máj
20

Viem, čo zjem

botanTakýto podtitul dostal už 13. ročník regionálnej súťaže BOTANIKIÁDA, súťaž pre žiakov piateho ročníka, ktorá sa konala 15. mája v priestoroch Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach. O postupujúcich do okresného kola rozhodol online test, v ktorom najúspešnejší boli Michaela Lipkošová a Viktor Steeno z 5. B triedy. Žiaci ukázali nielen svoje teoretické vedomosti, ale riešili aj problémové úlohy v praxi na rôznych stanovištiach v areáli botanickej záhrady aj v expozičnom skleníku. V silnej konkurencii 64 žiakov z Prešovského a Košického kraja získalo diplom a cenu 6 súťažiacich s najvyšším bodovým hodnotením. Nechýbal medzi nimi ani náš Viktor Steeno. Obom súťažiacim blahoželáme a ďakujeme za vynikajúcu reprezentáciu školy.

  • IMG_8267
  • IMG_8275
  • IMG_8276