nov
24

Komiksiáda alebo komiksom k čítaniu

komiks miniNapriek tomu, že pojem komiks je každému dobre známy, nájsť jeho presnú definíciu nie je vôbec jednoduché. Spájaním rôznych umeleckých druhov vytvára vlastnú kategóriu, ktorá je príťažlivá pre mnohých ľudí a nemá tak núdzu o svojich fanúšikov. Táto populárna umelecká forma využívajúca výdobytky výtvarného, literárneho aj filmového umenia sa teší neutíchajúcemu záujmu nielen zo strany čitateľov, ale aj mladých tvorcov.
Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou vďaka myšlienke prepojiť komiks s čitateľskou a vizuálnou gramotnosťou v tomto roku uskutočnila jubilejný už 10. ročník súťaže „Komiksiáda alebo komiksom k čítaniu.“
22. novembra 2022 sa v priestoroch knižnice zišli tí, ktorých práce známy spisovateľ a jazykovedec doc. PhDr. Peter Karpinský, PhD., vyhodnotil ako najlepšie.

Slávnostné oceňovanie mladých tvorcov komiksu otvorila naša žiačka Rebeka Zálepová z 3. D triedy hrou na klavíri. Pred odovzdaním cien viedol odborný seminár zameraný na komiks ako médium hosť podujatia, ktorého z celkového počtu 146 prihlásených prác z celého Slovenska zaujali aj práce našich umelkýň.
Žiačka Kristína Tiňová (3. D) z triedy p. uč. M. Cerulovej získala vo svojej kategórii (9-13 rokov) čestné uznanie a žiačky p. uč. M. Borošovej v druhej kategórii (14-18 rokov) Natália Keblešová (9. B) 1. a Simona Maťašová (9. C) 2. miesto.
Srdečne blahoželáme a tešíme sa z pekných úspechov!

  • Komiksiada1
  • Komiksiada2
  • Komiksiada3