apr
22

ŠKOLIČKA TANCA

tanecVo štvrtok 20.apríla sa žiaci z II. D stretli so svojimi novými kamarátmi zo Spojenej školy na Budovateľskej ulici. Strávili spolu príjemné chvíle pri spoločných hrách i tancoch. Nálada bola výborná a malým tanečníkom sa darilo pri ľudových i moderných rytmoch. Veríme, že sa ešte stretnú pri inej spoločnej aktivite.

apr
21

VITAJTE, naši budúci PRVÁČIKOVIA!

prvacik miniNa Dvojke sme sa na budúcich prvákov veľmi tešili a pripravovali celý marec. Zápisu detí do prvého ročníka predchádzalo interaktívne podujatie "Dvojka dokorán", počas ktorej sme privítali na pôde školy takmer 200 predškolákov v sprievode rodičov, učiteliek a prezentovali im chod školy, aktivity, projekty a výsledky prác našich súčasných žiakov.
Natešení a nadšení záujemcovia o vzdelávanie sa následne stretli na Dvojke 4. apríla 2023 na slávnostnom zápise detí do prvého ročníka. Najprv si o 14.00 h v školskej jedálni pozreli dynamický a zaujímavý program, ktorý pre nich s láskou pripravili naši žiaci so svojimi pedagógmi. Predškoláci cestovali spolu so štvrtákmi do krajiny Písmenkovo, aby priviedli späť rozhádané a neposlušné písmenká, ktoré ušli zo šlabikára. Cestou navštívili rôzne krajiny, kde sa im predstavili naši tanečníci, speváci, malí herci, členovia DFS Cifroško, či mažoretky TS Varanovia.

apr
20

Zlato a striebro v krajskom kole „Jazykový kvet Klasik“

jazkvet mini„Vo svete existuje zázračný prostriedok dorozumenia. Je to umenie. A aj literatúra.“ A. I. Solženicyn
Anglická poézia a próza bola prostriedkom, ktorý spojil študentov a ich pedagógov na krajskom finále jazykovo-umeleckej súťaže v prednese a dramatizácii v rôznych jazykoch Jazykový kvet KLASIK. Jej organizátorom je medzinárodná asociácia fanúšikov jazykov IALF, o.z. Na našej Dvojke o jazykových nadšencov nemáme núdzu a veľmi nás teší záujem o cudzie jazyky, ktorým sa naši žiaci venujú aj nad rámec vyučovacích hodín.
Svoj talent v krajskom kole tejto súťaže prezentovali dve žiačky Dvojky Tamara Kolesárová z 8. A a Noemi Mitriková zo 7. A, ktoré uspeli v predchádzajúcom semifinálovom kole. Obe dievčatá zvládli svoj prednes vynikajúco, porotu a divákov svojimi prednesmi preniesli do sveta fantázie: Noemi do Charlieho továrne na čokoládu a Tamarka do sveta Narnie.

apr
19

Beseda s riaditeľkou ČK

ckKoncom marca sa žiaci 4. ročníka na hodine prírodovedy učili netradične, zážitkom. Pani riaditeľka Červeného kríža a zároveň inštruktorka prvej pomoci p. Zeliková žiakom pomocou figuríny predviedla tragické modelové situácie, v ktorých sa nechce ocitnúť nikto. Žiaci so zadržaným dychom sledovali názorné ukážky, čo robiť, ak by boli svedkom úrazu, pádu, autonehody, dusenia sa, diabetického či epileptického záchvatu. Možnosť vyskúšať si poskytnúť prvú pomoc bolo zážitkovým spestrením hodín prírodovedy a zaujímavou skúsenosťou pre našich žiakov. Veríme, že ak sa v takej situácii náhodou ocitnú, s chladnou hlavou v prvých chvíľach zastúpia záchranárov a budú vedieť, čo treba robiť. Prvá pomoc síce nenahrádza zdravotnícke ani lekárske ošetrenie, ale... „Akákoľvek prvá pomoc je lepšia ako žiadna.“

apr
19

Divadielko na SŠ

hist divDňa 14. 4. žiaci z 2.C zavítali k našim kamarátom na Spojenú školu na Budovateľskej ulici. Príbehom o húseničke a jej premene na krásneho motýľa sme sa preniesli do rozprávkovej krajiny. Milé divadielko vykúzlilo deťom úsmev na tvári a tie malých hercov odmenili veľkým potleskom. Tešíme sa na ďalšie stretnutie.

apr
18

Štúrov Zvolen - školské kolo

stur miniJe pravda, že všetko záleží na tom, ako sa na veci pozeráme. Ak máme pozitívny postoj k životu, rodinu, kamarátov, zdravie, zmysel pre humor, lásku, máme všetko, čo potrebujeme. Tieto veci si nemôžeme kúpiť. Môžeme mať materiálne veci od výmyslu sveta, množstvo peňazí, ale ak je naša duša chudobná, nemáme vôbec nič. Rečnícka súťaž je vlastne schopnosť mať presvedčivé prejavy na verejnosti, umenie vystupovať, odstrániť trému a mať dostatočné sebavedomie. Musíme byť vnútorne silní, odvážni a životné skúšky brať s gráciou. Naši rečníci poňali túto súťaž úžasne, vystupovali suverénne a navzájom sa podporovali. Súťažilo sa v dvoch kategóriách : 4.- 6. ročník a 7. - 9. ročník. Porotu tvorili všetky pani učiteľky slovenského jazyka a rozhodli nasledovne, aj keď na prvé miesto by určite umiestnili všetkých.

apr
17

DVOJKA DOKORÁN

zapis miniCelý týždeň (od 27. marca do 31. marca) sa na našej Základnej škole Sídlisko II niesol v duchu interaktívneho podujatia pod názvom Dvojka dokorán. Dvere sa otvorili nielen pre deti, ktoré túto školu každodenne navštevujú, ale aj pre všetkých predškolákov a ich rodičov, ktorí si našli čas a mali záujem o bližšie poznanie našej školy.
Nedočkavé deti a ich pani učiteľky privítal na pôde našej Dvojky pán riaditeľ spolu s pani zástupkyňami. Čakali na nich aj rozprávkové postavičky Žabí princ, Stitch, Kocúr v čižmách, Spider-Man, Šípková Ruženka, Rapunzel, Červená Čiapočka a Lapková patróla. Pre budúcich prvákov boli pripravené zaujímavé aktivity. Spolu s pani učiteľkami a vychovávateľkami si mohli vyskúšať svoju šikovnosť a obratnosť, skúmať a spoznávať nové, zaujímavé veci.

apr
16

Dvojka v Poľsku – vyhodnotenie súťaže

krakowFotografia je obrazovou pamiatkou, ktorá detailnejšie zachytáva krátke momenty zo života. O tú najkrajšiu z pamiatok trojdňovej exkurzie Osvienčim – Krakow – Vielička súťažili žiaci v dvoch autobusoch, preto máme dve prvé miesta, dve druhé a dve tretie miesta. Porotou boli udelené aj dve čestné uznanie za kreativitu. Hodnotil sa nápad a spracovanie. Teraz vám prinášame vyhodnotenie súťaže i s víťaznými fotografiami.

apr
15

Cvičíme sa vo finančnej gramotnosti

pokladnicka miniKoncom marca sme v našej škole uskutočnili dve udalosti venujúce sa finančnej gramotnosti.
Prvou bolo národné online kolo Európskeho kvízu o peniazoch (European Money Quiz), je súčasťou Európskeho týždňa financií, organizuje ho Slovenská banková asociácia v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska.
Európsky kvíz o peniazoch je zameraný na zlepšenie finančnej gramotnosti 13 až 15-ročných žiakov a študentov hravou a zábavnou formou. Hra na platforme „Kahoot!“, ktorá je u žiakov v školskom prostredí veľmi obľúbená. Je to tímová súťaž a zúčastnili sa jej 2 tímy žiakov 8. a 9. ročníka, ktorí dokázali, že vo finančnej gramotnosti sú síce doma, ale priznali, že ešte stále sa majú v čom zlepšovať.

apr
14

Dobšinského rozprávkový svet

dobsinsky miniZákladná škola Pavla Dobšinského v spolupráci so Základnou umeleckou školou v Rimavskej Sobote zorganizovali v tomto školskom roku XXII. ročník súťaže v tvorbe komiksu na základe slovenskej ľudovej rozprávky.
Žiaci 2. – 9. ročníka mali možnosť vybrať si spomedzi troch určených príbehov zo zbierky Pavla Dobšinského, aby preukázali svoj talent v jeho výtvarnom spracovaní do modernej podoby.
Účasť našich žiakov nám priniesla krásne úspechy. Komiksový príbeh o Černokňažníkovi Nikolasa Vraníka z II. D získal v I. kategórii (2. - 4. ročník) 1. miesto a v III. kategórii (7. - 9. ročník) žiačke IX. B, Simone Maťašovej, s rovnakým príbehom bolo porotou udelené 1. miesto.

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI