nov
13

ENVIRO – Neprestávaj oxidovať!

einsteinVedecký kuriér Neprestávaj oxidovať je aktivitou realizovanou v rámci Európskej noci výskumníkov 2022, ktorú sme zrealizovali v rámci vyučovania predmetu Environmentálna výchova. Podstatou vedeckého bádania bolo so žiakmi vyskúšať pokusy z tematickej oblasti technológie čistenia odpadových vôd na základe oxidačno-redukčnej reakcie. V prvej časti pokusu žiaci kultivovali baktérie z odpadovej vody, druhá časť predstavovala čistenie vody pomocou oxidačnej sily železnanov. Pri pokusoch žiaci dodržiavali odporúčaný odstup a správali sa zodpovedne, tak to robia správni vedci.

  • IMG_20221111_090525
  • IMG_20221111_091411
  • IMG_20221111_091616
  • IMG_20221111_091949
  • IMG_20221111_092223
  • IMG_20221111_092654
  • IMG_20221111_092734
  • IMG_20221111_093319