jún
19

Medzinárodné úspechy v jazykových súťažiach

cszf miniJazykový kvet ŤUKNI
Pred časom sme priniesli správu o tom, že naše deviatačky Barbara, Vivien a Viktória zaujali svojimi poviedkami písanými v ruskom jazyku porotcov súťaže Jazykový kvet ŤUKNI natoľko, že obsadili všetky tri víťazné priečky. Najlepšia z nich postúpila z 1.miesta do medzinárodného kola, ktoré sa konalo 15. júna. Porota sa vyjadrila, že rozhodovanie nebolo vôbec ľahké, pretože o víťazstvo sa uchádzali detské a mládežnícke skvosty.
A ako to dopadlo? Pre nás fantasticky!!! Žiačka Barbara Koščová z 9.C uspela v silnej medzinárodnej konkurencii a umiestnila sa so svojou poviedkou Рождественский вечер /Vianočný večer/ na úžasnom 2. mieste za súťažiacou zo Španielska a pred súťažiacou z Nového Zélandu.

Z tohto jej úspechu sa nesmierne tešíme a želáme jej, nech ju ani naďalej neopúšťajú múzy pri tvorení a pokračuje v rozvíjaní svojho talentu už v novej škole.
Englishstar – úspech v súťaži a zľavový kód pre všetkých žiakov
5. mája 2022 sa konala súťaž v anglickom jazyku „EnglishStar“. Je to medzinárodná súťaž v anglickom jazyku pre žiakov základných škôl. Táto súťaž nie je postupová, ale testovacia.
Tejto zaujímavej súťaže sa zúčastnilo 40 žiakov z našej školy. 30 žiakov získalo diplom so zlatou pečaťou, pretože test napísali na viac ako 80%. Každý zúčastnený žiak obdržal malý darček.
Stela Selediaková (8.B) a Lea Lobodášová (5.C) napísali test na 100%, preto získali darček od reklamného partnera značky FUSAKLE.
Reklamný partner súťaže poskytol odmenu za účasť v tohtoročnej medzinárodnej súťaži ENGLISHSTAR zľavu 30% na vybraný sortiment. Zľava nie je určená len pre súťažiacich, ale je k dispozícii pre všetkých žiakov školy. Zľavový kód NJOY-6702 je možné uplatniť do 31.12.2022. Celý sortiment značky FUSAKLE nájdete na www.fusakle.sk
Všetkým zúčastneným žiakom blahoželáme a ďakujeme :)

  • DB(1)
  • IMG_5072
  • IMG_5074
  • IMG_5075
  • IMG_5078
  • NM
  • SM
  • received_527329152451914

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI