nov
12

Sú dôležité vzťahy v triede?

ponozky miniKeďže tento rok žiaci trávia spolu omnoho viac času v škole ako za dva posledné roky, je namieste pozvať si odborníčku z pracoviska CPPPaP PhDr. Janu Lutašovú-Husťákovú na tému budovania vzťahov v triede. Ako správne a efektívne budovať dobré vzťahy v triede? Prečo byť empatický? Je dôležité vážiť si spolužiakov? Na tieto a mnoho ďalších otázok žiaci 6. ročníka dostali hodnotné odpovede. Prednáška bola zameraná na podporu pozitívnych väzieb a budovanie kolektívu.
V rámci pripravených aktivít sa šiestaci učili podporovať pozitívnu klímu v triede, budovať a vytvárať dobrý tím, ktorý efektívne a snáď hravo zvládne aj konfliktné situácie. Pani pracovníčka vyzdvihla hodnotu a význam priateľstva. Žiaci mali priestor uvedomovať si význam svojho miesta v triede a tiež nebezpečenstvo zlých vzťahov v kolektíve.

nov
11

Beseda s dentálnou hygieničkou

zubky miniČistenie zubov a starostlivosť o ústnu dutinu sú dôležité nielen z hľadiska estetického, aby sme sa na svet usmievali krásnymi bielymi zubami, ale najmä z hľadiska zdravotného. Veď zubný kaz je infekčná choroba a môže spôsobiť mnohé komplikácie. To, že si zuby treba umývať, vie každý škôlkar. Ale to, ako dôkladne vyčistiť všetky plôšky zuba, ako často zuby umývať, ako dlho, akou technikou a akými pomôckami našim prvákom pomocou prezentácie a názornej ukážky vysvetlila dentálna hygienička Danka Pavolová, ktorá pracuje v zubnej ambulancii v tesnej blízkosti našej školy. Okrem správnej techniky umývania zubov spomenula aj význam ovocia, zeleniny a mliečnych výrobkov v stravovaní a nevhodnosť konzumovania sladkostí a sladených nápojov.

nov
10

Cigaretka na dva ťahy...

fajcenieMedzinárodný deň bez fajčenia alebo aj nefajčiarsky deň si pripomíname 15. novembra. Je alarmujúce, ako skoro sa mladiství, ba priam deti, dostávajú do prvého kontaktu s cigaretou a tabakom v rôznych „moderných“ podobách, skrývajúce sa napríklad aj za „zdravšie alternatívy“. V rámci Medzinárodného dňa bez fajčenia sme našim ôsmakom pripravili besedu v spolupráci s RÚVZ vo VT, Mgr. Máriou Gešperovou a Mgr. Janou Gogovou.
Opakované zdôrazňovanie dôležitosti prevencie a informovanie o negatívnom vplyve cigaretového dymu na zdravie človeka je veľmi dôležité už u detí v školskom veku. Počas prednášky si mohli žiaci odkontrolovať stav a funkčnosť svojich pľúc pomocou spirometra.

nov
09

Planéta Zem sa usmieva

Zem smileMôže sa naša planéta Zem usmievať? Túto otázku si položili žiaci tretieho ročníka, spolu s pani učiteľkou a tetou knihovníčkou v Hornozemplínskej knižnici, kde sa venovali tejto téme. Pomohla im pri tom samotná kniha Planéta Zem sa usmieva, ktorá je zameraná na bezodpadový život. S hrdinami - Olivkou, Filipom a malou Emou počúvali hlavného rozprávača, planétu Zem, ktorá deťom vysvetlila, prečo býva smutná a kedy má dôvod na úsmev. Okrem samotných príbehov našli tretiaci v knihe aj nápady na výrobu vlastných hračiek, zábavných hier a omaľovánky. Z roliek od toaletného papiera si vyrobili krásne zvieratká, malú ZOO. Určite z toho mala radosť aj naša Zem.

nov
08

WocaBee

wocabee miniNaša škola má rada výzvy. A tak sa v druhej polovici októbra zapojila do štvrtého ročníka inovatívnej súťaže pre školy Jazykový WocaBee šampionát. Súťaž prebiehala pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR online v aplikácii na učenie slovíčok s názvom WocaBee.
Súťažilo sa v skupinách, žiaci jednej triedy vytvorili tím a v aplikácii sa učili novú slovnú zásobu vrátane výslovnosti moderným a veľmi efektívnym spôsobom. Hodnotila sa usilovnosť žiakov v učení sa cudzích jazykov, počet bodov získaných za precvičovanie slovíčok. Čím viac žiaci precvičovali, tým viac bodov (za správne odpovede) získavali a tým sa viac aj naučili.

nov
07

Nočné pozorovanie oblohy

planet miniAstronomické observatórium na Kolonickom sedle v okrese Snina bolo pre našich ôsmakov miestom aktívneho využitia voľného času. Celé popoludnie až do neskorého večera strávili krásne chvíle plné dobrej nálady a zábavy, ktoré spojili s edukačným výkladom na mieste najmenej znečistenom svetelným smogom v Parku tmavej oblohy. Prehliadka areálu prebiehala v sprievode odborníka, ktorý pútavým výkladom ukázal žiakom, čo si na nočnej oblohe všimnúť, čo rozoznať a čo môžu vidieť voľným okom alebo teleskopom. Nezabudnuteľným zážitkom bolo pozorovanie nočnej oblohy, súhvezdí, planéty Jupiter a Saturn, hviezdokop, či Mesiaca. V planetáriu si pozreli kvalitne spracovaný dokument o vesmíre, a tak sa nachvíľu stali jeho súčasťou.

nov
06

Svetový deň behu

beh miniPočuli ste už o dátume 4.11.? Nie?
Tento dátum v sebe ukrýva Svetový deň behu.
Svetový deň behu spája tisíce ľudí v stovkách miest po celom svete. V roku 1999 ho založil bežec Bill Mc Dermott s cieľom podporiť boj proti chudobe vo svete. A prečo práve beh? Pretože beh je jedna z najprirodzenejších aktivít pohybov človeka. Postačí k nemu len pevná vôľa, vhodná obuv a oblečenie. Prináša nám množstvo fyzických, ako aj psychických benefitov, o čom sme sa mohli presvedčiť aj my, žiaci tretieho a štvrtého ročníka našej školy. V tento deň sme sa oboznámili s rôznymi typmi behov, prekonávali prekážky a vyskúšali sme si štafetový beh. Nielenže sme si v tento deň skvelo zabehali a zasúťažili, ale aj dokázali, akí výborní bežci sme.

nov
05

Učili sme kamarátov z Kazachstanu po slovensky

jaz ret1(Jazyková reťaz)
V rámci Európskeho dňa jazykov sme sa zapojili do medzinárodného jazykového projektu Jazyková reťaz - Language chain. Témou súťaže bolo priateľstvo ako dôležitý plamienok formovania osobnosti a socializácie ľudí. Zuzka Telepunová a Dominika Šaffová z 8.D vytvorili tím „New friends“ a v hlasovaní získali prvé miesto. Dievčatá vytvorili video, v ktorom sa 6 fráz v slovenčine pokúsili naučiť rovesníkov z Kazachstanu prostredníctvom angličtiny.
Dievčatá učili Kazašky tieto zoznamovacie frázy: 1. Ahoj! 2. Ako sa voláš? 3.Volám sa Dominika. 4.Teší ma. 5. Ako sa máš? 6. Mám sa dobre.

nov
04

Záložka spája školy

kniha miniStalo sa už akýmsi zvykom, že v jeseni sa zapájame do projektu Záložka spája školy. Cieľom je povzbudiť žiakov k čítaniu a výrobe záložky pre neznámeho kamaráta zo školy, ktorá sa nám pridelí. Tohto roku sme mali možnosť spoznať Základnú školu Nábrežie mládeže v Nitre. Počtom žiakov je porovnateľná s tou našou. Zameriava sa okrem výchovno-vzdelávacieho procesu aj na šport a má zriadené športové triedy.
Tohtoročný projekt sa niesol heslom „Môj literárny príbeh čaká na Tvoje prečítanie.“ Boli sme milo prekvapení záujmom našich žiakov a ich kreativitou. Vytvorili originálne záložky znázorňujúce rôzne literárne diela, ktoré sami prečítali.

nov
03

Svetový deň sporenia

pokladnicka miniKu Svetovému dňu sporenia sa v ôsmom a deviatom ročníku dňa 27.10.2022 na hodinách občianskej náuky uskutočnila beseda na tému: „Hrdina zajtrajška“, s pracovníkmi Raiffeisen banky.
Cieľom besedy bolo hravým a zaujímavým spôsobom objasniť, čo sporenie vlastne znamená a čo všetko môže byť dôvodom, aby sme sporiť začali.
O tom ako a koľko sporiť nám porozprávali akviziční kouči, ktorí besedu viedli. Prednášajúci vystupovali na profesionálnej úrovni s veľkou dávkou odbornosti a tiež humoru. Rôznymi aktivitami, či motivujúcimi príbehmi sa snažili podať praktické informácie o sporení, sporiacich účtoch či investovaní.V rámci ekonómie sme do oblasti sporenia implementovali finančnú gramotnosť, aby sme priblížili žiakom “dospelácky” svet peňazí, tak, aby žiaci boli pripravení na samostatný život.

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI