nov
01

Halloweenska párty

halloween miniHalloween, ktorý slávime deň pred Sviatkom všetkých svätých, je na Slovensku relatívne novým, ešte stále sa udomácňujúcim sviatkom. Korene halloweenu siahajú do predkresťanského obdobia. Starí Kelti mali svoj sviatok, ktorý sa nazýval Samhain, počas neho si uctievali duše mŕtvych predkov. Dospelí a deti sa prezliekali do strašidelných kostýmov. Deti chodili po domoch spievať a recitovať básničky, za ktoré dostali sladkosti.
Na územie Slovenska sa sviatok Halloween dostal až po Nežnej revolúcií v roku 1989 a postupne sa začal udomácňovať. Hoci nie je u nás až tak známe koledovanie v maskách od domu k domu, zato čoraz viac sa organizujú rôzne halloweenske večierky, diskotéky, párty. Vo zvyku je vyobliekať sa do masiek či kostýmov a zabaviť sa so svojimi kamarátmi, priateľmi.
Takýto netradičný deň si urobili v stredu dopoludnia pred jesennými prázdninami žiaci 2. B triedy. To sa im teda podarilo prekvapiť a hlavne naľakať pani učiteľku!!! Spolu s čarodejnicami, vílami, škriatkami či kostlivcami riešili rôzne matematické i slovenčinárske všeličo. Tvorili zaujímavé a nápadité úlohy, pri ktorých sa im veľmi darilo. Recitovali básničky, hádali hádanky, spievali piesne, kreslili veselé tekvičky. Spoločne sa zahrali aj zábavné hry a zatancovali si. Na záver získal každý sladkú odmenu, ktorej sa potešili.

Nie nadarmo sa hovorí, že dejiny sú učiteľkou života. Naše deti by mali poznať podstatu a históriu jednotlivých sviatkov. Toto obdobie je vhodné na to, aby ste najmladším členom rodiny priblížili rodokmeň a zaspomínali na úžasných ľudí, ktorí už nie sú medzi vami. Nech už trávite tieto dni akokoľvek, pokúste sa hlavne spomaliť a zosnulým vyslať do večnosti lásku.

  • IMG_20211027_103508
  • IMG_20211027_115347
  • IMG_20211027_115636
  • IMG_20211027_120327

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI