jún
10

Naša NAJ Dvojka

kniha mini8. júna 2022 jubilujúca Dvojka opäť oslavovala, tentokrát sa tešila z množstva ocenení svojich šikovných žiakov, ktorí ju v školskom roku 2021/2022 úspešne reprezentovali a obsadili popredné miesta v okresných kolách olympiád organizovaných CVČ vo Vranove nad Topľou.
Medzi ocenených dvojkárov patria:
Milan Gešperik – Matematická olympiáda, Pytagoriáda
Zuzana Mičejová – Geografická olympiáda, Chemická olympiáda
Katarína Zajícová - Geografická olympiáda
Zuzana Oslovičová – Biologická olympiáda
Vivien Dindáková - Biologická olympiáda
Dominika Čorejová - Biologická olympiáda
Simona Karasová – Pytagoriáda
Róbert Ďurana - Pytagoriáda
Daniel Mihalčin - Pytagoriáda
Ela Fecenková – Biologická olympiáda
Klára Opaľuchová - Biologická olympiáda, Dejepisná olympiáda
Barbara Koščová - Dejepisná olympiáda
Mikuláš Bodnár - Dejepisná olympiáda
Sofia Poldruhá – Dejepisná olympiáda
Alexandra Gajdošová – Dejepisná olympiáda
Michael Kozák - Dejepisná olympiáda
Noemi Mitriková - Dejepisná olympiáda, Olympiáda z anglického jazyka
Timotej Drdák – Olympiáda z anglického jazyka

Snahou našich nadaných žiakov sa nám podarilo získať mnoho ocenení za úspešnosť v olympiádach. Táto vďaka patrí v prvom rade jednotlivým žiakom, ktorí venovali svoj voľný čas príprave, učili sa nad rámec učebných osnov a svoje vedomosti a zručnosti úspešne zúročili v konkrétnych olympiádach. Ďakovať však treba aj ich učiteľom, ktorí v snažení žiakov objavili, pestovali talent a podnietili ho k rozvoju.
Talentovaní žiaci dvíhajú kredit školy, vytvárajú mozaiku obrazu Dvojky, ktorá sa právom môže hrdiť diplomom najúspešnejšej školy v okresných kolách olympiád v školskom roku 2021/2022. Blahoželáme!

  • IMG_6008
  • IMG_6013
  • IMG_6014
  • IMG_6017
  • IMG_6038
  • IMG_6044
  • IMG_6050
  • IMG_6051
  • IMG_6060
  • skola