apr
19

Oslavujeme 50 rokov!

50aTento rok sa tešíme z krásneho jubilea našej školy. Pri tejto príležitosti sme si na hodinách anglického jazyka s našimi ôsmakmi zaspomínali na ich začiatky na Dvojke. Svoje najkrajšie zážitky, spomienky, myšlienky späté so školou mali možnosť zobraziť, stvárniť na plagátoch. Žiaci tiež vyhľadávali na internete zaujímavé informácie zo sveta týkajúce sa roku 1972, ktorý sa spája aj so založením našej školy.
Našej Dvojke želáme veľa usilovných žiakov, trpezlivých učiteľov a veľa elánu pri výchove pracovitých, múdrych a tvorivých osobností.

apr
18

Okresné kolo v stolnom tenise

stk miniV piatok 8.4.2022 sa žiaci našej školy zúčastnili Okresného kola v stolnom tenise, ktoré sa konalo v stolnotenisovej hale. Chlapci pod vedením p. uč. Minarčika si v základnej skupine poradili s chlapcami zo ZŠ Juh, CZŠ a ZŠ Vyšný Žipov zhodne 3:0 na zápasy.
Po víťazstve nad ZŠ Lúčna v semifinále sa prebojovali do finále, kde si poradili aj so ZŠ Bystré 3:1 a vybojovali si postup na krajské kolo, ktoré sa uskutoční 19 mája v Spišskej Starej Vsi.
Poďakovanie patrí aj bývalému učiteľovi TSV na našej škole Štefanovi Ciberemu za odborné rady počas celého turnaja.

apr
17

Rapotačka 2022

RapotackaEma má koláž, koláž má cenu za Naj dizajn
(Celoslovenská súťaž Rapotačka 2022)
Dôležitou súčasťou pri vyučovaní cudzích jazykov je aj projektové vyučovanie. V ňom žiaci môžu spojiť svoje talenty a zručnosti z viacerých oblastí.
V rámci dňa materinského jazyka sa žiaci 9. ročníka na hodinách nemeckého jazyka venovali nárečovým slovám, ktorých pôvod je práve v nemeckom jazyku. Zistili sme, že takých slov je v zemplínskom, či šarišskom nárečí neúrekom. Žiaci si vyhľadali 6 nárečových slov, ktoré zakomponovali do básničiek, jazykolamov, alebo hádaniek a zároveň ich výtvarne znázornili.

apr
16

Manželstvo – rodina – rodičia – rodičovstvo

manzelia miniNaši ôsmaci sa v apríli priučili aj tejto téme. Čoskoro budú otvárať dvere prvých lások, šťastia, ale aj sklamaní, či neistoty. Je preto potrebné vysvetliť im základné veci o vplyve rodiny na dieťa, o povinnostiach a právach, aké ich v budúcnosti budú čakať. Čo sú vlastne zdravé vzťahy? Ako sa pripraviť na manželstvo a rodičovstvo? Apropo, je vôbec potrebné sa pripravovať? O odbornú prednášku spojenú s diskusiou sa postarala PhDr. Jana Lutašová-Husťáková, pracovníčka CPPPaP z Vranova nad Topľou.
Žiaci sa s odborníčkou rozprávali o týchto ďalších zaujímavých témach: Rodina – ako najdôležitejší priestor v našom živote, jej vplyv na dieťa a jeho budúci partnerský a rodinný život, Manželstvo a rodičovstvo – predpoklady, zrelosť, povinnosti a práva v manželstve a rodičovstve, Optimalizácia vzťahov a sebanaplnenie v partnerstve, manželstve a rodičovstve. Čo však žiaci počúvali najpozornejšie a bolo im najbližšie, boli aktuálne problémy rodín, ich príčiny, dôsledky a možnosti nápravy.

apr
15

Čarovná farbička

cf miniDňa 12. apríla 2022 privítali žiakov "Túlavé topánky" Čarovnej farbičky, výtvarnej súťaže, ktorá sa po dvojročnej prestávke opätovne vrátila do priestorov našej školy vo svojej tradičnej podobe. Zástupcovia z každej triedy počas utorkového popoludnia tvorili obrazy s dobrodružnou témou objavovania sveta nielen toho skutočného, ale aj takého, do ktorého ich preniesli sedemmíľové čižmy pri čítaní kníh alebo sa vo svojich predstavách s blúdivými topánkami ocitli v neskutočnom svete snov.
Šikovní výtvarníci prekvapili tak bohatou fantáziou, ako aj technickou zručnosťou a precíznym spracovaním napriek dvojhodinovému časovému limitu, ktorý mali k dispozícii. Vznikli originálne diela s ťažkou úlohou pre porotu, kedy nebolo jednoduché určiť poradie troch najlepších v štyroch kategóriách.

apr
14

EKO-DEŇ v jaskyni Zlá diera

zladiera miniDňa 13.4 2022 žiaci šiesteho ročníka navštívili jaskyňu Zlá diera, ktorá je jedinou známou a od roku 1999 sprístupnenou jaskyňou na území Prešovského kraja. Nachádza sa v pohorí Bachureň, pri obci Lipovce a pre žiakov bola atraktívna tým, že nie je osvetlená, a tak s prilbou na hlave a baterkami prechádzali spolu so sprievodkyňou tajuplné podzemie. Okrem toho v jednotlivých tímoch plnili rôzne úlohy, ktorými si obohatili svoje vedomosti v rôznych oblastiach vzdelávania.
Tešíme sa, že po dlhej dobe pandémie, si žiaci mohli vychutnať nádhernú okolitú prírodu v rámci svojho ročníkového eko-dňa.

apr
13

Ďakujeme, Eductech!

eductech miniVďaka podpore neziskovej organizácii Eductech sa nám podarilo zakúpiť nové 3D tlačiarne. Naši žiaci sa nimi technicky vzdelávajú, napredujú a precvičujú svoju priestorovú orientáciu. Tento moderný spôsob výučby umožňuje žiakom vytvárať skutočné predmety, ktoré si najskôr sami navrhli vo virtuálnom prostredí. Vycibrená priestorová orientácia im pomáha aj medzipredmetovo, napríklad na geometrii, kde počítajú objemy a povrchy kocky, kvádra, hranola, gule, valca, ihlana... a prepájajú tak virtuálny a skutočný priestor.
Prepojenie virtuálneho a reálneho sveta je v súčasnosti veľmi dôležité, dbáme o to, aby sa deti neorientovali len na virtuálny svet a kamarátov ňom, keďže pandemická doba ich nechtiac do virtuálneho sveta často uzamkla. Spôsob zhmotnenia virtuálnych predmetov je tak pre žiakov stále akýmsi mementom, že hmatateľný a naozajstný predmet, či svet je nenahraditeľný a krásny.

apr
12

ZLATÝ GAŠTAN

msdk vtPiatkové dopoludnie 8. apríla 2022 bolo pre žiakov druhého stupňa spojené z festivalom ZLATÝ GAŠTAN. V MsDK vo Vranove nad Topľou tak spoločne mohli fandiť aj svojim talentovaným súťažiacim spolužiačkam. V prvej kategórii (12 - 13 rokov) spievala Noemi Mitriková zo 6.A. V druhej kategórii (14 - 15 rokov) sa predviedli Erika Barlová a Zuzana Mičejová, obe z 9.B a Natália Kvočková z 8.C. Všetky dievčatá odspievali krásne skladby, z ktorých videoukážku si môžete pozrieť tu... Tento súťažný festival hodnotila odborná porota, ktorej predsedal Ing. Alfonz Kobielsky, prednosta OÚ vo Vranove nad Topľou a sprevádzala ich už tradičná profesionálna kapela Funny people. Celý festival moderovali moderátori Rádia Kiks a Rádia Šírava Lenka Ocilková a Miro Alexovič.

apr
11

Veľkonočná výstava

vn mini11.4.2022 Spojená škola na Budovateľskej ulici pripravila Veľkonočnú výstavu spojenú s prezentáciou zdobenia kraslíc, na ktorú pozvala žiakov štvrtého ročníka. Štvrtáci obdivovali diela šikovných výrobcov všakovakých zajačikov, vajíčok, kuriatok, jarných kvetín, stromčekov, venčekov... Mohli načerpať mnoho inšpirácií k výzdobe triedy, či detskej izbičky. Navyše im páni učitelia umožnili vyskúšať si zdobenie maľovaného vajíčka pomocou techniky vyškrabávania, ktorá žiakov veľmi zaujala. Každý žiak si z výstavy odniesol nielen nové nápady, vlastnoručne vyzdobené vajíčko ale aj milú pozornosť a osvedčenie o absolvovaní Veľkonočnej výstavy. Pánom učiteľom, vedeniu školy a deťom veľmi pekne ďakujeme a všetkým prajeme krásne sviatky jari.

apr
10

Popredné miesta a postup na kraj našich biológov

biolymp miniDňa 31.3. sa online formou konalo okresné kolo biologickej olympiády – kategória E, v ktorej súťažili žiaci 6. – 9. ročníka v kategóriách botanika, zoológia a geológia. Náročné učivo si naštudovali z metodických listov a zvládnuť museli aj poznávanie prírodnín. Naši úspešní žiaci skončili na popredných miestach:Botanika: Monika Juhasová (6.B) – 4. miesto
Zoológia: Zuzana Oslovičová (7.A) – 3. miesto
Matthias Filip Popaďák (6.A) – 5. miesto
Geológia: Vivien Dindáková (9.C) – 3. miesto
Dominika Čorejová (9.C) – 2. miesto s postupom na krajské kolo.
Všetkým súťažiacim ďakujeme za svedomitú prípravu a Dominike prajeme veľa síl v príprave na krajské kolo. Žiakov pripravovala p. uč. Zuzana Štefanková.

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI