feb
09

„Chutné, sladké, voňavé...ale nezdravé“

cokoladaV tomto uponáhľanom svete väčšina ľudí podceňuje význam zdravej výživy. Mnohí si ani neuvedomujú ako zásadne pôsobí kvalita stravy náš život. Práve to, čo konzumujeme môže rozhodnúť o našom zdraví či chorobe. O zdraví nielen telesnom, ale aj duševnom, pretože správnu funkciu mozgu môžeme ovplyvniť práve stravou. V dobrom i zlom. Aj to je dôvod, prečo sa naozaj neoplatí ignorovať pojem "racionálna výživa".
Zaujímalo nás či mladí dajú prednosť kvalite jedla alebo skôr kvantite, a preto sme si prizvali na pomoc odborníčky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Mgr. Onduškovú a pani Bižovú, ktoré nám na vysokej úrovni sprostredkovali informácie o zdravej výžive.

feb
08

Zlatý postup na kraj a striebro v Matematickej olympiáde

mo miniKaždoročne sa v Centre voľného času vo Vranove nad Topľou stretnú najlepší matematici z celého okresu na okresnom kole Matematickej olympiády. Tento rok to vyšlo na 25. január. V kategórii Z5 a Z9 sme medzi súťažiacimi mali zastúpenie žiakov, ktorí vynikajú v matematike.
V kategórii Z5 Dvojku úspešne reprezentovala a krásne 2. miesto spomedzi 24 súťažiacich získala Emília Lacká z 5.A, ktorú pripravovala p. uč. Mgr. Zuzana Džujková. V kategórii Z9 zlaté 1. miesto a postup do krajského kola spomedzi 15 súťažiacich získal Richard Vasilko z 9.B, ktorého pripravovala p. uč. Mgr. Michaela Turcovská.
Obaja žiaci preukázali vynikajúce matematické vedomosti a schopnosti, Rišovi držíme prsty v krajskom kole, kde nás bude reprezentovať 28. 3. 2023, snáď nám na Deň učiteľov pripraví opäť veľkú radosť v podobe skvelého umiestnenia.

feb
07

Deň bez mobilu – vyhodnotenie!

mobil stop miniDňa 6. februára si pripomíname Svetový deň bez mobilu. So smartfónmi sa zobúdzame aj zaspávame a online sme takmer nonstop. Pre mnohých je preto tento deň aj „koncom sveta“, pretože si svoj deň bez mobilu nevedia ani predstaviť. Na hodinách environmentálnej výchovy poukazujeme aj na ekologický dopad mobilných telefónov na životné prostredie. Veľmi zaujímavou aktivitou sme napríklad zistili, že materiály používané na výrobu mobilov precestujú svet až 4-krát, než skončia v našich rukách. Presne pred rokom bola vyhlásená výzva, v ktorej sme chceli dať šancu nepotrebným, nepoužiteľným a starým mobilom na recykláciu. Veď nejeden z nich nečinne ležal doma v zásuvkách. Šikovní žiaci našej školy vyzbierali neuveriteľných 431 mobilov a tých najaktívnejších zberačov sme aj odmenili. Milí žiaci, ak nájdete starý, pokazený, nefunkčný mobil, nevyhadzujte ho do koša! Stále ho môžete priniesť do školy a odovzdať ho do zberného boxu. Správajme sa zodpovedne a buďme aktívnymi ekožiakmi našej Dvojky!

feb
06

Psíky v útulku potrebujú našu pomoc!

utulok miniPomáhajte s nami...
Poďte s nami podporiť náš Vranovský útulok pre psov a pomôžme tak spoločne tým, ktorí si sami pomôcť nevedia.
Ako na to?
Prines do školy v dňoch od 6. februára do 24. februára niečo, čo opusteným chlpáčom urobí radosť. Útulkáči určite nepohrdnú:
- suchým pečivom, granulami, piškótami, ryžou, cestovinami, konzervami pre psov
- starou dekou, plachtou, kobercom či uterákom
- hračkami, loptami, vôdzkami, obojkami
- väčšími miskami a hrncami
- zdravotníckym materiálom (ako sú rukavice, obväzy).

feb
05

Divadelné predstavenia v anglickom jazyku

lastwishNašim žiakom ponúkame zážitkové učenie v rôznych formách, a preto sme sa rozhodli spestriť vyučovanie anglického jazyka návštevou divadelného predstavenia, ktoré je koncipované ako učebná pomôcka.
2. februára v Dome Kultúry bola pre mladších žiakov 5. - 6. ročníka pripravená činoherná anglicko-slovenská rozprávka o lenivej koze „Lazy goat“. Lenivú kozu zvieratká vyhnali z farmy. Rozhodla sa preto usadiť v lese v domčeku líšky. Nešťastná líška hľadala pomoc u obyvateľov lesa. Nakoniec jej pomohol malý, ale odvážny ježko. Nie vždy rozhoduje fyzický zjav a sila.
Starší žiaci 7. - 9. ročníka si pozreli predstavenie Last Wish – posledné želanie. Táto anglicko-slovensko-česká divadelná inscenácia bola inšpirovaná rozprávkou Jána Wericha – Kráľ mal troch synov. Za pánom Kingom prichádzajú do nemocnice jeho tri deti, ktoré požiada, aby našli jeho staré sandále. S jeho želaním sa každý z nich vysporiada podľa svojich priorít. Posolstvom hry bolo, aby si každý uvedomil, čo je v živote dôležité.

feb
04

Počítačoví experti!

eductech logoŽiaci našej školy, ktorí navštevujú zaujímavý Počítačovo-experimentálny krúžok pod vedením p. uč. PaedDr. Mareka Hermanovského, v týchto dňoch uviedli do prevádzky počítačom riadenú mini CNC frézu. Žiaci si museli postaviť CNC frézu z komponentov stavebnice a následne sa oboznámiť s ovládacím softvérom. Oboznámili sa aj so softvérom na tvorbu návrhov v 3D prostredí a nakoniec preniesli svoje návrhy do programu, ktorý riadi CNC zariadenie. To všetko šikovní programátori a konštruktéri našej školy dokázali len za 6 dvojhodinových stretnutí na počítačovom krúžku.
Najväčšie poďakovanie našich žiakov patrí neziskovej organizácii EDUCTECH, ktorá s finančnou podporou opäť umožnila našej škole nákup nového zaujímavého zariadenia. EDUCTECH-u naši nadšení žiaci vyjadrujú veľké ĎAKUJEME!

feb
03

Prváci v bábkovom divadle v Košiciach

kocurvcizmachAko odmenu za výborné vysvedčenia dostali naši prváci návštevu bábkového divadla v Košiciach. Herci si pre deti pripravili známu rozprávku Kocúr v čižmách, v ktorej priateľstvo poukazuje na to, že nemusíme byť ani ľuďmi, ale musíme si v tomto svete, prehnane orientovanom na materiálnosť, vzájomne pomáhať. Súčasťou návštevy divadla bola i krátka prehliadka centra mesta Košice.

feb
02

Všetkovedko

vv miniKaždoročne pre žiakov 2. až 4. ročníka nachystá Všetkovedko zaujímavé úlohy, aby našiel najmúdrejších medzi najbystrejšími. O titul Všetkovedko 30.11.2022 zabojovalo v našej škole 18 druhákov, 16 tretiakov a 17 štvrtákov. V deň, keď si prevzali polročné vysvedčenia, sa dočkali zaslúženej odmeny. Každý si domov odniesol diplom a odmenu. A tu sú tí, ktorí boli najúspešnejší a získali titul Všetkovedko.

feb
01

Krajský úspech

rs miniDňa 1. 2. 2023 sa v Prešove konal 17. ročník súťaže Ruské slovo. Ide o súťaž v prednese poézie a prózy a v interpretácii ruskej piesne. Témou tohto ročníka bol svet prírody.
Naše žiačky súťažili v II. kategórii (8. - 9. ročník) a obidve sa umiestnili na stupni víťazov.
S prózou vystúpila Eliška Tatárová (8. C) a svojím živým vystúpením zaujala porotu natoľko, že sa umiestnila na 1. mieste, čo ju posunulo do celoslovenského kola.
V prednese poézie bodovala Tamara Ondejková (9.D) a skončila na 3. mieste.
Z úspechu dievčat sa veľmi tešíme a Eliške budeme silno držať palce v celoslovenskej súťaži.

jan
31

Svetový deň environmentálnej výchovy

relax mini26. januára sme na vyučovacích hodinách upriamili pozornosť na tému environmentálnej výchovy, ktorá vychováva k ohľaduplnosti k životnému prostrediu a jeho rôznorodosti. Projektovým vyučovaním, sledovaním náučných filmov, či diskusiou sme zvlášť v tento deň viedli žiakov, aby si uvedomili dôležitosť aktívneho prístupu pri riešení aktuálnych klimatických problémov.

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI