apr
06

Príbehy o škole

50aNie je škola ako škola. Aj tá naša je výnimočná. Píše si svoj príbeh už krásnych 50 rokov. Jej bránami prešlo veľmi veľa úspešných i menej úspešných žiakov. Deti ŠKD vyrobili pre svoju školu nádherný darček. Darovali jej leporelo s názvom „Príbehy o škole“. A nie je to obyčajné leporelo, ale dlhokánske, kreslené leporelo, ktoré je zložené z 50-tich strán. Deti svojimi kresbami vyjadrili svoje predstavy o škole v minulosti, zachytili jej súčasný život, ale uzdu svojej fantázie popustili hlavne vo svojich predstavách o škole budúcnosti. Nezabudli ani na želania a priania, a svojej škole zaželali veľa usilovných, svedomitých žiakov túžiacich po poznaní a tvorivých, empatických učiteľov.

apr
05

Prvenstvo s postupom do celoštátneho kola Pytagoriády

pyt miniPytagoriáda je postupová matematická súťaž jednotlivcov, v ktorej si každoročne zmerajú sily žiaci v počítaní príkladov aj v rýchlosti počítania. Každé kolo spočíva v riešení súboru 15 úloh do 60 minút.
V dňoch 29. a 30. 3. 2022 sa konalo okresné kolo Pytagoriády, ktorého sa zúčastnili aj naši žiaci po úspešnom absolvovaní školského kola. Do okresného kola postúpil každý žiak, ktorý získal v školskom kole minimálne 15 bodov.
• V kategórii P3 sa na 2. mieste umiestila Simona Karasová III.D, 3. miesto získal Róbert Ďurana III.D. Žiakov pripravovala pani učiteľka Imrichová.
Medzi úspešných riešiteľov sa ešte zaradili Tomáš Molčan III.C, Adam Lazor III.C, Alžbeta Anderková III.D a Zuzana Štofová III.D.

apr
04

Prvé a druhé miesto v celoslovenskej súťaži Dobšinského rozprávkový svet

dobsinsky miniMotto súťaže: "A čo je pravda? Rozprávková víla, ktorá uniká." (Milan Rúfus)
Spisovateľ a zberateľ ľudovej slovesnosti Pavol Dobšinský (6. 3. 1828 - 22. 10. 1885) zhromažďoval a zapisoval originálne príslovia, porekadlá, hádanky, piesne, hry, rozprávky, povesti počas celého svojho života. S nadšením ich zbieral putovaním malebnými regiónmi Slovenska.
Aj tento rok sme sa zúčastnili celoslovenskej súťaže Dobšinského rozprávkový svet, ktorú organizuje ZŠ P. Dobšinského v Rimavskej Sobote. V tvorbe komiksov na motívy ľudových rozprávok Čiernovlasý princ a Medveď a komár sa žiačky IV.D triedy Emília Lacká a Zoja Zubková umiestnili na 1. a 2. mieste vo svojej kategórii. Žiačky pripravovala Mgr. Marta Šofranková. Žiačkam srdečne gratulujeme!

apr
03

Zápis do 1. ročníka

Zápis do 1. ročníka sa uskutoční
od 4. do 6. apríla 2022
v čase od 14.00 h do 17.00 h
bez osobnej prítomnosti dieťaťa.

*Zápis sa uskutoční vo veľkej telocvični ZŠ - príchod cez školský dvor.

Dokumenty potrebné k zápisu do 1. ročníka:

1. Občiansky preukaz

2. Rodný list dieťaťa

3. Písomné vyhlásenie zákonných zástupcov (Tlačivo - https://lnk.sk/vap0 )

4. Elektronická prihláška na zápis do 1. ročníka

- možnosť vyplniť vo Vami zvolenom čase z pohodlia domova, výrazne tým ušetríte čas pri zápise
- vyplnenie elektronickej prihlášky nenahrádza samotný zápis
- povinnosťou zákonného zástupcu je priniesť na kontrolu všetky potrebné dokumenty
- prihlášku nie je potrebné tlačiť, tlač zabezpečí škola

Elektornicka_prihlaska_1_rocnik Zápis - rezervácia termínu

 *prihlášku je možné vyplniť aj v škole v deň zápisu

apr
03

50 jubilejných newtonov

fyzika miniŽiaci ôsmeho ročníka sa aj na hodinách matematiky venovali jubilejnej päťdesiatke. Tentokrát päťdesiatku zaobalili do newtonov. Ťahanie sánok sa sebou využili ako skladanie síl rovnakého smeru, tvrdohlavý oslík poslúžil ako príklad na skladanie síl opačného smeru a plná škatuľa dvoch majiteľov predstavovala skladanie rôznobežných síl.
Žiaci riešili úlohy numericky aj graficky a ich riešením bolo symbolických 50N. Pracovali v skupinkách čo im prinieslo opakovanie učiva hravou netradičnou formou a možno o tom ani nevedia, no skupinová práca posilnila aj ich komunikačné schopnosti a upevnila vzťahy medzi nimi.

apr
02

Utajená päťdesiatka na chémii

50aNa hodinách chémie pracovali ôsmaci kódovaným, tajným písmom a využili symbolickú číslicu 50. Na ich tajnú reč použili roztoky alebo teplo a filtračné papiere. Jedným roztokom (napr. fenolftaleínom, síranom meďnatým, octom, mliekom) napísali na filtračný papier číslo 50 a po vysušení papiera, keď nápis zmizol iným roztokom alebo teplom sa nápis odhalil. Pomocou zásaditých procesov sa ukázali ružové písmená, kúzelný atrament odhalil modrú päťdesiatku a tajné písmo vyvolané teplom bolo hnedej farby.
Ktovie, možno žiaci spoznali nový spôsob komunikácie medzi sebou, zaujal ich a vymyslia aj iné farby tajnej reči.

apr
02

Svetový deň ústneho zdravia (online beseda)

zubky miniV mesiaci marec si pripomíname Svetový deň ústneho zdravia. Trieda 2. A si starostlivosť o svoje zúbky a jazyk pripomenula zaujímavými aktivitami a online návštevou ambulancie zubného lekára MUDr. Dušana Hromadu, ktorý spolu so svojou zdravotnou sestrou žiakom ukázali zubárske kreslo, zubárske nástroje ako zrkadielka, škrabky, či kliešte na vytrhávanie zubov. Žiaci videli aj injekciu, počuli zvuk vŕtačky, dokonca im pán doktor predviedol aj plombovanie zúbkov a porozprával ako sa správne treba o zúbky starať. Nechýbali ani otázky a odpovede. Bolo to veľmi milé a poučné online stretnutie.

apr
01

Chemická olympiáda

cho miniPo dvoch rokoch sa chemická olympiáda konala opäť prezenčnou formou. Dňa 25. 3. 2022 sa v ZŠ Juh vo Vranove nad Topľou uskutočnil 58. ročník okresného kola chemickej olympiády. Súťaže sa zúčastnilo 16 najlepších žiakov vranovského okresu. Súťaž pozostávala z dvoch častí. V teoretickej časti museli žiaci predviesť svoje vedomosti z chémie nielen zo základnej školy, ale museli vedieť niečo navyše aj zo stredoškolského učiva. V praktickej časti predviedli svoje zručnosti pri práci s chemickými látkami, laboratórnym sklom a pomôckami. Našu školu reprezentovali traja žiaci: Martina Kaščáková (9.A), Ján Šmatko (9.B), ktorí boli úspešnými riešiteľmi a Zuzana Mičejová (9.B), ktorá sa umiestnila na 2. mieste.
Všetkým srdečne blahoželáme a Zuzke prajeme veľa úspechov aj v krajskom kole chemickej olympiády. Žiakov pripravovala Mgr. Mária Vojtková.

apr
01

Beseda s Matejom Zámečníkom

zamecnik miniChcel by som ukázať deťom, že keď chcú meniť svet, nemusia čakať do dospelosti. Dá sa začať hneď.
Matej Zámečník sa aktívne venuje ekológii a problematiku životného prostredia sa snaží predostrieť deťom v podobe detských knižiek. V rozhovore nám prezradil niečo o svojich knižných projektoch, ale aj to, ako bojuje proti znečisťovaniu životného prostredia on sám.
Knihy Nezábudka a Divozel vznikli na podnety čistenia lesov a parkov v okolí Trenčína. Formou príbehu detskí knižní hrdinovia pomáhajú prírode. V prvej časti knihy sa deti dozvedia základy triedenia odpadov, ich ďalšie využitie a aj to, čo by sa nemalo robiť v lese, aby sme neničili prírodu pri našej návšteve. V pokračovaní sa deti dostanú na pláže, kde stretnú svojich rovesníkov, ktorí už dlhšie pomáhajú čistiť moria a pláže a môžu tak byť vzorom pre ostatné deti.

mar
31

Ľudová rozprávka

dogĽudová rozprávka patrí neodmysliteľne k výtvorom ľudovej slovesnosti. Jej autora nepoznáme, šírila sa ústnym podaním, vyskytujú sa v nej nadprirodzené bytosti, či čarovné predmety. A ako to už zvykom býva, aj v ľudových rozprávkach víťazí dobro nad zlom a zlo je vždy potrestané.
Prečo sú rozprávky také, aké sú - veselé, zábavné aj komické, dobrodružné aj romantické, strašidelné a veľakrát aj hororové, sa dozvedeli, naši piataci, na besede v Hornozemplínskej knižnici. Poučná beseda s tvorivými aktivitami deti zaujala a do jednotlivých a pripravených aktivít sa oduševnene zapájali. Už teraz sa tešíme na ďalšiu návštevu aj na milé pani knihovníčky.

spolumudrejsi3 logo4

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI