okt
28

Výtvarná súťaž „Včely a včelár očami detí“

vcela miniUž kedysi dávno ktosi povedal, že keď na svete nebudú včely, tak ľudstvu zostávajú asi štyri roky života. Prečo sú také dôležité? Bez včiel by došlo k narušeniu ekosystému, bez včiel by malo asi 20 tisíc druhov rastlín problém sa rozmnožiť a ďalej existovať. Prírodné podmienky by sa tak zmenili, že ľudia by nemuseli byť schopní prežiť. Z dlhodobého hľadiska má na Slovensku chov včiel u mladých ľudí klesajúci záujem, preto aj prostredníctvom výtvarnej súťaže „Včely a včelár očami detí“ môžeme u detí vzbudzovať záujem o včielky a učiť ich, prečo sú také dôležité.
Do súťaže, ktorú organizoval Slovenský zväz včelárov pri príležitosti 3. ročníka výstavy včelárstva Vranovských medových dní, sa zapojili aj žiaci našej školy a boli úspešní.

V II. kategórii získala:
2.miesto Tamara Mihočová z 1.C, pod vedením pani učiteľky PaedDr. Anny Brckovej,
3.miesto Alžbeta Šuflitová z 3.A pod vedením pani učiteľky Mgr. Márie Raškovskej.

V III. kategórii získala:
1.miesto Nela Šestáková z triedy 6.B
2.miesto Laura Mandulová z 9.C
cenu primátora za priestorovú prácu získala Victoria Lajčáková zo 6.D
cenu predsedu ZO SZV Noemi Mitriková z triedy 7.A
cenu primátora získala Miroslava Petrová z triedy 6.A,
všetky pod vedením pani učiteľky Mgr. Margaréty Borošovej.
Oceneným žiakom srdečne blahoželáme.

  • thumbnail_IMG_20221021_082157
  • thumbnail_IMG_20221021_082213
  • thumbnail_IMG_20221021_082246
  • thumbnail_IMG_20221021_082424
  • thumbnail_IMG_20221021_082445
  • thumbnail_IMG_20221021_095645
  • thumbnail_IMG_20221021_100928
  • thumbnail_IMG_20221021_101247
  • thumbnail_IMG_20221026_002626
  • thumbnail_IMG_20221026_002707