nov
14

Dovidenia v krajskom kole!

stur mini(Úspech v okresnom kole Olympiády zo SjL)
Vo štvrtok 10. novembra sa naši ôsmaci a deviataci zapotili pri riešení úloh nezávislého testovania Komparo. Stellka Saladiaková z IX.B však mala oveľa náročnejšiu úlohu – reprezentovať Dvojku na okresnom kole Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Osobitosťou tejto olympiády je, že základnú školu môže reprezentovať jediný žiak. Z 9 zástupcov okresných ZŠ v kategórii C (8. – 9. ročník) v náročnom trojkolovom vedomostnom a rétorickom súboji Stellka získala najvyšší počet bodov, postúpila do krajského kola a vo februári 2023 jej všetci budeme opäť držať palce! Ďakujeme za to šťastie, že na Dvojke máme veľa šikovných, múdrych a húževnatých žiakov a že pre pedagógov bolo ťažké vybrať iba jedného reprezentanta. Veríme, že Stellkini spolužiaci nás rovnako potešia nadpriemernými výsledkami v Kompare.
15. ročník OK Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry organizovalo CVČ vo Vranove nad Topľou, žiačku pripravovala p. uč. Mgr. K. Tichá.

  • foto