jún
18

Hello England! - Dvojkári v Anglicku

angl miniV dňoch 8. – 12. 6. 2022 sa žiaci 7., 8. a 9. ročníka so svojimi učiteľkami Mgr. Zuzanou Mičejovou, Mgr. Janou Juhaščíkovou, PhD. A Mgr. Annou Juskovou zúčastnili exkurzie v Anglicku. Naša cesta na Britské ostrovy viedla autobusom cez Česko, Nemecko, Belgicko a Francúzsko tunelom cez Lamanšský prieliv.
Našou prvou zastávkou v Anglicku bolo univerzitné mesto Oxford, ktoré nás nadchlo svojou architektúrou a atmosférou. Oxfordská univerzita je zložená z viacerých fakúlt, nazývaných „college“. Mali sme možnosť navštíviť priestory Christ Church College, v ktorom boli nahrávané aj niektoré zo záberov filmu o Harrym Potterovi. Súčasťou našej prehliadky bola aj jedna z najstarších budov Oxfordu a zároveň najmenšia katedrála v Anglicku – Christ Church Cathedral. Pod dlhej ceste sme sa unavení odobrali do svojich hostiteľských rodín v londýnskej časti Greenwich, v ktorých sme boli ubytovaní. Mali sme možnosť stráviť s anglickými rodinami čas večere a raňajok, a tak rozvíjať a zdokonaľovať svoje komunikačné zručnosti z anglického jazyka.
Druhý deň nášho výletu sme strávili v prímorskom mestečku Brighton na juhu od Londýna, kde sme strávili krásny, slnečný deň. Navštívili sme najstaršie akvárium v Európe – Sealife Brighton, prešli sa po móle neďaleko Brighton Pier, ale aj pôsobivými uličkami, nazývanými tiež „Lanes“. Obdivovať sme mohli aj „Royal Pavilion“- prímorské sídlo kráľa Juraja IV., postavené v indickom štýle a úžasným výhľadom sme sa kochali z kriedových útesov nazývaných Sedem sestier.
Posledný deň našej exkurzie sme strávili v samotnom Londýne. Reálie, ktoré sa učíme na hodinách anglického jazyka sme si mohli pozrieť naživo. Plavbu loďou po rieke Temža, z ktorej sme mohli obdivovať skvosty Londýna. Plavbu sme začali v časti Greenwich a ukončili pri slávnej hodinovej veži Big Ben. Odtiaľ sme prechádzkou obdivovali budovy britského parlamentu a westminsterskej katedrály. Zážitkom pre nás bola výmena kráľovských stráží pred Buckinghamským palácom. Po obedňajšom oddychu v parku sv. Jakuba sme sa prešli ulicami v častiach Piccadilly, Soho a China Town, Leicester square a Covent Garden. Neobišli sme ani známe Trafalgarské námestie, či možnosť nahliadnuť do Národnej galérie na tomto námestí. Náš deň v Londýne sme zavŕšili jazdou na londýnskom oku, počas ktorej sme si vychutnávali výhľad na celé mesto. Bodkou za našim putovaním po meste bola jazda londýnskym metrom k O2 aréne, kde sme nasadli do nášho autobusu a vydali sa na dlhú cestu domov. Tieto dni boli dynamické, ale krásne. Zažili sme pekné momenty na navštívených miestach, ale čo je cennejšie, tento čas nás spojil aj ľudsky, ako jeden tím sme si pomáhali, povzbudzovali sa, keď bolo treba, ale aj spoločne zabavili.

 • big ben
 • brighton
 • covent garden
 • london eye
 • londýn
 • oko
 • oxford3
 • oxford4
 • sedem sestier
 • thumbnail_londýn
 • thumbnail_oxford
 • thumbnail_oxford1
 • thumbnail_oxford2
 • thumbnail_oxford4
 • thumbnail_oxford5
 • thumbnail_oxford6
 • thumbnail_parade1
 • thumbnail_royal horseguards
 • thumbnail_tower of london
 • thumbnail_westminster abbey
 • trafalgar square

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI