máj
22

Týždeň otvorenej školy – streda 22.05.2019

od01Stred týždňa otvorenej školy ponúkol žiakom dve zaujímavé akcie. Do hlavnej s názvom Bezpečne na cestách boli zapojení žiaci tretieho a piateho ročníka. Postupne sa popasovali s úlohami týkajúcimi sa cestnej premávky a bezpečnosti. Vyfarbovali dopravné značky, určovali ich druh a názov; hádali dopravné hádanky; zúčastnili sa vedomostnej súťaže. Tretiaci si precvičili jazdu vpred a cúvanie na štvorkolkách, piataci sa „točili“ okolo bicykla – čakala ich prezentácia o histórii bicykla, prednáška o údržbe bicykla spojená s názornými ukážkami, ako aj súťaž družstiev v jazde zručnosti na bicykli s využitím prekážok. Po absolvovaní súťažných disciplín čakalo na žiakov stanovište Červeného kríža s ukážkami poskytovania prvej pomoci, ako aj prehliadka vozidiel Policajného zboru SR. Ďalšia zaujímavá aktivita mala názov Technika na dosah. Jej hlavnými aktérmi boli roboty skonštruované našimi žiakmi. Všetci mali možnosť spestriť si vyučovanie ukážkami robotického hokeja, robotického škorpióna a 3D tlačiarne, ako aj robota ochrancu a parného stroja.

máj
21

Čarovný štetec a zázračná farbička

cszf miniOddelenie estetiky v CVČ vo Vranove n/T už po 20.-krát pripravilo pre žiakov z vranovských škôl kreatívne súťaže. Dňa 21.5.2019 súťaž "Čarovný štetec a zázračná farbička". kde si malí umelci vytvárali farbičkami, či štetcom obrázky na tému v I. a II. kategórii "Môj šťastný deň" a v III. kategórii "Práva detí v rôznych kútoch sveta". Aj našu školu navštevujú talentovaní žiaci, ktorým nie je cudzie čarovanie štetcom či farbičkami, o čom svedčia ocenenia z tejto súťaže:
I. kategória 2. miesto Eliška Tatárová IV. A (Mgr. M. Šofranková), cena za kompozíciu Lucia Mišková III. C (Mgr. D. Kráľová); II. kategória 1. miesto Ema Velčková VI. B (Mgr. K. Antošová), 2. miesto Tamara Ivanová V. B (Mgr. M. Vojtková); III. kategória 1. miesto Simona Chovancová VIII. A (Mgr. M. Borošová). Tvorivé myslenie a zručnosť v modelovaní s hlinou si vyskúšali malí umelci dňa 29.5.2019 v súťaži "Hlinená krása" s témou "Nádherná fantazijná bytosť".

máj
21

Týždeň otvorených dverí – utorok 21.05.2019

od01Dnešný deň v rámci týždňa otvorených dverí bol sčasti venovaný prírodným vedám. Počas Fyzikálnej a chemickej show sa žiaci presvedčili o tom, že aj predmety, ako sú fyzika a chémia, môžu byť naozaj skutočnou zábavou. Zaujímavé pokusy, ktoré chvíľami svojou neobyčajnosťou pripomínali až kúzla, boli naozaj tou správnou voľbou, ako žiakov zaujať. Na svoje si prišli predovšetkým tí, ktorí sa stali súčasťou programu, kde sa naučili vyrobiť „vedecké hračky“ a následne boli nimi obdarovaní.
Ráno o 8.00 hod. v školskej jedálni už sedeli všetci siedmaci. Svoje vedomosti si 3 trojčlenné družstvá preverili v súťaži regionálnych dejín Vranova. K 75. výročiu SNP si žiaci pozreli film s ukážkami rekonštrukcie bojov na severovýchodnom Slovensku, kde vyčíňala skupina banderovcov a mnoho ľudí kruto postrieľala. Výstava žiackych prác – karikatúr historických udalostí i osobností, obrázky a pohľadnice Vranova z počiatku 20. storočia poskytli žiakom dokonalý obraz dávnych čias. Na 1.poschodí dievčatá v dobových kostýmoch zaujali žiakov krátkym výkladom z obdobia rytierov, vojen a žiaci si mohli pozrieť výstavu mincí vyrazených pri príležitosti ankety Najväčší Slovák.

máj
20

Týždeň otvorených dverí – pondelok 20.05.2019

od01Pondelok bol venovaný prírodovedným aktivitám. Súťaž Poznaj a chráň mali šiestaci v školskej jedálni. Čas medzi súťažením im spríjemňoval hudobnou improvizáciou p. uč. Šofranko s 2 speváčkami. Žiaci so záujmom sledovali filmy: Hrad Čičva a Čaro nepoznaného – Slanské vrchy. Átrium sa zmenilo doslova na úľ. Žiak IX.B Daniel Beňo – mladý včelár prezentoval svoju sladkú záľubu. S obdivom sme sledovali nielen včeličky v presklenom včeľom rámiku, ale aj Danielov výklad. Na chodbe na poschodí si žiaci precvičili aktivity zamerané na recykláciu odpadu, zaradenie živočíchov do skupín a pozorovanie objektov pod mikroskopom. Aktivity sa niesli v duchu Zanechaj svoju eko stopu. Počasie prialo aj záujmovému útvaru Skaut. Školské ihrisko sa stalo malým skautským táborom. Žiaci si vyskúšali viazanie uzlov, zakladanie ohnísk v prírode, stavanie provizórnych prístreškov, naučili sa nové kolektívne hry zamerané na koordináciu, postreh a rýchlosť.

máj
17

Ľudia pre lesy - lesy pre ľudí

ld miniPod týmto názvom sa niesli Regionálne lesnícke dni, ktoré sa konali dňa 17. 5. 2019 v Zámutove. Zúčastnili sa na nich žiaci 2. a 3. ročníka. Lesní pedagógovia si pre nich pripravili pestrú paletu vedomostných, pohybových a tvorivých aktivít. Na jednotlivých stanovištiach deti spoznávali rôzne druhy rastlín a živočíchov, maľovali na kamene, rezali pílkou drevo, zhotovovali si ozdobné predmety z prírodnín.
Les je pre nás živou učebňou a miestom, kde sa môžeme vzdelávať a prostredníctvom zážitku lepšie spoznávať čaro a krásu prírody. Je potrebné si uvedomiť, že príroda môže existovať bez nás, no my bez nej zahynieme.
Ďakujeme za krásnu a poučnú akciu a už teraz sa tešíme nabudúce!

máj
16

Návšteva HaZZ

hasic miniZvuky sirény „Horí, horí“ a blikajúce hasičské auto vítali deti I. - IV. oddelenia ŠKD, ktoré navštívili HaZZ vo Vranove nad Topľou. Počas exkurzie sa dozvedeli veľa zaujímavých informácií o práci profesionálnych hasičov, oboznámili sa s ich najmodernejšou technikou. Mali možnosť vidieť aj rýchlu prípravu hasičov na zásah a naučili sa ako sa zachovať v prípade požiaru. Členovia HaZZ boli veľmi milí a trpezlivo odpovedali na zvedavé otázky detí. Na záver si však vypýtali od deti sľub, že nikdy nezneužijú telefónne číslo 150.
Deti odchádzali obohatené o nové vedomosti a s pocitom príjemne prežitého popoludnia. ĎAKUJEME.

máj
13

Vihorlatské múzeum a skanzen v Humennom

vmhe miniDňa 13.05.2019 sa žiaci šiesteho ročníka vydali spoznať trochu histórie. Kaštieľ v Humennom nám umožnil stretnúť sa s minulosťou a užiť si atmosféru dávnych čias a tradícií prostredníctvom múzejných exponátov, ale aj najmalebnejších zákutí skanzenu. Žiakov zaujala jedinečná interiérová výzdoba kaštieľa a netradičná ukážka historických predmetov, kultúry a spôsobu života, ktorú nám ponúkol skanzen. Tento výlet dokumentujúci život v minulosti a predstavujúci skutočné architektonické bohatstvo nám obohatil náš kultúrny život a v neposlednom rade spestril dnešný deň.

máj
13

Deň matiek

mama miniByť matkou je tá najkrajšia a zároveň najnáročnejšia úloha v živote ženy. Hrdé maminy po celom svete každoročne oslavujú svoj deň, ako ináč, v spoločnosti svojich ratolestí. Aj mamičky detí nášho ŠKD prijali pozvanie svojich detí a spolu s nimi 13.mája 2019 plnením netradičných športových úloh oslávili svoj sviatok.

máj
07

3. miesto v krajskom kole biologickej olympiády „E“

bio miniDňa 7.5.2019 sa konalo krajské kolo biologickej olympiády „E“ – Poznaj a chráň. Našu školu úspešne reprezentovali traja žiaci, z ktorých sa Dominika Mattová (IX.C) umiestnila v kategórii geológia na 3. mieste.
V zoológii sa s veľmi tesným bodovým rozdielom umiestnili žiačky Klára Bodnárová (IX.C) na 4. mieste a 6. miesto patrilo Katke Kaňuchovej (VIII.D).
Dievčatám srdečne blahoželáme a ďakujeme za krásnu reprezentáciu. Žiačky pripravovala Mgr. Zuzana Štefanková

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje projekt

Elekronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Od novembra 2013 sa začal realizovať národný projekt „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“ pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom. Je financovaný z prostriedkov Európskej únie v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti.

Viac info...

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje dopytovo - orientovaný projekt

Od fundamentálnej gramotnosti až k informatickej spoločnosti a konkurencieschopnosti

ITMS kód projektu: 26110130384
Operačný program:  2610003 OP Vzdelávanie
Prioritná os 1 - Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Kód výzvy: OPV-2011/1.1/06-SORO

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Viac info...

Projekt E-learning – škola budúcnosti v závere

Dňom 31.10.2011 sme projekt E-learning- škola budúcnosti ukončili. Realizovať sme ho začali v októbri 2009.

Viac info...

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI