvojkári boli úspešnými riešiteľmi, Dominika sa umiestnila na 3. mieste, Boris obsadil 7. miesto. 
Blahoželáme vám a tešíme sa z vašich popredných umiestnení.