apr
04

Z rozprávky do rozprávky

hist divZa siedmimi horami, za siedmimi dolami, kde sa voda sypala a piesok sa lial, počas mesiaca kníh sa deti v našom ŠKD venovali rozprávkam. Rozprávky zohrávajú dôležitú úlohu v živote detí, pomáhajú im odreagovať sa od bežných problémov, ale aj preniesť sa do sveta fantázie. Knihy, ktoré čítajú a postavy, ktoré spoznávajú, sa môžu stať ich priateľmi. Rozprávky tiež pomáhajú deťom vyrovnávať sa s rôznymi pocitmi a názormi. Aj preto sme sa v ŠKD vybrali s deťmi na čarovnú cestu svetom rozprávok s názvom „Z rozprávky do rozprávky“. Deti vyrábali rozprávkové knihy, vrátili pomotané rozprávkové postavy do správnych rozprávkových kníh, pomohli Popoluške roztriediť semená, zahrali si divadielko a plnili rôzne rozprávkové aktivity. Aktívne sa zapájali aj do aktivít, ktoré preverili ich vedomosti z prečítaných príbehov a rozprávok. Deň to bol čarokrásny, každý chcel, aby trval čo najdlhšie.

apr
03

Jazykový kvet – ŤUKNI 2023

jazkvet miniSlovo predstavuje oveľa viac ako len zvuk alebo písaný symbol. Slovo vyvoláva emócie – pozitívne i negatívne. Je nástrojom na komunikáciu. Písaním človek spoznáva skryté zákutia svojej duše. V závislosti od toho, aké slovo použijeme, vytvárame nové situácie, vyvolávame nové pocity...
Žiaci našej Dvojky ukázali svoj talent písať, pracovať so slovami v súťaži ŤUKNI 2023. Ide o medzinárodnú dištančnú postupovú súťaž v poviedkovej tvorbe pre deti a mládež. V jazykovej kategórii Anglický jazyk našu školu reprezentovali svojimi pútavými príbehmi šiesti žiaci: Aneta Vysoká (IX.B), Sofia Poldruhá (IX.B), Barbora Jakubčinová (IX.D), Tomáš Kalman (VIII.D), Patrick Šesták (VIII.C) a Adam Jakubo (VIII.B). Do celoslovenského finále sa prebojovala žiačka Barbora Jakubčinová a poviedkou o priateľstve s názvom Reunion zaujala porotu natoľko, že získala krásne 3. miesto.

apr
02

Čistička odpadových vôd

cov miniVodovod s teplou a studenou vodou, či sociálne zariadenie sú dnes, až na výnimky, bežnou súčasťou našich bytov i domov. Je viac ako pravdepodobné, že ďalej sa nestaráme, kam voda ide, či ako končí. Keďže je lepšie raz vidieť ako stokrát počuť, zúčastnili sa žiaci siedmeho ročníka exkurzie na Čističke odpadových vôd vo Vranove nad Topľou (mestská časť Lomnica), ktorá sa konala 31. marca 2023. Žiaci sa oboznámili s najmodernejšou technológiou mechanického a biologického čistenia odpadových vôd. V ČOV sa voda čistí mechanicky (usadzovanie kalu) a biologicky (prečistenie mikroorganizmami). Následne sa prečistená voda filtruje a vypúšťa naspäť do rieky Topľa alebo sa používa ako úžitková voda napríklad na zavlažovanie. Čistička má svojou kapacitou denného prítoku 80 litrov/s vystačiť pre takmer 35 000 obyvateľov mesta a blízkeho okolia až do roku 2030.

apr
01

Zážitková biológia

pp miniKoncom marca sa žiaci 4. a 7. ročníka na hodine biológie učili netradične, zážitkom. P. inštruktorka prvej pomoci p. Zeliková (Červený kríž) žiakom pomocou figuríny predviedla tragické modelové situácie, v ktorých sa nechce ocitnúť nikto. Žiaci so zadržaným dychom sledovali názorné ukážky, čo robiť, ak by boli svedkom úrazu, pádu, autonehody, dusenia sa, diabetického či epileptického záchvatu.
Možnosť vyskúšať si poskytnúť prvú pomoc bolo zážitkovým spestrením hodín biológie a zaujímavou skúsenosťou pre našich žiakov. Veríme, že ak sa v takej situácii náhodou ocitnú, s chladnou hlavou v prvých chvíľach zastúpia záchranárov a budú vedieť, čo treba robiť.