nov
05

Projekt SadOvo je v cieli

sadovo miniPiatok 5.11.2021 sa zapísal do kroniky našej školy výsadbou 6 odrôd jabloní a 4 odrôd hrušiek, ktoré sú tradičné pre náš región. Malé stromčeky žiaci VIII.A nesadili náhodou. Týmto počinom zavŕšili dvojročný projekt SadOvo, do ktorého sa zapojili nielen žiaci našej školy, ale aj ich rodinní príslušníci. Propagátormi projektu boli hlavne žiaci VIII.A pod vedením svojho triedneho učiteľa PaedDr. Mareka Hermanovského. Zasadené stromy sa stanú genetickou bankou vzácnych odrôd.
Čím obohatil projekt SadOvo našich žiakov?
Mali jedinečnú možnosť poznať stromy a ich plody nielen vizuálne, ale aj chuťou a vôňou. Oddychovať a študovať v ich tieni, pretože je to prvá časť projektu návratu školy k prírode. Poznávať význam stromov v prírode pre živočíchy a mnoho iných edukačných aktivít. No, v neposlednom rade nezabúdame ani na verejnosť, ktorej radi poskytneme genetický materiál v prípade, že by sa rozhodli mať takéto tradičné odrody vo svojej vlastnej záhrade. Pre našu školu však nič nekončí. Práve naopak! Začíname pracovať na jednom veľkom diele, ktoré, veríme, ocení až čas.
Aj keď tento projekt končí, veríme, že stromčeky sa ujmú a budúci žiaci Dvojky budú môcť posedieť v tieni týchto stromov, ochutnať ich plody a tešiť sa z ich zelene, ktorá je nevyhnutná pre život.

 • 20210909_145027
 • 20210909_161114
 • 20210909_175433
 • 20210909_200043
 • DSC_0479
 • DSC_0483
 • DSC_0487
 • DSC_0489
 • DSC_0492
 • DSC_0494
 • DSC_0497
 • DSC_0505
 • DSC_0508
 • DSC_0512
 • DSC_0513
 • DSC_0516
 • DSC_0518
 • DSC_0521
 • DSC_0524
 • DSC_0525
 • IMG-23835edad9e761e1a754cf57be49e1c4-V
 • IMG-ec2fe623d98b28918ea882689889a993-V
 • IMG-f54849077834f00f20ca6e5a12bb0422-V
 • IMG_20211105_144905
 • IMG_20211105_144939
 • IMG_20211105_151834
 • received_202088695246505

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI