Voľby do Rady školy za rodičov

Vážení rodičia!

Rade školy pri ZŠ Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou sa skončilo zákonom stanovené funkčné obdobie. Na základe výzvy primátora mesta Vranov nad Topľou sa tvorí nová Rada školy a preto bolo potrebné zvoliť zástupcov rodičov do tohto orgánu.
Vo voľbách, ktoré sa konali 22.9.2020 a 29.9.2020 boli z ôsmich kandidátov do Rady školy za zákonných zástupcov zvolení:

Ing. Jana Bakajsová
PhDr. Slavomír Kmec
PhDr. Maroš Mitrik
Mgr. Dana Zajícová

 

okt
28

28.10. - Medzinárodný deň školských knižníc

kniha miniMedzinárodný deň školských knižníc prvý raz vyhlásila Dr. Blanche Woolls, prezidentka Medzinárodnej asociácie školského knihovníctva v roku 1999. Odvtedy sa uskutočňuje každoročne štvrtý októbrový pondelok.
Prváci sa v tento deň vybrali do rozprávkovej krajiny. Dozvedeli sa, ako vznikali ľudové rozprávky. Potom putovali z rozprávky do rozprávky, hádali literárne hádanky a spoznávali rozprávkové postavy. Každá trieda si pripravila dramatizáciu rozprávky - Koza rohatá a jež, Červená čiapočka, Šípková Ruženka a Tri prasiatka. Deti sa predviedli ako šikovní herci, speváci, bábkoherci i tanečníci.
Druháci si preverili svoje čitateľské schopnosti pri čítaní zaujímavých príbehov z knihy Bublinkové rozprávky.

okt
28

Plavecký výcvik piatakov

plavecky miniPočas októbra sa žiaci piateho ročníka zúčastnili plaveckého výcviku, ktorý sa realizoval v plaveckej učebni na ZŠ Bernolákova. Cieľom výcviku bolo vytvoriť u žiakov pozitívny vzťah k vodnému prostrediu, odbúrať strach z vody a naučiť ich správnej technike plaveckých spôsobov kraul, znak a prsia. Pod vedením kvalifikovaných pedagógov sa počas 2 týždňov snažili osvojiť si nové plavecké spôsoby a zdokonaľovali sa v už osvojenej technike plávania. Tohtoroční piataci boli aktívni, vytrvalí a snaživí, čo sa im podarilo zúročiť na pretekoch v posledný deň výcviku, kde si zmerali sily na 50 m vo všetkých troch plaveckých štýloch.

okt
28

Parazity okolo nás

parazity miniDnes 28. októbra sme mali my šiestaci netradičnú hodinu biológie s pani MVDr. Martou Jalčovou, PhD. z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou, ktorá bola zameraná na parazity.
V úvode sme si stručne zhrnuli, čo už o parazitoch vieme, ako sa rozdeľujú, ktoré žijú v a na ľudskom tele, ktoré zas vyhľadávajú našich domácich miláčikov. Dozvedeli sme sa veľa zaujímavosti o blchách, švolách, ploštici posteľnej, pásomnici dlhej, mrli ľudskej, hlíste detskej... o ich životnom cykle, nepríjemnostiach, ktoré spôsobujú človeku, akým spôsobom sa môžeme stať ich hostiteľmi a ako si s nimi vieme poradiť.

okt
25

Šarkaniáda

sarkaniada miniPiatok 25. októbra 2019 využili vychovávateľky ŠKD priaznivé, i keď nie veľmi veterné počasie na zorganizovanie tradičnej Šarkaniády. Po krátkom programe s pesničkami a básničkami o jeseni vytvorili deti obrovského živého šarkana. O malú chvíľu sa nad našim školským dvorom začali vznášať krásne šarkany rôznych veľkostí, farieb, druhov, kúpené aj vlastnoručne vyrobené. Deti behali, výskali a šarkany lietali, no občas sa i zamotali. Bolo to vydarené popoludnie plné radosti a zábavy.

okt
23

Návšteva Spojenej školy Budovateľská

navstevass miniSme si rovní, nie rovnakí... privítal nás nápis na stene Spojenej školy Budovateľská...
Na svete to už tak chodí... My, ľudia, sme všetci rovnakí, ale predsa sme iní... No nie je to len v tom, že niekto má čierne vlasy, modré oči, zelené oči. Odlišujeme sa od seba farbou pleti, rečou, pohlavím, ale tiež aj povahovými vlastnosťami. To, že sme rôzni je prirodzené a prirodzené je aj rešpektovať to.
Práve 23. októbra, pri návšteve Spojenej školy na Budovateľskej ulici sme si to plne uvedomovali. Žiaci spolu s pani učiteľkami nám pripravili krásnu a inšpiratívnu výstavku jesenných plodov spojenú s tvorivými aktivitami. Nielenže vyskúšali šikovnosť našich žiakov pri tvorení obrázkov, ale aj potešili naše maškrtné jazýčky dobrotami, ktoré sme si spoločne prichystali. Ďakujeme!

okt
23

Eko-deň v 9. ročníku

zapikan mini23. októbra deviataci v rámci eko-dňa navštívili pomerne málo známu lokalitu, ktorá bola v roku 1993 zaradená medzi prírodné pamiatky – Zapikan. Dôvodom ochrany je roklina Komorského potoka s bralnatými formami, podomletými prevismi a vodopádom. Žiaci sa dozvedeli, že slovo zapikan v miestnom nárečí znamená zbojník a tak jeho úkryt dostal názov aj Zapikanova chyža. Naši deviataci, nielen že spoznali neznámu krajinu, ale zároveň sa venovali pohybovým aktivitám a samotným vyvrcholením dňa bolo vytvorenie si eko hesla triedy. Heslom IX.A je „Ľudia už idú. Stromy sa až zatriasli. Vrchy kryje tma.“, IX.B si za svoje heslo zvolila: „V prírode nie sú odmeny, ani tresty. Sú tu len dôsledky.“ IX.C: „Prírodu si chráň, pozor na ňu daj.“ a IX.D: „Buďme lepší ľudia, nech pramene vôd prúdia. Plastov menej majme, prírode pomáhajme.“

okt
19

Výstup na hrad Brekov

brekov miniKrásne jesenné počasie prialo v sobotu 19.10.2019 deťom turistických krúžkov (Turistického krúžku, Hravej turistiky, S batohom po okolí). Po krátkej ceste vlakom malí turisti vystúpili v malebnej dedinke Brekov. Ich cieľom bol Brekovský hrad v nadmorskej výške 280 m n. m. Hrad bol vybudovaný v stredoveku ako strážny hrad spolu s inými blízkymi hradmi – Jasenov, Vinné, Čičva. Z hradného vrchu mali krásny výhľad na celú oblasť. Hrad Brekov bol v roku 1963 vyhlásený za kultúrnu pamiatku. Od roku 2009 prebieha rekonštrukcia a záchrana hradu občianskym Združením na záchranu Brekovského hradu, ktoré je od roku 2009 členom záujmového združenia Zachráňme hrady. Keďže tento hrad plnil strážnu funkciu, chlapci mali za úlohu vyrobiť si meč, ktorý vojaci potrebovali k jeho obrane.

okt
18

Prváci na návšteve hasičskej stanice

pnnhs miniV dňoch 11. 10. a 18. 10. 2019 naši prváci navštívili Hasičskú stanicu vo Vranove nad Topľou. Hasiči im ochotne porozprávali o svojej práci, ukázali im odev, ktorý používajú pri zásahoch a predstavili im hasičskú techniku. Deti sa dozvedeli, ako treba zavolať pomoc pri požiari. Obdivovali hasičské autá, rôzne druhy hadíc a prúdnic. Zaujali ich hydraulické nožnice, ktorými hasiči dokážu vyslobodiť ľudí z vrakov áut pri autonehodách. Vyskúšali si, ako sa sedí v hasičskom aute. Najväčším zážitkom pre deti bolo, keď si mohli skúsiť, ako sa hasí požiar hasičskou striekačkou. Nakoniec hasiči ochotne odpovedali aj na prvácke zvedavé otázky. Rozžiarené očká detí svedčili o tom, že sa im takéto zážitkové vyučovanie páčilo.

okt
18

Týždeň zdravej výživy

tzv miniTak ako každý rok, aj túto jeseň sa naša škola zapojila do Týždňa zdravej výživy v dňoch 14.10 -18.10.2019. Zahájili sme ho nádhernou výstavkou plodov jesene. Žiaci, učitelia so zapojením rodičov pripravili prekrásnu farebnú paletu. Mohli sme obdivovať výtvory prírody samej, no aj kreatívne výrobky našich žiakov. Výstavka bola nainštalovaná na dvoch miestach školy, 1. a 2. stupeň sa mohol popýšiť samostatne.
Počas týždňa žiaci 7.A a7.C s triednymi učiteľkami Mgr. Kováčovou a Mgr. Demčákovou v školskej kuchynke pripravili zdravé a chutné šaláty a chuťovky. Tie potom ponúkali žiakom a učiteľom školy počas prestávok. Bolo to milé spestrenie desiatového menu všetkých nás.

okt
18

Rozbeh skautingu

skauti miniPo zážitkovom skautskom tábore v krásnej Petkovskej prírode, sme začali ďalší skautský rok. Náš prvý spoločný víkend na chate Železničiar, sa niesol začiatkom celoročnej hry „Vo vesmíre“. Začínali sme na planéte Brownsea (angl. mesto, kde v r.1907 sa konal prvý skautský tábor), kde sme spoznali skauting spred mnohých rokov - varili sme, vyrábali si kefky a pastu na zuby a ústnu vodu z prírodných materiálov, vyrobili si jednoduchú geografickú mapu, naučili sa odhadovať vzdialenosť a výšku stromov a mnoho ďalšieho. Samozrejme zažili sme veľa zábavy, hier a nekonečných rozhovorov. Tešíme sa na ďalšie akcie, ktoré nám pripravujú naši bývalí spolužiaci – terajší radcovia.

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI