jún
30

Rozlúčka deviatakov

zvoncek1Štvrtok 30.6.2022 bol pre 77 žiakov 9. ročníka výnimočný. Nielen tým, že to bol posledný deň školského roka, ale predovšetkým tým, že to bol ich posledný spoločný deň na našej Dvojke. Bol to deň, na ktorý dlho čakali a patrične sa naň aj pripravili. Spolu so svojimi učiteľmi Mgr. M. Borošom, Mgr. A.Treľovou, Mgr. H. Demčákovou a Mgr. P. Šofrankom, pripravili na rozlúčku so školou krásny kultúrny program. Slávnostne oblečení sa v átriu školy zúčastnili veľmi dojímavej rozlúčky, kde počas slov vďaky a spomienok vyšla nejednému z nás malá slzička. Rozlúčka bola o to dojímavejšia, že počas nej sme sa rozlúčili nielen s deviatakmi, ale aj s kolegyňami Mgr. H. Demčákovou a Mgr. A. Treľovou, ktoré sa rozhodli ísť na zaslúžený dôchodok.
Po slávnostnej rozlúčke sa naši deviataci podpísali do pamätnej knihy a rozišli sa za posledného školského zvonenia všetkými smermi.
Želáme všetkým našim deviatakom úspešný štart do nového života! Určite sa potešíme, ak nás poctia svojou návštevou a budú v dobrom spomínať na časy strávené na našej Dvojke. Držíme všetkým palce!

 • DSC_0241
 • DSC_0242
 • DSC_0243
 • DSC_0244
 • DSC_0250
 • DSC_0257
 • DSC_0259
 • DSC_0263
 • DSC_0265
 • DSC_0269
 • DSC_0271
 • DSC_0273
 • DSC_0277
 • DSC_0282
 • DSC_0311
 • DSC_0313
 • DSC_0314
 • DSC_0315
 • DSC_0316
 • DSC_0317
 • DSC_0319
 • DSC_0321
 • DSC_0339
 • DSC_0344
 • DSC_0348
 • DSC_0353

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI