dec
04

Technicky zruční dvojkári

technika miniDvojka formuje žiakov všestranne, preto okrem klasických vedomostných olympiád, či výtvarných a pohybových súťaží sa žiaci pod vedením pedagógov zapojili aj do olympiády, ktorá preverila ich technické vedomosti a zručnosti. V priestoroch SOŠ drevárskej sa 24. novembra konal 13. ročník okresnej technickej olympiády. Tento ročník bol obohatený o tím žiakov našej školy a ten tvorili Martin Pohlod z IX.A a Michael Kozák z VIII.D, ktorí súťažili v kategórii A.

dec
03

Stali sme sa spoluautormi Kroniky slovenčiny!

ksjlPri príležitosti 30. výročia vzniku Slovenskej republiky bola vyhlásená projektová súťaž Kronika slovenčiny. Táto súťaž má medzipredmetový charakter a spája v sebe slovenčinu, cudzie jazyky a výtvarnú výchovu. Úlohou žiakov bolo spolupracovať ako tím pri výrobe troch listov do Kroniky slovenčiny. Podstatou bolo, aby si družstvo vybralo miesto vo svojom okolí, ku ktorému sa viaže nejaký príbeh, legenda, či povesť. Toto miesto mali členovia tímu spoločne navštíviť, vytvoriť príbeh a následne zhrnúť hlavnú myšlienku aj vo vybranom cudzom jazyku. Príbeh bolo treba dotvoriť aj zaujímavou ilustráciou, či ornamentmi.

dec
02

Greenfluenceri a energia – ZAČÍNAME!

spp-a-ekofondEkofond SPP spustil začiatkom októbra 2022 nový vzdelávací program pre žiakov základných a stredných škôl pod názvom Ekofond SPP pre budúcnosť, ktorého cieľom je vzbudiť u žiakov záujem o ochranu životného prostredia, rozšíriť „energetickú gramotnosť“, ale taktiež motivovať mladých ľudí ku korektnej on-line komunikácii, tímovej spolupráci a kritickému mysleniu pri práci s informáciami. Na našej škole sme vytvorili školský tím pozostávajúci zo žiakov z 9.A triedy a tvoria ho Alexandra Gajdošová, Adrián Ondik a Martin Pohlod, koordinátorom je Mgr. Zuzana Štefanková. Žiaci sa už zúčastnili online webinárov, prezenčných workshopov a ich šikovnosť bola odmenená aj výhrou.

dec
01

Keď je snaha odmenená úspechom...

pinochio2Prednedávnom sa naši žiaci - ruštinári aktívne zapojili do 19. ročníka akcie Detský film v škole 2022. Po premietnutí rozprávky Zlatý kľúčik alebo dobrodružstvá Buratino, po zábavných hrách, hlavolamoch a úlohách nasledovala tvorivá dielňa, počas ktorej vzniklo veľa zaujímavých kresieb. Bolo veľmi ťažké objektívne vybrať tie najkrajšie, ktoré sme poslali do súťaže. Konkurencia bola veľká, keďže porota vyberala z 277 prác z 25 základných a stredných škôl.
Výsledok nás veľmi milo prekvapil, no hlavne potešil, pretože Laura Mandulová z 9.C a Vanda Klimešová z 8.B sa so svojimi prácami umiestnili v súťaži na 1. mieste. Ďalšie dievčatá Lívia Madarová a Ema Gdovcová (obe z 8.B) si vyslúžili čestné uznanie.