Výučbové portály

Vážení rodičia, milí žiaci,

vzhľadom na vzniknutú situáciu (učenia na diaľku) radi by sme Vám pomohli s učením aj ďalšími netradičnými formami. Ponúkame Vám online portály, na ktorých nájdete množstvo zaujímavých úloh, videí a aktivít rozvíjajúcich a podporujúcich zvedavosť, logické myslenie, či predstavivosť. Veríme, že nájdené podnety pomôžu Vašim deťom počas obdobia stráveného v domácom prostredí.


VIKI

V rámci podpory interaktívneho vzdelávania v materských, základných a stredných školách ministerstvo školstva spustilo 1. februára 2020 do ostrej prevádzky žiakmi veľmi obľúbený portál Centrálneho úložiska digitálneho edukačného obsahu s názvom „Viki“ - https://viki.iedu.sk/resources/browser/verejne.

VIRTUÁLNA KNIŽNICA PRE ŽIAKOV A RODIČOV – bezkriedy.sk

Portál „bezkriedy.sk“ predstavuje internetový systém slúžiaci žiakom a rodičom. Učebné materiály, testy, písomky, cvičenia, diktáty... pomocník pre domáce učenie. Pre registráciu na portál www.bezkriedy.sk je najvhodnejšie použiť registračný kód, ktorý žiaci dostali v škole.