mar
30

Lesná zver očami detí

les miniDňa 25.3.2022 usporiadala Obvodná poľovnícka komora vo Vranove nad Topľou v rámci chovateľskej prehliadky trofejí výstavu výtvarných prác okresnej súťaže „Lesná zver očami detí.“ Žiačka Daniela Hnatová z I.C pod vedením pani učiteľky PaedDr. Ivany Hermanovskej získala 3. miesto v kategórii 1. - 2. ročník ZŠ. Srdečne blahoželáme!

mar
29

ELEsparks

spse miniStredná priemyselná škola elektrotechnická v Prešove pripravila pre žiakov základných škôl v šk. roku 2021/2022 už 7. ročník súťaže v anglickom jazyku ELEsparks. Trojčlenné družstvá testovali svoje gramaticko-lexikálne vedomosti, čítanie s porozumením a počúvanie s porozumením v dvoch online kolách, po ktorých 6 najlepších tímov z viacerých škôl Prešovského kraja postúpilo do finále.
V záverečnom kole sa dňa 21. 3. 2022 stretli na pôde organizátorskej školy tí najúspešnejší, aby konfrontovali svoje schopnosti nielen v teoretickej rovine, ale aj v aktívnom používaní anglického jazyka. Medzi šikovnými súťažiacimi žiaril aj tím Vranovskí Angličania v zložení žiakov p.uč. Borošovej z triedy 9. A: Timotej Drdák, Karin Hladová a Janka Ivanová, ktorí si vyslúžili za svoju snahu výborné 3. miesto. K úspechu srdečne blahoželáme!

mar
28

Dobrodružná cesta do angličtiny (eTwinning finišuje)

etwinning logoFebruár - Flipsnack
Spoločne sme vytvorili e-časopis (flipsnack) s rôznymi hrami a aktivitami počas voľného času. Hry sme rozdelili na tradičné hry, stolové hry, hry na vonku, online hry a naše záľuby. Žiaci pracovali v zmiešaných skupinách s rôznymi mentormi. Všetky hry s pravidlami si môžete prezrieť a zahrať v tomto linku: https://www.flipsnack.com/998BE566AED/games-and-hobbies.html
Marec - Storyjumper
Vypracovali sme e-slovník o bezpečnosti pri práci na internete (storyjumper). Každý z partnerov mal vytvoriť dve pravidlá na nejaké písmeno abecedy. Tento slovník bol prezentovaný aj na spoločnom online meetingu 2.3.2022, kde si žiaci opäť zahrali pripravené hry. Slovník si môžete prezrieť v tomto linku: https://www.storyjumper.com/book/read/124839222/ABCs-of-INTERNET-SAFETY-RULES

mar
27

"Voda je základnou podmienkou všetkého života."

voda miniSvetový deň vody ako medzinárodný deň oslavy vody a hlavne príležitosť dozvedieť sa viac
o problémoch súvisiacich s vodou sa slávi už od roku 1993. Aktuálnosť a význam tohto dňa, je daná aj skutočnosťou, že na svete viac ako dve miliardy ľudí trpí nedostatkom pitnej vody. Témou Svetového dňa vody 2022 je „Podzemná voda“. Cieľom tohtoročnej kampane je vysvetliť životne dôležitú úlohu podzemnej vody vo vodných a sanitačných systémoch, poľnohospodárstve, priemysle, ekosystémoch a adaptácii na zmenu klímy.
Plagátmi na danú tému, osemsmerovkami, tajničkami, krásnymi obrázkami a inými zaujímavými aktivitami prispeli aj naši žiaci a pripomenuli tak všetkým mimoriadnu dôležitosť vody pre zachovanie životného prostredia a pre rozvoj ľudskej spoločnosti.

mar
26

Čítačka v nárečí s Jozefom Jenčom

vr jenco miniBeseda bola dokonalá. Pán spisovateľ Jozef Jenčo hneď na prvý dojem pôsobil ako pohoďák a humorista. Začal veselou rozcvičkou, ktorá nás hneď na úvod zabavila a napovedala, že to nebude taká hocijaká beseda. Rozprávali sme v nárečí a bolo to vážne zábavné. Celý čas som sa smiala a naozaj som si to užila.
Pre mňa osobne bolo 45 minút málo. Nádherná beseda, takúto vtipnú besedu si budem pamätať ešte dlho.
Pán Jenčo bol sympatický a priateľský človek.
Páčilo sa mi, ako bol vtipný, zábavný, uvoľnený, všímavý. Mal všetko pripravené a do príbehu zapájal aj žiakov.“

mar
25

P. O. Hviezdoslav by bol na nich hrdý

hk miniŠkolské kolo Hviezdoslavovho Kubína
Rozprávať, ba dokonca prednášať spisovnou ľubozvučnou slovenčinou, je dnes už vzácne. Hviezdoslavov Kubín je najstaršou a najprestížnejšou postupovou súťažou v umeleckom prednese azda na všetkých základných školách na Slovensku. Súťaž a prehliadka v umeleckom prednese vrcholí celoslovenským kolom.
Aj naši žiaci prvého a druhého stupňa sa do súťaže opäť radi zapojili. Víťazi triednych kôl postúpili do školského kola, kde mnohí pred spolužiakmi a porotou predviedli skutočne úžasné výkony. Rozhodovanie poroty bolo preto náročné a skvelé prednesy našich recitátorov ohodnotila takto:

mar
24

Časopis Enviráčik

enviracik miniEko-robot, matematická hra vyrobená z eko-materiálu, eko-básničky, eko-plagáty... Šikovnosť našich žiakov si všimli aj tvorcovia environmentálneho časopisu pre deti ENVIRÁČIK a uverejnili v ňom ich príspevky. Tento časopis naši žiaci odoberajú, pravidelne súťažia, získavajú ocenenia a aj naďalej sa do týchto aktivít plánujú zapájať.

mar
23

Starý mobil sem! VYHODNOTENIE

mobil stop miniV posledných týždňoch sme si vďaka zberu starých nepotrebných mobilných telefónov uvedomovali aj ich ekologický dopad na životné prostredie. Dozvedeli sme sa, že materiály používané na výrobu mobilov precestujú svet až 4-krát, než konečne skončia v našich rukách. Jeden telefón má hmotnosť približne 120 g, ale až 70 kg materiálu sa dokáže spotrebovať na jeho výrobu. Mobily, ktoré ležali nečinne v našich zásuvkách, naši šikovní žiaci doniesli do školy, kde im vďaka projektu Recyklohry dáme druhú šancu. Od 6. februára, kedy sme si pripomenuli Deň bez mobilu, sme vyzbierali spolu 311 starých mobilov.

mar
23

Záhradka do triedy

rastlina miniPetržlen, mrkva, medovka, šalát, pažítka a mnohé ďalšie úžitkové rastliny i bylinky si zasadili naši žiaci vo svojich malých triednych záhradkách. Až 11 tried sa zapojilo do aktivity obchodného reťazca Kaufland ,,Záhradka do triedy“ a využilo tak možnosť súťažiť o zaujímavé ceny. Držíme si prsty, nech nám to pekne rastie.

mar
23

Nové obydlia pre sýkorky

vtacia budka1Nastáva čas jari, keď drobné spevavce začínajú hľadať vhodné miesta na hniezdenie. V mestách je, žiaľ, takýchto miest čoraz menej. Z tohto dôvodu sa naši žiaci rozhodli, že im zahniezďovacie búdky vyrobia. Na hodinách technickej výchovy s pomocou učiteľov PaedDr. Hermanovského, Mgr. Fedora a PaedDr. Ďuranu naši deviataci vyrobili 15 búdok pre sýkorky.
Vyrobené búdky umiestnili na stromy v areáli našej školy. Veríme, že naše búdky sa sýkorkám zapáčia, zahniezdia v nich a nás budú svojím spevom obveseľovať a spríjemňovať nám čas strávený v škole.

spolumudrejsi3 logo4

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI