okt
12

58. ročník Literárny Kežmarok - ocenenie

kniha miniLiterárny Kežmarok je celoslovenská literárna súťaž žiakov základných škôl a študentov stredných škôl a slovenských žiakov a študentov základných a stredných škôl v zahraničí.
Mesto Kežmarok, jedna zo vstupných brán do Vysokých Tatier, privítalo našu ocenenú talentovanú žiačku Natáliu Ivanovú. V poradí na 58. ročníku Literárneho Kežmarku, najstaršej literárnej súťaže detských a začínajúcich autorov na Slovensku jej bolo udelené „Čestné uznanie.“
Zároveň tento 58. ročník bol venovaný slovenskému spisovateľovi Martinovi Kukučínovi, privátnemu študentovi kežmarského lýcea a kežmarskému rodákovi, profesorovi nemeckého a slovenského gymnázia Alfrédovi Groszovi, historikovi, prírodovedcovi.

okt
11

EKO deň TATRY

tatry miniHovorí sa, že neexistuje zlé počasie, iba zle oblečený turista.
Ale keďže naši ôsmaci boli oblečení výborne, mohli smelo absolvovať turistiku okolo Štrbského plesa, aj keď prvý hustý sneh, silný vietor a slabá viditeľnosť sa snažili zmariť tento zámer. Okrem prechádzky po čerstvom tatranskom vzduchu si mohli naši žiaci postaviť snehuliačika a prečítať si zaujímavosti na náučnom chodníku.Náučný chodník je tematicky zameraný na históriu Štrbského Plesa, jeho flóru, faunu, osobnosti, ktoré tu pôsobili, športové dianie, kúpeľnú históriu a množstvo ďalších zaujímavostí. Pozostáva zo 40 štýlových drevených infopanelov v slovenčine a v angličtine. Chodník je bezbariérový a prístupný celoročne.
Štrbské pleso je najtypickejšie morénové ľadovcové pleso, jazero na južnej strane Vysokých Tatier na Slovensku. Nachádza sa v mieste, kde sa na konci hrebeňa Soliska spája Furkotská a Mlynická dolina a je druhým najväčším na slovenskej strane.

okt
10

Šiestaci v archíve

znaksr miniŽiaci šiesteho ročníka navštívili v rámci vyučovania slovenského jazyka a literatúry v stredu a vo štvrtok (4. a 5. októbra) pracovisko Štátneho archívu v Prešove sídliace vo Vranove nad Topľou. Archív vo Vranove je novodobým archívom a zhromažďuje, uchováva a sprístupňuje širokej verejnosti regionálne písomnosti a dokumenty.
Vedúca archívu, Mgr. Daniela Ihnátová, nás milo privítala a v jej pútavej prednáške sa žiaci oboznámili s pojmom archív, s jeho funkciami, členením, archívnymi dokumentmi a ich uchovávaním. Predstavila nám tvorbu mladého autora pochádzajúceho z Hanušoviec nad Topľou, Jána Ihnáta ml. (zabudnutého spisovateľa), ktorého rukopisy sme mohli vidieť a spomenula najstaršie archívne dokumenty z histórie obcí v územnom pôsobení nášho mesta.

okt
09

Zemplínske remeslo má zlaté dno

vcela miniFráza, ktorú počuli žiaci už veľakrát, no niektorí nerozumejú jej pravému významu. V rámci regionálnej výchovy sme sa so žiakmi tretieho, štvrtého a deviateho ročníka vybrali 5. októbra do centra nášho mesta, aby privoňali skutočnému remeslu, obzreli si proces výroby jednotlivých remesiel a niektoré z nich si aj vyskúšali. Dotyk s minulosťou vnímali nielen zrakom, ale aj sluchom, dotykom, chuťou či vôňou.
Za príjemného slnečného októbrového štvrtku sa na námestí vo Vranove nad Topľou konala prezentácia výrobkov našich tunajších remeselníkov. Žiaci mohli vidieť prácu a výrobky 18 majstrov remenárstva, sviečkarstva, hračkárstva, včelárstva s ochutnávkou včelích produktov, medovnikárstva, rezbárstva, píšťalkárstva, kováčstva, hrnčiarstva, čipkárstva, košikárstva, šperkárstva, kovotepectva, maľovaný textil a textilnú výrobu, spracovanie kovov a samorasty.

okt
08

Týždeň zdravia je tu zas, raduje sa každý z nás!

plodjes2Týždeň zdravej výživy
Zdravému životnému štýlu sa naša škola venuje v priebehu celého roka. Tento týždeň si azda výnimočnejšie naši žiaci uvedomujú, aké dôležité je spolupracovať s prírodou, venovať jej čas, chrániť ju, lebo nám prináša množstvo nenahraditeľných benefitov. Poďakuje sa nám v podobe miesta na relax, na štúdium a v neposlednom rade nám dáva vitamíny zo svojich plodov.
V našej škole tento týždeň prebiehajú aktivity, ktoré umocňujú v žiakoch pozitívny vzťah k prírode. Prebiehajúce besedy s pracovníčkami RÚVZ o jablkách v štvrtom ročníku a prevencia stravovacích návykov v piatom ročníku žiakom „otvorili oči“, že obľúbené energetické nápoje majú negatívny vplyv a sú nebezpečné pre zdravie.

okt
07

Návšteva výstavky plodov jesene

plodjes miniJeseň, pani bohatá pripravila množstvo krásnych plodov, z ktorých naši šikovní žiaci zhotovili krásne dielka hodné obdivu. Aj tento rok prijali pozvanie na našu výstavku plodov jesene deti so SŠ na Budovateľskej ulici, v spoločnosti svojich učiteľov. Veľmi nás potešili krásnym darčekom a ďakovným listom, ktorými obohatili našu výstavu. Deti obdivovali výtvory z upraveného ovocia, zeleniny, gaštanov, z prírodnín a doplnkových materiálov. Jeden zo žiakov nám zarecitoval milú básničku o oberačke. Spolu so svojimi učiteľmi si z návštevy odniesli nové inšpirácie a sladkú odmenu.
Ďakujeme za návštevu a tešíme sa ďalšie stretnutie.

okt
06

Svetový deň mlieka v školách

mlieko miniSvetový deň mlieka v školách je medzinárodnou udalosťou podporovanou a propagovanou od roku 2000 Organizáciou pre výživu a poľnohospodárstvo. Podstatou tohto dňa je pripomenutie významu mlieka v školách. Je to spôsob, ako sa zamerať na pomoc deťom, upozorniť na dôležitosť pitia mlieka v školách a na jeho zdravotné prínosy pre výživu mladého organizmu. Aj keď v posledných rokoch pribúdajú alergie a intolerancie na laktózu, mlieko a mliečne výrobky sú dôležitou súčasťou výživy detí, pretože obsahujú dôležité živiny potrebné ich pre zdravý vývin.
Aj naši prváci si tento deň pripomenuli rôznymi zaujímavými aktivitami. Prostredníctvom videí pod názvom OBJAV MLIEKA ich rozprávková kravička previedla svojím svetom. Deti sa dozvedeli, kde sa chovajú kravy, čím sa živia, akú starostlivosť vyžadujú, ale spoznali aj cestu, ktorou musí prejsť mlieko, kým sa dostane k spotrebiteľovi a aké mliečne výrobky sa z neho vyrábajú.

okt
05

Svetový deň SRDCA

love1Ako si najlepšie pripomenúť tento svetový deň? Tretiaci to už vedia. Predsa pohybom, ktorý nášmu srdcu najviac prospieva. Minúty strávené pohybom na čerstvom vzduchu deti rozohriali a zvýšili tep ich malých srdiečok. Dozvedeli sa zaujímavé informácie o tomto svale, ktorý nikdy neoddychuje, aj o tom, čo nášmu srdcu škodí a pomáha.

okt
04

Eko-deň na Kapušianskom hrade

kapusany mini„EKO-deň je zábava, kto je na ňom vyhráva.
V prírode sme veľmi radi, poznávame okolie aj hrady...“
Aj takto zneli slová našich siedmakov, ktorí si krásny októbrový utorok užili mimo školských lavíc a vyučovanie sa prenieslo do prírody, kde sa ponorili do krás Kapušianskeho hradu. Nádherný výhľad, zaujímavá stredoveká mučiareň a dobrá nálada prispela k posilneniu vzťahov v kolektívoch a zároveň k uvedomeniu si dôležitých environmentálnych problémov.

okt
04

Európsky týždeň športu

beactive miniEurópsky týždeň športu je iniciatívou Európskej komisie na podporu športu a fyzickej aktivity v celej Európe. Hlavnou témou kampane ostáva #BeActive, ktorá má nabádať k pohybu. Aj naše deti v ŠKD si v priebehu tohto týždňa vyskúšali množstvo športových aktivít. Využili naše športové ihriská, kde mali pripravené rôzne športové aktivity a disciplíny. Užili si tri krásne slnečné popoludnia, plné športu, pohybu, radosti a detského smiechu. Žiaci sa zabavili, zasúťažili a urobili prospešnú vec pre seba a svoje telo.

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI