jún
27

Kaštieľ a ZOO v Stropkove

zoo miniPrváci sa 21. júna vybrali na exkurziu do Stropkova. Navštívili kaštieľ a tiež aj veľmi peknú ZOO. Kaštieľ Stropkov je pozostatkom niekdajšieho Stropkovského hradu. Žiaci mali možnosť nahliadnuť do pôvodných podkrovných priestorov určených na múzejné účely a pozrieť si výstavu bábik. Bábiky v rôznych odevoch a z rôznych kútov sveta ich previedli mnohými zaujímavými krajinami. Potom navštívili ZOO, kde si pozreli známe, ale aj cudzokrajné zvieratá. Nakoniec dobre padlo oddýchnuť si v zábavnom parku so šmýkačkami a kolotočom, ktorý ponúka tento areál.

  • 01_I.D
  • 02_I.D
  • 03_I.D
  • Stropkov_1.A
  • Stropkov_1.A_2
  • Stropkov_1.A_B
  • Stropkov_1.B
  • Stropkov_1.B_2
  • Stropkov_1.C
  • Stropkov_1.C_D

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI