nov
01

Našim starkým...

klj miniTak ako končí leto a prichádza jeseň, prichádza staroba nenápadne a pomaly. Október je mesiac, ktorý je pripomienkou úcty k všetkým starším ľuďom v našom okolí.
Pri tejto príležitosti si žiaci z 3.B triedy pozvali svojich starých rodičov na triednu besiedku. Slová úcty, vďaky a lásky vložili do pásma básní, piesní, vtipov a tančekov, aby potešili na duši tých, ktorých majú radi. Nechýbal úsmev na tvárach, radosť v srdiečku a padli aj slzičky šťastia od dojatia. Svojim starkým zhotovili a odovzdali aj krásne pozdravy. Aj samotní starí rodičia prispeli k dobrej nálade spevom so svojimi vnúčatami a samotným potleskom.
Všetkým našim starkým prajeme pevné zdravie, bystrú myseľ, úsmev na tvári, radosť zo života a aby ich ďalšie roky života sprevádzala láska, úcta, pozornosť a vďačnosť nás všetkých. K Vám z detského srdiečka vľúdny pozdrav letí, veľa zdravia, šťastia od všetkých detí. Nech úsmev zdobí Vašu tvár a srdiečko hreje naša láska a úcta k Vám.

  • IMG_20221026_160105
  • IMG_20221026_160222_edit_71577632936994
  • IMG_20221026_161234
  • IMG_20221026_161417
  • IMG_20221026_161435
  • IMG_20221026_161606
  • IMG_20221026_163734
  • IMG_20221026_163921
  • IMG_20221026_164003
  • IMG_20221026_164134