mar
25

Pomohli sme psíkom v útulku...

dogPo uliciach behá stále viac a viac opustených, stratených alebo týraných psíkov, ktorí často práve pre nezodpovednosť niektorých ľudí končia v útulkoch. Ľudia v útulku robia, čo môžu, aby život takýmto psíkom spríjemnili čo najviac. Často im však len ich sily a možnosti nestačia. Preto sme na našej škole v priebehu februára/marca zorganizovali materiálnu zbierku pre psíky v útulku vo Vranove nad Topľou. V priebehu niekoľkých týždňov nosili žiaci s nadšením do školy rôzne užitočné veci, ktoré spríjemňujú a uľahčujú pobyt štvornohých chlpáčov v útulku. A koľko sa toho vyzbieralo?

mar
24

ZAHLASUJME!

hero mini(súťaž Talent-kumšt-umenie)
Podporte naše šikovné žiačky a zahlasujte za ich umelecké práce v celoslovenskej súťaži Talent-kumšt-umenie, kde prezentujú svoje nádherné úžitkové a dekoratívne predmety vyrobené rôznymi technikami a z rôznych materiálov - repliky šperkov trójskej Heleny, perličkové náramky a šperkovnicu trójskej Heleny z papletu. Hlasovať sa dá každý deň do 5. apríla 2023. Ďakujeme!
Stačí kliknúť na tento link a vyhľadať mená:
Alexandra Gajdošová, Bianka Smandrová, dvojica Laura Mandulová a Simona Maťašová

mar
23

Prečo voláme MAREC mesiac knihy?

kniha miniMarec bol prvýkrát vyhlásený za mesiac knihy v roku 1955 na počesť Mateja Hrebendu, legendárneho šíriteľa knižnej kultúry. Matej Hrebenda (10. 3. 1796 – 16. 3. 1880), vášnivý milovník a zberateľ príbehov, sa totiž narodil aj zomrel v marci. Jeho lásku ku knihám komplikoval jeho zdravotný stav. Od istého veku bol žiaľ nevidiaci, no vždy sa našli dobrí ľudia, ktorí mu čítali. Aj tretiaci sa oboznámili s týmto milovníkom a záchrancom starých kníh. Zahrali sa na spisovateľov, čítali, navrhovali obaly na knihy a vytvorili si vlastnú knižnicu, pretože knihy sú ako dvere, keď ich otvoríte, vstúpite do iného sveta.

mar
22

Literárny kvíz

hviezdoslav miniV stredu 15. 3. 2023 si žiaci druhého ročníka vyskúšali svoje vedomosti v literárnom kvíze. Trojčlenné družstvá z každej triedy takmer bezchybne odpovedali na 24 otázok. Kvíz preveril nielen vedomosti z literatúry, ale hlavne pozornosť, sústredenosť a všeobecný prehľad súťažiacich. Veľmi príjemným spestrením bolo vystúpenie dvoch žiakov každej triedy, ktorí sa predstavili recitáciou textov, pripravených na školské kolo Hviezdoslavovho Kubína.
Ďakujeme divákom za povzbudzovanie, súťažiacim blahoželáme ku skvelým výkonom. Tešíme sa na ďalšie ročníky tejto súťaže.
Ako to dopadlo?

mar
21

Ľudí s Downovým syndrómom sme podporili aj my!

ponozky miniOd roku 2006 patrí 21. marec Svetovému dňu Downovho syndrómu. Pri tejto príležitosti sme sa aj my zapojili do Ponožkovej výzvy a vyjadrili tak podporu, solidaritu a sympatie ľuďom s Downovým syndrómom.
Symbol rozdielnych ponožiek oblečených v tento deň nám každoročne pripomína, že každý sme iný a tak je to správne. Vďaka tomu je náš svet pestrejším, krajším a zaujímavým.
Byť odlišným je skvelé!

mar
20

Vyslobodený z drog (beseda)

zavislostV zápale príprav na celonárodné testovanie sa naši deviataci 17. marca zúčastnili besedy Vyslobodený z drog. Našu školu navštívil vzácny hosť Mgr. Peter Lipták, ktorý sa podelil so svojím svedectvom vyslobodenia. Je nenahraditeľné počuť autentické prežívanie závislosti na drogách a ešte viac dych vyrážajúce nadprirodzené vyslobodenie. Jedným z mnohých posolstiev, veľmi aktuálnym v celej našej spoločnosti, je práve: „Legalizácia marihuany je obrovský omyl, napriek tomu, že sa ňou nedá predávkovať.

mar
19

Noc v škole

halloween miniNeplač, že zapadlo slnko, lebo slzy ti zabránia uvidieť hviezdy.”
Astronomické observatórium na Kolonickom sedle je vysunutým odborným pracoviskom Vihorlatskej hvezdárne v Humennom. Je situované v oblasti s veľmi nízkou úrovňou svetelného znečistenia. Vďaka tomu je mimoriadne vhodným miestom na astronomické pozorovania nielen pre verejnosť ale i pre odbornú prácu.
Takto sa píše na oficiálnej stránke observatória.
Pozorovanie hviezd a návšteva tohto observatória bola hlavná náplň “Noci v škole”, ktorú sme absolvovali s našimi piatakmi.

mar
18

Nádejný drevár

vtacia budka1V piatok 17. marca sa v priestoroch Strednej odbornej školy drevárskej vo Vranove nad Topľou uskutočnila súťaž nádejných drevárov pri príležitosti dňa otvorených dverí tejto školy.
Aby divoké vtáctvo mohlo v pokoji prežiť zimu, je potrebné ho prikrmovať. Na tento účel sú ideálne vtáčie kŕmidlá a to bolo témou tejto zručnej súťaže. Vyrobiť originálnu vtáčiu búdku, kŕmidla, po technickej stránke, ale aby aj lahodila oku, sa snažili aj naši žiaci so svojimi výrobkami - Ján Sciranka, Michael Kozák a Jakub Palej. Hoci sa neumiestnili, získali čestné uznanie. Blahoželáme im, ich vtáčie búdky aj tak poslúžia.

mar
17

Pasovačka prvákov za čitateľov Hornozemplínskej knižnice

rytierPri príležitosti Dňa ľudovej rozprávky (16.3.2023) boli naši prváci pozvaní do Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou na slávnostnú pasovačku prvákov za čitateľov knižnice. Po zložení čitateľského sľubu boli Kráľom všetkých knižníc povýšení do stavu čitateľského a po celý rok si budú môcť knižky požičiavať zadarmo. Na pamiatku každý dostal záložku do prvej požičanej knižky a malú pozornosť.
Všetkým prvákom želáme, aby ich čítanie bavilo. Veríme, že sa z nich stanú pravidelní návštevníci.

mar
16

Netradičná telesná výchova

beh miniV tomto týždni mali možnosť žiaci z I.C triedy zažiť netradičnú telesnú výchovu v priestoroch Spojenej školy na Budovateľskej ulici vo Vranove nad Topľou. Pracovníci školy pre nich pripravili okruh zaujímavých stanovíšť, kde si deti zábavnou formou posilňovali správne držanie tela a jeho rovnováhu, koordináciu, obratnosť a vytrvalosť. Žiakov veľmi zaujali rehabilitačné cvičebné stroje a rôzne rehabilitačné pomôcky. S radosťou si ich postupne všetky vyskúšali. Hravou formou i novými prvkami boli mladí školáci motivovaní k pohybu. Za snahu dostali diplomom a sladkosť. Za spestrenie piatkového vyučovania patrí naše veľké ĎAKUJEME Spojenej škole na Budovateľskej ulici vo Vranove nad Topľou.

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI