nov
26

Konečne „live“ olympiáda a „great“ úspech!

anj olymp logo mini(Školské kolo OANJ)
Ovládať cudzí jazyk je „in“ a o tom, že naši žiaci ovládajú anglický jazyk a majú ho radi, sme sa mali my, vyučujúce anglického jazyka, možnosť presvedčiť 23. 11. 2022. V tento deň sa konalo školské kolo olympiády v anglickom jazyku, o ktorú prejavil záujem veľký počet žiakov. Uplynulé dva roky sa táto súťaž konala dištančnou formou, a tak bol tento ročník o to krajší, že sme sa mohli stretnúť „live“.
Súťažilo sa v kategóriách 1A (5.-7. ročník) a 1B (8. – 9. ročník). Svoje vedomosti a jazykové zručnosti si žiaci zmerali v písomnom teste, po ktorom si tí najlepší zmerali sily v ústnej časti. Túto „challenge“ najlepšie zvládli a na popredných miestach sa umiestnili:
v kategórii 1A: 1. miesto: Zuzana Jakubčinová (7.C), 2. miesto: Noemi Mitriková (7.A), 3. miesto: Kristína Haľková (7.B)
v kategórii 1B: 1. miesto: Kristína Korekáčová (9.B), 2. miesto: Katarína Kačerová (9.C), 3. miesto: Stela Saladiaková (9.B)
Víťazkám v oboch kategóriách, ktoré postupujú do okresného kola prajeme veľa šťastia a síl v ďalšom štúdiu. Veríme, že nadviažu na minuloročné úspechy svojich spolužiakov.
Všetkým súťažiacim ešte raz ďakujeme za účasť a dúfame, že aj táto súťaž prispela k ich ďalšej motivácii pri štúdiu tohto krásneho jazyka.

  • OANJ1
  • OANJ3
  • OANJ4
  • OANJ5
  • OANJ7
  • OANJ8