okt
29

Čítačka s písačkou

csp miniHornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou a Prešovský samosprávny kraj pripravili 21. 10. 2022 Odborný seminár spojený so slávnostným vyhodnotením regionálnej súťaže o najkrajšiu literárnu a výtvarnú prácu Čítačka s písačkou.
Odovzdávanie cien, obohatené vystúpením tanečného klubu TINIS, ponúklo prezentáciu súťažných diel, ako aj prednesy víťazov literárnej časti, ktoré pozorne vnímala recitátorka Betka Madejová. Bola to ona, kto v závere vybral a udelil špeciálnu cenu pre súťažiaceho s najlepším umeleckým prejavom.
Piatkové dopoludnie v knižnici strávili pozvaní hostia v spoločnosti spisovateľky a hodnotiteľky Alžbety Verešpejovej, z rúk ktorej si ocenení žiaci a žiačky prevzali odmeny, a aj niekoľko podnetných rád k ich literárnym dielam. V II. kategórii – poézia získal náš mladý básnik Daniel Mihalčin (5.C), ktorého pripravovala p. uč. V. Kobielská, pekné 2. miesto.
Výtvarnú časť mal pod svojím odborným dohľadom slovenský ilustrátor Miroslav Regitko. Síce bez osobnej účasti, ale aspoň prostredníctvom videa sa prihovoril zúčastneným, aby vyjadril slová uznania ich umeleckej tvorbe. Spomedzi 167 výtvarných prác vybral aj obrazy dvoch žiačok p. uč. M. Borošovej. V III. kategórii tejto súťaže bolo udelené Natálii Keblešovej (9.B) 2. a Alexandre Dopirákovej (9.A) 3. miesto.
Oceneným srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy!

  • Citacka s pisackou
  • IMG_20221021_102856
  • IMG_20221021_103127
  • IMG_20221021_112559