jún
06

Deti rodičom

prvacik miniMDD je sviatok detí, ktorý sa zvyčajne oslavuje každoročne 1. júna a to v mnohých krajinách sveta. Táto myšlienka vznikla v roku 1925 na konferencii v Ženeve, kde sa hovorilo o ťažkostiach i potrebách detí vo svete. Po konferencii viacero vlád zaviedlo vo svojich krajinách takýto deň, s cieľom urobiť deťom radosť a zároveň poukázať na problémy týkajúce sa detí vo svete.
Deti z 2. B triedy si tento deň pripomenuli triednou besiedkou. Pre rodičov pripravili pestrý program. Ukázali im, akí sú šikovní a že ich majú radi. Recitovali im básničky, spievali pesničky, čítali úryvky rozprávok, zatancovali tančeky, dávali hádanky a rozosmiali vtipmi. Tí ich odmenili potleskom, milým úsmevom a samozrejme aj sladkosťami. Dajme deťom veľa lásky, venujme svoj čas ich detskému svetu, detským hrám, radostiam a detským srdiečkam nielen počas toho jedného dňa v roku, ale po celý rok. Veď deti sú predsa kvety zeme, treba ich pestovať, chrániť, starať sa o ne, nedovoliť im zahynúť.

 • IMG-2b0dd68b2b8d0cd3ae729c9c50a00d65-V
 • IMG-2f513d6b5a9fc4528452e1a82782da6c-V
 • IMG-32386a974c0640e86692ea0b3f43a645-V
 • IMG-3b63a679bc115b029510a639c7ae5eed-V
 • IMG-5a2c7cdc194f7719b61bae7f0b79013a-V
 • IMG-5bafab8abde9002982c926de29470f06-V
 • IMG-6285a7d2f82cfe76994ae967aa47c5fc-V
 • IMG-6471ee3e9da38e434c8e5a50c81c5f38-V
 • IMG-7f3f1a5277480edc13d6c7fcc1102dbc-V
 • IMG-b3c2c051a573bcebd16486ec74268ace-V
 • IMG-b8369caaea1f5037eb5a67ddfbd693b5-V

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI