apr
10

Slávici z lavice 2023

hlas mini

Začiatkom apríla vyleteli z Dvojky slávici so zlatom v hrdle, Tamara Hermanovská (III.C), Ján Štefanko (V.B), Zuzana Štefanková (VI.B), Noemi Mitriková (VII.A) a Natália Kvočková (IX.C), aby našu školu reprezentovali v okresnom kole súťaže v speve populárnej piesne - Slávici z lavice 2023, ktorá sa konala v CVČ vo Vranove nad Topľou. Výkony nádejných spevákov z 9 základných škôl okresu odborne hodnotila trojčlenná porota - PhDr. Beáta Balintová, Mgr. Alžbeta Madejová a Mário Jenčo. Okrem celkového dojmu súťažiacich hodnotili intonáciu, rytmus, prednes a výber piesne. Podľa slov poroty bolo veľmi ťažké vybrať najlepšieho, pretože výkony speváčikov boli dosť vyrovnané a na veľmi vysokej úrovni.
Dvojka sa napokon aj v tomto ročníku teší z úspechov svojich šikovných žiakov. Tamara Hermanovská ako šikovná „Kvetinárka“ v 1. kategórii nadchla porotu a získala 2. miesto, Natália Kvočková piesňou „Čerešne“ si 1. miestom v 3. kategórii vyspievala postup do krajského kola a Zuzana Štefanková, reprezentujúca 2. kategóriu, sa hrdí cenou poroty za výnimočný výkon.

apr
09

Rez laserom

Silvia-MandulakovaNaši žiaci, ktorí navštevujú Počítačovo-experimentálny krúžok pod vedením PaedDr. Mareka Hermanovského, uviedli do činnosti laserovú vypaľovačku a rezačku. Po zakúpení stavebnice ju s radosťou počítačoví experti zostavili a uviedli do funkčného stavu. Najdôležitejšie bolo vybrať si vhodný program, ktorý vyhovuje našim požiadavkám a naučiť sa pracovať v programovom prostredí vybraného programu.
Stavebnicu nám opäť pomohla zaobstarať finančná podpora nadácie EDUCTECH. V tejto súvislosti vás chceme poprosiť o podporu vaším hlasom nominovanej riaditeľky nadácie EDUCTECH v ankete Slovenka roka 2023. Pani PaedDr. Silvia Manduľáková, PhD. má číslo 13.

apr
08

Biblická súťaž a olympiáda

biblolympDňa 28. marca 2023 sa uskutočnilo na našej škole okresné kolo Biblickej súťaže a Biblickej olympiády gréckokatolíckeho náboženstva v troch kategóriách.
Našu školu reprezentovali 3 družstvá v rôznych kategóriách za prvý a druhý stupeň.
V A. kategórii súťaže, za prvý a druhý ročník, obsadilo naše družstvo druhé miesto v zložení: Soňa Bačovčínová a Daniel Palej z II.C a Alžbeta Virostková z II.B.
Naši žiaci 4. ročníka, Simona Mižovová a Noemi Palejová zo IV.B a Viktor Steeno zo IV.C, sa v B. kategórii súťaže, za tretí a štvrtý ročník, umiestnili na 1. mieste a postupujú na krajské, čiže eparchiálne kolo, ktoré sa uskutoční v Prešove.
V prvej kategórii Biblickej olympiády, za druhý stupeň základných škôl, sa umiestnili žiačky 8. ročníka Zuzana Gavaľová z VIII.A a Alexandra Mižovová z VIII.C na druhom mieste.

apr
07

Deň učiteľov

komensky28. marec je deň, kedy si ceníme prácu učiteľov o čosi viac. Nielen učiť, ale aj vychovávať je podstatou vzdelávania a formovania detskej osobnosti, aby z detí vyrástli láskaví a múdri ľudia. V MsDK vo Vranove n. T. v tento deň ocenili výnimočných učiteľov mesta a z našej Dvojky na pódium vystúpili naši kolegovia, Mgr. Andrea Ivanová, Mgr. Michaela Turcovská, Martina Holpová a Mgr. Rastislav Fedor. Srdečne im blahoželáme k oceneniu a prajeme im popri zdraví chuť učiť, nech sa im úsmev z tvárí nikdy nestratí.
Po slávnostnom oceňovaní učiteľov a zaujímavom koncerte umelca Petra Lipu sme sa stretli na príjemnom posedení s bývalými kolegami našej školy, ktorí nám nezabudli pripomenúť: „Buďte skvelým vzorom, pretože budete oknom, cez ktoré bude veľa detí vidieť svoju budúcnosť.(T. Mckinnon)

apr
06

Chemická olympiáda

cho miniDňa 30. marca 2023 sa na ZŠ Juh vo Vranove nad Topľou konal 59. ročník okresného kola chemickej olympiády. Súťaže sa zúčastnilo 18 najlepších žiakov vranovského okresu. Súťaž pozostávala z dvoch častí. V teoretickej časti museli žiaci predviesť svoje vedomosti z chémie nielen zo základnej školy, ale museli vedieť niečo navyše aj zo stredoškolského učiva. V praktickej časti predviedli svoje zručnosti pri práci s chemickými látkami a laboratórnymi pomôckami. Našu školu reprezentovali traja žiaci, ktorí sa umiestnili na krásnych miestach:
2. miesto – Kačerová Katarína (9.C), 3. miesto – Vasilko Richard (9.B), 4. miesto – Šuličová Laura (9.B)

apr
06

Dvojka v Poľsku

krakow„Bola to neuveriteľná a veľmi náučná exkurzia, kde som načerpala nové poznatky o meste Krakov, o rodisku Jána Pavla II., Osvienčime, ale aj o soľnej bani. Uvedomila som si, v akých krutých podmienkach museli žiť ľudia v táboroch. Mesto Krakov ma veľmi zaujalo nielen krásou, ale aj svojou históriou. Som veľmi rada, že som mala takú možnosť exkurziu absolvovať. Ďakujem za krásne zážitky, na ktoré nikdy nezabudnem.“
       ... úprimné slová žiačky hovoria za mnohých ôsmakov a deviatakov, ktorí sa včera vrátili z exkurzie Krakov – Osvienčim – Vielička, ktorú absolvovali v dňoch 3. - 5. apríla 2023. Začínali sme prehliadkou Múzea rodného domu pápeža Jána Pavla II. V byte rodiny Wojtylových vo Wadoviciach sú zhromaždené exponáty dávneho vybavenia, mnoho pamiatok spojených so životom a činnosťou pápeža: rodinné fotografie, kópie Karolových vysvedčení, dokumenty z etáp jeho života a dokonca aj lyže, vak a kajakové veslo ako dôkaz jeho turistických záľub.

apr
05

Jarné tvorivé dielne v ŠKD

vajickaJar už začala, slniečko svieti, na lúke rozkvitli voňavé kvety. Všetko živé sa raduje, na Veľkú noc sa hotuje. Ani deti ŠKD nezanedbali svoju prípravu na sviatky jari a počas tvorivých dielní v ŠKD vyrobili nádherné veľkonočné kraslice a pozdravy.
Príjemné prežitie veľkonočných sviatkov, veľa zdravia a pohody
Vám prajú deti z ŠKD.