nov
12

Sú dôležité vzťahy v triede?

ponozky miniKeďže tento rok žiaci trávia spolu omnoho viac času v škole ako za dva posledné roky, je namieste pozvať si odborníčku z pracoviska CPPPaP PhDr. Janu Lutašovú-Husťákovú na tému budovania vzťahov v triede. Ako správne a efektívne budovať dobré vzťahy v triede? Prečo byť empatický? Je dôležité vážiť si spolužiakov? Na tieto a mnoho ďalších otázok žiaci 6. ročníka dostali hodnotné odpovede. Prednáška bola zameraná na podporu pozitívnych väzieb a budovanie kolektívu.
V rámci pripravených aktivít sa šiestaci učili podporovať pozitívnu klímu v triede, budovať a vytvárať dobrý tím, ktorý efektívne a snáď hravo zvládne aj konfliktné situácie. Pani pracovníčka vyzdvihla hodnotu a význam priateľstva. Žiaci mali priestor uvedomovať si význam svojho miesta v triede a tiež nebezpečenstvo zlých vzťahov v kolektíve. Aj pedagógovia si všimli, že na hodinách u našich šiestakov sa vyučuje ľahšie, žiaci sú k sebe priateľskejší, nápomocní jeden druhému, počúvajú sa navzájom a držia spolu. Takýmto správaním im predsa navždy ostanú na spolužiakov na Dvojke iba dobré spomienky.

  • IMG_6322
  • IMG_6323