nov
16

Svetový deň dobrosrdečnosti

vzvt mini13. november je Svetovým dňom dobrosrdečnosti. Bol vyhlásený pred 17-timi rokmi a jeho podstatou je inšpirovať ľudí k väčšej láskavosti a dobrosrdečnosti, prekonať hranice svojej kultúry, rasy, náboženstva a spojiť národy k vytvoreniu lepšieho sveta. Niekedy stačí málo – začať od seba...
Pri tejto príležitosti sme si my, tretiaci, pozvali svojich kamarátov zo SŠ na Budovateľskej ulici, aby sme im ukázali, že ich máme radi takých akí sú. Predniesli sme im básničky, hádali hádanky, spoločne si zaspievali aj zatancovali. Najviac sa tešili darčeku, ktorý si spoločnými silami vyrobili s pani učiteľkami. Dobrosrdečnosť nie je len o obdarúvaní, je to vzácna vlastnosť človeka k človeku. Podľa odborníkov dokonca predlžuje život, zlepšuje vzťahy a zvyšuje pracovný výkon. Takže ak ste dobrosrdeční, má z vás radosť a osoh nielen vaše okolie, pomáhate vlastne aj sami sebe.

 • IMG_20221111_100212
 • IMG_20221111_100634
 • IMG_20221111_101218
 • IMG_20221111_101228
 • IMG_20221111_101318
 • IMG_20221111_101434
 • IMG_20221111_101442
 • IMG_20221111_101455
 • IMG_20221111_101757
 • IMG_20221111_101817
 • IMG_20221111_101821
 • IMG_20221111_102434
 • IMG_20221111_102603
 • IMG_20221111_103312
 • IMG_20221111_103515