máj
02

Kaštieľ Betliar – exkurzia

betliarV údolí rieky Slaná severozápadne od Rožňavy stojí „rozprávkový“ dvojposchodový kaštieľ Betliar so štyrmi nárožnými vežami - reprezentačné lovecké sídlo uprostred nádherného anglického parku s romantickými stavbami, umelou jaskyňou a vodopádom. Andrássyovský kaštieľ v obci Betliar je jedným z najväčších pokladov histórie. Jednou z pozoruhodností kaštieľa je knižnica, ktorú navštívili žiaci 4.C triedy 27. apríla. Knižnicu v kaštieli založil Leopold Andrássy v roku 1790 a z tohto obdobia pochádza aj jej interiér. Uchováva vyše 14-tisíc zväzkov najmä teologických, historických, geografických a filozofických diel z 15. až 19. storočia, ktoré boli napísané v 6 rôznych jazykoch. Betliar patril Andrássyovcom - jeden z nich korunoval Sissi.

máj
01

Koncert Živá voda

voda miniDňa 25.4.2023 žiakom I. stupňa spestrili dopoludnie dvaja hudobníci z umeleckej agentúry AMOS, ktorí svojím environmentálnym hudobno-vzdelávacím programom ŽIVÁ VODA priblížili význam, dôležitosť a nenahraditeľnosť vody v prírode a pre človeka. Vzdelávací program bol aktuálny výberom tém, ako je kolobeh vody v prírode, šetrenie vodou, znečisťovanie a ochrana prírody, separácia odpadu, recyklácia. Pomocou otázok a súťaží boli deti vťahované do deja a za správne odpovede aj odmeňované. Program bol obohatený pútavou videoprojekciou a popretkávaný piesňami, ktoré hudobníci spievali naživo. Deťom sa program páčil a svoje nadšenie a radosť prejavili intenzívnym potleskom.