máj
23

VÝTVARNÝ SIRK – 3. miesto v celoslovenskej výtvarnej súťaži

farebny tyzden miniV piatok 5. mája 2023 pri Vysokej peci v Červeňanoch sa konalo slávnostné vyhlásenie a vernisáž celoslovenskej výtvarnej súťaže Výtvarný Sirk.
Do súťaže sa zapojilo až 92 základných, umeleckých a špeciálnych škôl z celého Slovenska a vyberalo sa zo 753 prác všetkých možných výtvarných techník.
Porota, v zložení Miroslav Sklenárik, Eva Wilson a Barbora Nosková, vyberali z prác, ktorých témou bolo Čím budem, čím sa stanem.
Žiak I.D triedy Alex Havrila získal v tejto súťaži pekné 3. miesto. Žiaka pripravovala Mgr. Marta Šofranková. Srdečne blahoželáme!

máj
22

1. miesto v matematickej olympiáde

mo miniMatematická olympiáda je súťaž žiakov základných a stredných škôl, ktorú vyhlasuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Jednotou slovenských matematikov a fyzikov a Slovenskou komisiou Matematickej olympiády.
Súťaž prebieha v 2 náročných domácich kolách. Po úspešnom riešení domácich kôl postupujú súťažiaci do okresného kola, ktoré sa tento rok konalo 12. 4. 2023 v CVČ vo Vranove nad Topľou prezenčnou formou. Naša škola mala zastúpenie vo všetkých kategóriách. Súťažiaci mali na riešenie troch úloh čas 2 hodiny. V tejto olympiáde dosiahli naši žiaci krásne výsledky:
V kategórii Z6 (6. ročník):
V tejto kategórii sa najlepšie darilo Laure Pivovarníkovej zo VI.A. Pod vedením p. uč. Mgr. M. Boroša si vybojovala prvenstvo.
V kategórii Z7 (7. ročník):
Viktor Koňa zo VII.B získal 5. miesto a Katarína Zajícová VII.C 7. miesto. Žiakov pripravoval p. uč. Mgr. A. Koman.
V kategórii Z8 (8. ročník):
Medzi úspešných riešiteľov sa vo svojej kategórii zaradili Michael Kozák VIII.D, ktorý získal 4. miesto a Milan Gešperik VIII.A 11. miesto pod vedením p. uč. Mgr. D. Krajčovičovej

 

máj
21

Medzinárodný deň mlieka

mlieko miniKonzumácia mlieka je pre človeka prirodzenou súčasťou života už od narodenia. V predškolskom a školskom veku význam mlieka v strave pokračuje. Je to potravina ideálna pre deti, ktoré sú fyzicky i duševne aktívne – obsahuje vysoko kvalitné mliečne bielkoviny, prospešné vitamíny B, A, D, E, K, minerálne látky najmä vápnik, fosfor, draslík, horčík, zinok, laktózu či enzýmy.
Všetky tieto informácie a veľa ďalších, sa žiaci našej Dvojky dozvedeli pomocou zaujímavých aktivít venovaných Medzinárodnému dňu mlieka. Vyrábali plagáty, priniesli si mliečnu desiatu, oboznámili sa s cestou mlieka alebo súťažili v pití mliečka. Budú si isto pamätať, že mlieko je hodnotným nápojom, ktorý dodá telu energiu, a preto by malo byť súčasťou zdravého stravovania nielen u detí, ale i mládeže a dospelých.

máj
20

Eko-deň na Kapušianskom hrade

kapusany miniKaždý ročníkový eko-deň našej školy má svoju tému a zameranie pre jednotlivé ročníky. Žiaci si tak postupne každým rokom prejdú rôznymi aktivitami a zážitkami aj mimo školského prostredia. Siedmaci sa druhý májový piatok ocitli na Kapušianskom hrade. Cieľom bolo zvýšiť záujem žiakov o kraj, v ktorom vyrastajú a spoznať prírodné a kultúrne pamiatky východného Slovenska. Zrúcaninou hradu nás sprevádzal sprievodca, ktorý nám porozprával zaujímavosti o hrade a okolí a umožnil aj nenáročný výstup na hradnú vežu. Okrem toho žiaci vypracovali aj niekoľko zadaní v pracovnom liste, tvorili eko-verše a objavovali záhadné zákutia hradu.

máj
18

Čarovný štetec a zázračná farbička

cszf miniCentrum voľného času vo Vranove nad Topľou privítalo dňa 10. 5. 2023 nadaných umelcov škôl nášho mesta, aby svoj talent predviedli v súťaži detskej výtvarnej tvorby Čarovný štetec - zázračná farbička.
Téma 22. ročníka „Zelený svet, svet bez internetu“ inšpirovala k vytvoreniu originálnych diel prevažne s námetom prírody, z ktorých porota vybrala v 3. vekových kategóriách 3 najlepšie. Medzi úspešnými výtvarníkmi boli aj žiačky našej školy:
Sofia Mehajová (4. B) v I. kategórii (3.-4. ročník) získala 2. miesto, v II. kategórii (5.-6. ročník) bolo Zoji Zubkovej (5. C) udelené 2. miesto a na 3. mieste sa umiestnila Miroslava Petrová (6. A).
Porota ocenila tiež prácu Vandy Klimešovej (8. B), ktorá získala v III. kategórii (7.-8. ročník) diplom za výborné výtvarné prevedenie.

máj
19

Fenomény sveta Peniaze – akadémia EDULAB

pokladnicka miniAko jedna zo 100 tried bola IV.C zaradená medzi tie, ktoré získali bezplatne balík materiálov „Fenomény sveta Peniaze“ na celý nasledujúci školský rok 2023/2024 od akadémie EDULAB. S týmito vzdelávacími materiálmi zažijú žiaci veľa pútavých momentov v triede.

Téma Peniaze pozostáva z 12 vzdelávacích modelov spracovaných v 4 perspektívach s desiatkami rôznorodých aktivít. Obsahuje 90 videí z dielne britskej BBC, ktoré žiakom prinášajú prvotriedny audiovizuálny zážitok. Videá sú vhodne doplnené o zaujímavé interaktívne cvičenia.

máj
17

Výtvarné práce v celoslovenskom kole

bod mini(Biblia očami detí)
Každý rok sa naši žiaci zapájajú do výtvarnej súťaže Biblia očami detí. Námet si vyberajú samy z vybraných kníh, ktoré sú určené pre Biblickú olympiádu.
V tomto roku sa v našej Košickej arcidiecéze zapojilo 174 žiakov ZŠ. Výtvarné práce z biblickej knihy Ester v podaní našich žiačok Niny Dudovej zo VI.C a Vandy Klimešovej z VIII.B sa umiestnili na veľmi peknom 3. mieste v IV. a v V. kategórii. Bolo to diecézne čiže krajské kolo. Práce postúpili aj na celoslovenské kolo. Blahoželáme a tešíme sa, že udalosti a postavy Biblie dokázali vyjadriť aj výtvarným stvárnením. Žiačky pripravovala p. uč. Mgr. Anna Mydlová.