jún
08

Umelecké súťaže v Centre voľného času vo Vranove nad Topľou

farbicka miniKoniec mája patril tradične v CVČ vo Vranove nad Topľou mladým umelcom, ktorí dostali príležitosť ukázať svoj výtvarný talent, a mali tak možnosť zabojovať medzi rovesníkmi o najkrajšiu prácu v dvoch súťažiach.
Po dvojročnej prestávke sa dňa 24. 5. 2022 stretli žiaci vranovských škôl na podujatí „Čarovná farbička a zázračný štetec“, ktoré prinieslo našim reprezentantom pekné úspechy.
Z obrazov na tému „Môj lesný dom, mesto“ v II. kategórii (5. - 6. ročník) porotu najviac očarila práca Noemi Mitrikovej (VI. A) a udelila jej 1. miesto. Na 3. mieste v rovnakej kategórii sa umiestnil Daniel Berta (V. A). Víťazkou III. kategórie (7. - 8. ročník) sa stala Liana Adamová (VII. B).

Našu školu na tejto umeleckej akcii reprezentovali aj šikovní žiaci Gréta Bindasová (III. A), Emília Lacká (IV. D) a Natália Keblešová (VIII. B).
Motto „Voda pre život, život pre vodu“ tvorilo základ pre tvorbu umeleckých diel na súťaži „Hlinená krása našimi očami“, ktorá sa konala 26. 5. 2022. Pri vyhodnotení zazneli medzi úspešnými modelármi aj mená našich žiakov. V I. kategórii (3. - 4. ročník) si odniesol 3. miesto Adam Lacko (III. C) a v II. kategórii (5. - 6. ročník) patrilo 2. miesto Natálii Mandulovej (V. D).
Svoje zručnosti pri práci s hlinou predviedli a našu školu zastupovali aj žiaci Tamara Švarná (IV.D), Marco Maščuch (VI. B), Vanda Klimešová (VII. B) a Alexandra Dopiráková (VIII. A).
Oceneným srdečne blahoželáme a ďakujeme všetkým zúčastneným za podaný výkon!

 • IMG_20220526_083110
 • IMG_20220526_083204
 • IMG_20220526_083227
 • IMG_20220526_083235
 • IMG_20220526_090941
 • IMG_20220526_103201
 • IMG_20220526_103221
 • IMG_20220526_112052
 • IMG_20220526_112135
 • IMG_2359
 • IMG_2361
 • IMG_2369
 • IMG_2373
 • IMG_2375
 • IMG_2376
 • IMG_2380
 • IMG_2393

 

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI