Športoviská ZŠ II Športoviská ZŠ II - upozornenie

nov
27

Chemická olympiáda – Mendeliáda

mendel miniDňa 27. 11. 2019 sa na ZŠ Juh vo Vranove nad Topľou konal 2. ročník obvodného kola chemickej olympiády pod názvom Mendeliáda. Súťaž bola pomenovaná podľa významného chemika D. I. Mendelejeva. Podujatie zorganizoval kabinet chémie v spolupráci so spoločnosťou BUKÓZA HOLDING, a. s., Hencovce. Na Mendeliádu sa prihlásilo 11 základných škôl, ktoré reprezentovala trojica žiakov – siedmak, ôsmak a deviatak. Súťaž pozostávala z teoretickej a praktickej časti. Žiaci si vyskúšali tímovú prácu, pozorovacie schopnosti a experimentálne zručnosti. Po Mendeliáde nikto neobišiel naprázdno. Spoločnosť BUKÓZA HOLDING, a. s. darovala každému žiakovi fľašu na vodu s logom spoločnosti. Žiaci na prvých miestach sa tešili z cien, ako sú inteligentné hodinky, Power banka alebo reproduktor.

nov
27

Nežná revolúcia

nr miniV dňoch 15. - 27. novembra Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou v podaní lektorky Jany Loukotovej pripravila pre žiakov 9.ročníka ZŠ Sídlisko II edukačné podujatie s názvom „ Nežná revolúcia 30“, pri príležitosti 30.výročia Nežnej revolúcie. Podujatie priblížilo žiakom , ako sa žilo pred rokom 1989 a ako po ňom. Pútavá prezentácia bola doplnená aj o reportáže tejto doby.
Ľudskosť, slušnosť, znášanlivosť bola prirodzená mentalita Verejnosti proti násiliu (VPN). Bol to jediný a najdôležitejší odkaz nežných revolucionárov.

nov
27

Muzikál Nikola Šuhaj v DJZ v Prešove

ns miniPrešov, nazývaný aj mestom študentov, sa 27.11.2019 pre žiakov 8. ročníka našej školy stal cieľom cesty za kultúrnym zážitkom. Asi málokto zo žiakov mal čo i len najmenšie tušenie, o čom muzikál s názvom Nikola Šuhaj bude. V tomto muzikáli sa na konci sveta, v dedinke učupenej v lone štítov, narodil sa zbojník, ktorý bohatým bral a chudobným dával, až kým ho zrada nepripravila o lásku aj o život. Celé predstavenie bolo umocnené krásnou hudbou, spevom a tancom, ktoré chytili človeka za srdce. K nezabudnuteľnému umeleckému zážitku prispela aj krásna scéna a nádherné kostýmy.

nov
26

Tretiaci v Bazilike Minor

bazilika minoVieme, aké vzácne historické pamiatky máme v našom meste? V utorok 26.11. tretiaci spoznali jednu z nich. Navštívili Baziliku Minor Narodenia Panny Mária vo Vranove nad Topľou. Zaujímavú prednášku o jej histórii i súčasnosti si pre nich pripravila pani učiteľka Mgr. Anna Mydlová. Deti boli veľmi pozorné a za to ich čakalo malé prekvapenie. Videli, ako sa pečú tradičné vianočné oblátky a mohli ich aj ochutnať.

nov
26

Beseda s Máriou Štefánkovou

mast miniŽiaci I.D sa v utorok 26.11. vybrali do Hornozemplínskej knižnice na besedu so spisovateľkou, prekladateľkou a redaktorkou Máriou Štefánkovou, ktorá sa zaoberá hlavne tvorbou zameranou na detského čitateľa. Pani spisovateľka našim žiakom predstavila svoje knižky plné bohato ilustrovaných básničiek pre deti. Jej knižky ilustruje mladá výtvarníčka Petra Štefanková.
Dozvedeli sme sa, ako vznikali jej knihy, zaujímavé i zábavné podrobnosti z jej života.
Boli to pekné i poučne strávené chvíle. Ďakujeme.

nov
22

Medzi víťazmi v hoteli Carlton v Bratislave

mv miniDňa 22. novembra 2019 bolo v priestoroch hotela Carlton slávnostné vyhodnotenie a odovzdávanie cien víťazom súťaže „Hovorme o jedle“, ktorú organizuje Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora. Medzi ocenenými žiakmi z celého Slovenska sa ocitla aj naša žiačka II.D triedy Zoja Zubková, ktorá bola úspešná vo výtvarnej aktivite „Chutné maľovanie“. Žiačku pripravovala pani učiteľka Mgr.Marta Šofranková.

nov
21

Beseda so Zuzanou Kuglerovou

bss miniVo štvrtok 21.11. boli žiaci I.B v Hornozemplínskej knižnici na besede s p. spisovateľkou Z. Kuglerovou, ktorá píše pre deti najmä povesti, ale aj rozprávky. Najviac sa deťom páčila kniha Vianočné rozprávky, z ktorej nám p. spisovateľka prečítala úryvok. Dozvedeli sme sa, že rada cestuje a jej najmilším zvieratkom je srnka. Bol to pekný zážitok.

nov
21

Človeče, nehnevaj sa - je to len hra

clovece miniČloveče, nehnevaj sa - je to len hra,
Človeče, nehnevaj sa - len poď a hraj!
Dňa 21.11.2019 sa v našom ŠKD uskutočnil turnaj v hre Človeče, nehnevaj sa! Hru vymyslel v zimných mesiacoch na prelome rokov 1907-1908 Nemec Jozef Fridrich Schmidt. Nechal sa inšpirovať Indickou Pachisi a anglickou hrou Ludo. Pravidlá tejto hry sa nezmenili už od roku 1914. Do finále turnaja sa prebojovali S. Karasová (I.D), S. Zahorodník (II.D), Z. Andrejcová (III.D) a B. Lukáčová (IV.B). Absolútnym víťazom sa stal S. Zahorodník. Finalistom srdečne blahoželáme a veríme, že všetci žiaci aspoň na chvíľu vymenia mobily, tablety a počítače za klasické stolové spoločenské hry a prežijú príjemné chvíle so svojimi príbuznými a priateľmi.

nov
19

Druháci na výstave Moje rodné mesto

mrm mini„Tam kde sa klasy zlatisté klonia zemplínske leto dozrieva
je mesto Vranov to mesto moje a ja mu s láskou zaspievam.“
                                                                         Pavol Hudák
Dňa 19. novembra sa naši žiaci vybrali za poznávaním svojho rodného mesta Vranov nad Topľou. V priestoroch Domu kultúry si prezreli zaujímavú výstavu fotografií. Zážitkovou formou získavali nové informácie o svojom meste, jeho histórii a minulosti. Žiakov zaujali fotografie krásnej stavby židovskej synagógy, pozorovali zmeny ulíc nášho mesta, porovnávali ich s dnešným vzhľadom.

nov
19

Bubnovačka

bubnovacka miniDňa 19. novembra 2019 sa v CVČ konala akcia Bubnovačka 2019, ktorá má aj tento rok symbolicky upozorniť na dôležitosť ochrany detí pred násilím a otvoriť v spoločnosti tému včasnej prevencie. Myšlienka podujatia „Aby bolo deti lepšie počuť“ preto zaznieva v hlasnom rytme bubnov. Ticho deti pred násilím neochráni. Prevenciu násilia je potrebné začať riešiť nahlas, komplexne a koordinovane. S deťmi je potrebné o témach násilia otvorene komunikovať. Žiaci 8. ročníka našej školy túto akciu podporili spolu so žiakmi všetkých vranovských škôl. S použitím bubnov, paličiek, trianglov, činelov, ale aj variech, plastových fliaš, či dupotaním nôh spoločne bubnovali, čo im „ruky a nohy stačili“, aby ukázali všetkým, že deti a ich hlas sú pre celú spoločnosť dôležité.

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI