nov
05

Rozprávky z palety

rzp mini„Knihy sú podobné domovu, do ktorého sa vraciame i za najväčšej búrky.“ 

—  Bernard Bolzano 

V utorok 5. novembra, za daždivého počasia, ale s veľkou radosťou, sa žiaci I.C ponáhľali za Rozprávkami z palety. Zážitkovým čítaním deti sprevádzala pani knihovníčka. Čítanie bolo aktívne, zaujímavé a plné farebných rozprávok. Po zaujímavom čítaní deti sprevádzala pani knihovníčka po knižnici a zoznámila ich s pravidlami v detskej knižnici. Na záver sme si prečítali niekoľko krátkych príbehov podľa náhodného výberu z kníh.

okt
29

Prváčik mesta 2019

vzvt miniDňa 29. 10. 2019 prijali naši prváci spolu so svojimi triednymi učiteľkami a vychovávateľkami pozvanie primátora mesta Ing. Jána Ragana na tradičné podujatie Prváčik mesta 2019, ktoré sa konalo v Dome kultúry vo Vranove nad Topľou.
Hneď v úvode si mohlo 334 prvákov zo 17 tried 7 vranovských škôl pozrieť rozprávku Pinocchio v podaní hercov prešovského divadla Cililing. Potom sa k prváčikom prihovoril primátor mesta, ktorý im poprial veľa elánu a tvorivých síl pri učení a zaželal im veľa úspechov v štúdiu. Každý prváčik si z rúk primátora mesta a vedúcej oddelenia školstva PaedDr. Mariany Lapčákovej prevzal malý darček - knižku S Vrankom za poznaním, súčasťou ktorej je pexeso s obrázkami nášho mesta a balíček cukríkov. Tento slávnostný deň bude prváčikom pripomínať spoločná fotografia s primátorom mesta a nezbedným Pinocchiom.

okt
29

Lepší svet aj vďaka nám

relax mini„Sadíme stromy, robíme svet lepším.“
Pobyt vonku, príjemná nálada a k tomu prínos pre nás všetkých. V utorok 29. októbra 2019 pribudol v areáli našej školy nový stromček – Platan javorolistý. Zasadili ho deti IX. oddelenia ŠKD spolu so svojou p. vychovávateľkou Ľ. Gajdošovou. Dokázali, že aj deti chcú byť užitočné, chcú pomôcť chrániť a zlepšovať naše prírodné prostredie. Veď jeden dospelý strom môže zásobovať kyslíkom 10 ľudí. Žiadna pomoc pre prírodu nie je zbytočná.

okt
28

28.10. - Medzinárodný deň školských knižníc

kniha miniMedzinárodný deň školských knižníc prvý raz vyhlásila Dr. Blanche Woolls, prezidentka Medzinárodnej asociácie školského knihovníctva v roku 1999. Odvtedy sa uskutočňuje každoročne štvrtý októbrový pondelok.
Prváci sa v tento deň vybrali do rozprávkovej krajiny. Dozvedeli sa, ako vznikali ľudové rozprávky. Potom putovali z rozprávky do rozprávky, hádali literárne hádanky a spoznávali rozprávkové postavy. Každá trieda si pripravila dramatizáciu rozprávky - Koza rohatá a jež, Červená čiapočka, Šípková Ruženka a Tri prasiatka. Deti sa predviedli ako šikovní herci, speváci, bábkoherci i tanečníci.
Druháci si preverili svoje čitateľské schopnosti pri čítaní zaujímavých príbehov z knihy Bublinkové rozprávky.

okt
28

Plavecký výcvik piatakov

plavecky miniPočas októbra sa žiaci piateho ročníka zúčastnili plaveckého výcviku, ktorý sa realizoval v plaveckej učebni na ZŠ Bernolákova. Cieľom výcviku bolo vytvoriť u žiakov pozitívny vzťah k vodnému prostrediu, odbúrať strach z vody a naučiť ich správnej technike plaveckých spôsobov kraul, znak a prsia. Pod vedením kvalifikovaných pedagógov sa počas 2 týždňov snažili osvojiť si nové plavecké spôsoby a zdokonaľovali sa v už osvojenej technike plávania. Tohtoroční piataci boli aktívni, vytrvalí a snaživí, čo sa im podarilo zúročiť na pretekoch v posledný deň výcviku, kde si zmerali sily na 50 m vo všetkých troch plaveckých štýloch.

okt
28

Parazity okolo nás

parazity miniDnes 28. októbra sme mali my šiestaci netradičnú hodinu biológie s pani MVDr. Martou Jalčovou, PhD. z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou, ktorá bola zameraná na parazity.
V úvode sme si stručne zhrnuli, čo už o parazitoch vieme, ako sa rozdeľujú, ktoré žijú v a na ľudskom tele, ktoré zas vyhľadávajú našich domácich miláčikov. Dozvedeli sme sa veľa zaujímavosti o blchách, švolách, ploštici posteľnej, pásomnici dlhej, mrli ľudskej, hlíste detskej... o ich životnom cykle, nepríjemnostiach, ktoré spôsobujú človeku, akým spôsobom sa môžeme stať ich hostiteľmi a ako si s nimi vieme poradiť.

okt
25

Šarkaniáda

sarkaniada miniPiatok 25. októbra 2019 využili vychovávateľky ŠKD priaznivé, i keď nie veľmi veterné počasie na zorganizovanie tradičnej Šarkaniády. Po krátkom programe s pesničkami a básničkami o jeseni vytvorili deti obrovského živého šarkana. O malú chvíľu sa nad našim školským dvorom začali vznášať krásne šarkany rôznych veľkostí, farieb, druhov, kúpené aj vlastnoručne vyrobené. Deti behali, výskali a šarkany lietali, no občas sa i zamotali. Bolo to vydarené popoludnie plné radosti a zábavy.

okt
23

Návšteva Spojenej školy Budovateľská

navstevass miniSme si rovní, nie rovnakí... privítal nás nápis na stene Spojenej školy Budovateľská...
Na svete to už tak chodí... My, ľudia, sme všetci rovnakí, ale predsa sme iní... No nie je to len v tom, že niekto má čierne vlasy, modré oči, zelené oči. Odlišujeme sa od seba farbou pleti, rečou, pohlavím, ale tiež aj povahovými vlastnosťami. To, že sme rôzni je prirodzené a prirodzené je aj rešpektovať to.
Práve 23. októbra, pri návšteve Spojenej školy na Budovateľskej ulici sme si to plne uvedomovali. Žiaci spolu s pani učiteľkami nám pripravili krásnu a inšpiratívnu výstavku jesenných plodov spojenú s tvorivými aktivitami. Nielenže vyskúšali šikovnosť našich žiakov pri tvorení obrázkov, ale aj potešili naše maškrtné jazýčky dobrotami, ktoré sme si spoločne prichystali. Ďakujeme!

okt
23

Eko-deň v 9. ročníku

zapikan mini23. októbra deviataci v rámci eko-dňa navštívili pomerne málo známu lokalitu, ktorá bola v roku 1993 zaradená medzi prírodné pamiatky – Zapikan. Dôvodom ochrany je roklina Komorského potoka s bralnatými formami, podomletými prevismi a vodopádom. Žiaci sa dozvedeli, že slovo zapikan v miestnom nárečí znamená zbojník a tak jeho úkryt dostal názov aj Zapikanova chyža. Naši deviataci, nielen že spoznali neznámu krajinu, ale zároveň sa venovali pohybovým aktivitám a samotným vyvrcholením dňa bolo vytvorenie si eko hesla triedy. Heslom IX.A je „Ľudia už idú. Stromy sa až zatriasli. Vrchy kryje tma.“, IX.B si za svoje heslo zvolila: „V prírode nie sú odmeny, ani tresty. Sú tu len dôsledky.“ IX.C: „Prírodu si chráň, pozor na ňu daj.“ a IX.D: „Buďme lepší ľudia, nech pramene vôd prúdia. Plastov menej majme, prírode pomáhajme.“

okt
19

Výstup na hrad Brekov

brekov miniKrásne jesenné počasie prialo v sobotu 19.10.2019 deťom turistických krúžkov (Turistického krúžku, Hravej turistiky, S batohom po okolí). Po krátkej ceste vlakom malí turisti vystúpili v malebnej dedinke Brekov. Ich cieľom bol Brekovský hrad v nadmorskej výške 280 m n. m. Hrad bol vybudovaný v stredoveku ako strážny hrad spolu s inými blízkymi hradmi – Jasenov, Vinné, Čičva. Z hradného vrchu mali krásny výhľad na celú oblasť. Hrad Brekov bol v roku 1963 vyhlásený za kultúrnu pamiatku. Od roku 2009 prebieha rekonštrukcia a záchrana hradu občianskym Združením na záchranu Brekovského hradu, ktoré je od roku 2009 členom záujmového združenia Zachráňme hrady. Keďže tento hrad plnil strážnu funkciu, chlapci mali za úlohu vyrobiť si meč, ktorý vojaci potrebovali k jeho obrane.

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI