mar
30

LESNÁ ZVER OČAMI DETÍ

les miniObvodná poľovnícka komora vo Vranove nad Topľou zorganizovala už 10. ročník výtvarnej súťaže Lesná zver očami detí. Súťaž je zameraná na zobrazenie lesa a jeho miesta v živote človeka z pohľadu dieťaťa. Cieľom súťaže bolo tiež zaangažovať do vnímania a poznávania lesa čo najviac detí, vzbudzovať záujem o prírodu, zdôrazňovať potrebu ochrany lesa a prinášať informácie o význame a funkcii lesa. Dňa 24.3.2023 v priestoroch Centra voľného času vo Vranove nad Topľou bolo vyhodnotenie výtvarných prác a Julka Hajníková, žiačka II.A triedy sa umiestnila na krásnom 2. mieste. Srdečne blahoželáme!

  • LZ_1
  • LZ_2
  • LZ_3