jan
28

Aktivity so stavebnicou LEGO

lego miniKeď počujeme slovo LEGO predstavíme si škatuľu s množstvom plastových farebných kociek rôznych tvarov a veľkostí, z ktorých môžeme postaviť modely zvieratiek, dopravných prostriedkov, hradov, robotov, či celých miest, ktoré prinášajú inšpiráciu a kreatívne hranie sa detí.
LEGO začal vyrábať dánsky tesár Ole Kirk Christiansen, ako drevené hračky v roku 1934. LEGO – tehlový tvar plastovej kocky, ktorú poznáme v súčasnosti si spoločnosť LEGO nechala patentovať práve 28.1.1958. Tento deň, 28. január, si žiaci štvrtého ročníka pripomenuli s LEGO stavebnicami. Prežili čas zahĺbení v tvorivom stavaní rôznych jednoduchých aj zložitých modelov zo stavebnice LEGO. Vďaka realizácii vlastných nápadov z LEGO kociek im stavebnica priniesla veľa radosti a tvorivej zábavy.
Ďakujeme, pán Christiansen!

  • 20220128_085846
  • 20220128_100634
  • 20220128_115258
  • IMG_20220126_120722
  • IMG_20220126_120850
  • IMG_20220126_130504
  • IMG_4150
  • IMG_4151
  • IMG_4154

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI