jún
06

Deti rodičom

prvacik miniMDD je sviatok detí, ktorý sa zvyčajne oslavuje každoročne 1. júna a to v mnohých krajinách sveta. Táto myšlienka vznikla v roku 1925 na konferencii v Ženeve, kde sa hovorilo o ťažkostiach i potrebách detí vo svete. Po konferencii viacero vlád zaviedlo vo svojich krajinách takýto deň, s cieľom urobiť deťom radosť a zároveň poukázať na problémy týkajúce sa detí vo svete.
Deti z 2. B triedy si tento deň pripomenuli triednou besiedkou. Pre rodičov pripravili pestrý program. Ukázali im, akí sú šikovní a že ich majú radi. Recitovali im básničky, spievali pesničky, čítali úryvky rozprávok, zatancovali tančeky, dávali hádanky a rozosmiali vtipmi. Tí ich odmenili potleskom, milým úsmevom a samozrejme aj sladkosťami.

jún
03

„Naj škola“

najskola miniV utorok 24. mája 2022 sa vybraní žiaci ôsmeho a deviateho ročníka pod vedením p. riaditeľa P. Kocáka a p. uč. F. Minarčika zúčastnili televíznej súťaže „Naj škola“.
Po náročnej 6 a pol hodinovej ceste dorazili do nášho hlavného mesta, kde hneď po príchode do budovy RTVS ich čakalo prvé prekvapenie. Našich žiakov privítal známy športový komentátor a redaktor Marcel Merčiak, ktorý im porozprával o práci komentátora športových prenosov. Sprostredkovanie stretnutia s M. Merčiakom zorganizoval náš p. riaditeľ, sú dobrí známi z nahrávania folklórnej súťaže Zem spieva. Veľkým zážitkom pre žiakov bolo nahliadnutie do rôznych štúdií. Žiaci mohli vidieť a urobiť si niekoľko fotografií v štúdiu MS v hokeji aj s majstrom sveta, hokejistom Rišom Lintnerom, ďalej nahliadli do štúdia Šport a milým prekvapením bolo stretnutie so známou televíznou moderátorkou Ivetkou Malachovskou v štúdiu Dámskeho klubu.

jún
02

Dopravná výchova trochu inak

dopr znackaCieľom všetkých aktivít, ktoré plnili deti posledný májový týždeň v ŠKD bolo pripraviť ich na samostatný pohyb v cestnej premávke. Spolu s mjr. Ing. Jozefom Hrehom, príslušníkom PZ SR, si zopakovali základné pravidlá cestnej premávky pre chodcov a cyklistov, oboznámili sa s dopravnými značkami a svoje nadobudnuté vedomosti si overili na našom DDI. Pani vychovávateľky sa však rozhodli priblížiť deťom dopravnú výchovu trochu inak. Využili ich hravosť, spoločne vyrobili dopravné značky a na DDI vytvorili velikánsku živú značku. Veríme, že deti využijú získané poznatky v každodennom živote, aby čo najmenej dochádzalo k dopravným nehodám a zraneniam.   

jún
01

Na návšteve špeciálnej školy

farebny tyzden mini26. mája 2022 navštívili deti druhého oddelenia ŠKD spolu s pani vychovávateľkou susednú školu. Školu, ktorú navštevujú postihnuté deti. Privítali nás krásne, s úsmevom pre nich typickým. Pani učiteľky, vychovávateľky a asistenti si pre nás pripravili zábavné popoludnie plné súťaží, hier a tanca.
Po všetkých aktivitách, ktoré sa nám veľmi páčili, sme sa usadili do altánku a tam nás očakávali voňavé, upečené klobásky. Všetci sme si na nich pochutili. Chvíľu sme sa ešte zahrali, poďakovali sme sa za krásne strávené popoludnie, rozlúčili sme sa a už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie s novými kamarátmi.

máj
31

Na súde...

clovece miniSúdne pojednávanie Opatrenia na zamedzenie šírenia koronavírusu neobišli ani súdy a ovplyvnili tak priebeh súdnych pojednávaní. Po dlhšej odmlke sme sa mohli opäť zúčastniť súdneho pojednávania na Okresom súde vo Vranove nad Topľou. Pod pojmom súdne pojednávanie sa rozumie hlavné pojednávanie, predbežné prejednanie sporu, pojednávanie, verejné zasadnutie a neverejné zasadnutie a verejné vyhlásenie rozsudku. Mali sme možnosť nielen zažiť priebeh súdneho procesu, ale aj vidieť eskortnú miestnosť, v ktorej sú zadržiavaní odsúdení, pred začatím súdneho procesu. Pani sudkyňa v spolupráci s pani prokurátorkou zodpovedali na všetky naše zvedavé otázky, ktoré boli pre rozšírenie nášho obzoru veľmi prínosné.

máj
30

Olympiáda ľudských práv

relax mini19.5.2022 sa nám, opäť, podarilo zrealizovať školské kolo Olympiády ľudských práv. Súťažili žiaci ôsmeho ročníka, práve preto, že ľudské práve sú pilierovou témou pre spomínaný ročník. Žiaci boli rozdelení do 4 skupín po troch žiakov z jednotlivých tried. Súťažný deň pozostával z dvoch kôl.
Prvé kolo začalo testom, po vyhodnotení ktorého žiacke tímy postúpili do druhého kola. V druhom kole mali súťažiaci možnosť diskutovať a riešiť problematiku vybraných téz prostredníctvom vyjadrenia svojho názoru podloženého na základe získaných vedomostí a faktoch týkajúcich sa napríklad Dohovoru o právach dieťaťa, násilia na ženách a domáceho násilia, princípu nezávislosti a nestrannosti súdnej moci v demokratickom štáte, segregácie rómskych detí a mnohé ďalšie dokázateľné tvrdenia.

máj
29

Návšteva gréckokatolíckeho chrámu

bo miniDňa 17. mája 2022 žiaci 4. ročníka našej školy navštívili gréckokatolícky chrám Najsvätejšej Eucharistie vo Vranove nad Topľou. O farnosti, interiéri chrámu a východnej liturgii s ukážkou liturgických predmetov nás informoval a svojou prednáškou sprevádzal správca farnosti o. Richard Havrilko. Žiaci počúvali a mnohí z nás sme sa dozvedeli aj zaujímavosti, ktoré počas liturgie nevidíme. Exkurziu pripravili katechéti Mgr. Mária Čanová, Mgr. Anna Mydlová a Mgr. Ján Štefanko.

máj
28

Módna prehliadka

pockro mini„Ó šaty utkané z jahodovej peny.
Hmm, šaty, také si veľký svet dnes cení...“
Minulotýždňový slnečný májový piatok sa v ŠKD niesol v duchu módy. Uskutočnila sa tu módna prehliadka šiat a doplnkov vyrobených zo starého či odpadového materiálu. Naše modelky a modely sa predviedli v naozaj krásnych modeloch. Ukázali nám, že aj z odpadu sa dajú vyrobiť krásne šaty, kabelky, tašky i klobúčiky. Za svoju odvahu a kreativitu boli odmenení búrlivým potleskom.

máj
27

Sneh v máji?

tatry mini(Eko-deň vo Vysokých Tatrách)
Slnkom zaliate hory, sneh v máji, úsmev na tvári... v takomto duchu sa niesol 16. máj, kedy naši ôsmaci vyrazili zo Štrbského na Popradské pleso v rámci ročníkového EKO-dňa. Zdolaním trasy náučným chodníkom na Popradské pleso posilnili svoje kondičné schopnosti a popri tom si upevnili vedomosti o vegetačných stupňoch priamo v teréne, zamýšľali sa nad významom ochrany lesov a nad faktormi znečisťujúcimi životné prostredie. Nezabudli však aj hľadať spôsoby ako prispieť k ochrane čistého ovzdušia.
Prostredníctvom týchto aktivít sme žiakom poukázali na dôležitú spätosť človeka s prírodou a posilňovali ich environmentálne povedomie. Unavení, opálení „na turistov“, ale spokojní, že si vyčistili myseľ a nadýchali sa čerstvého vzduchu, sa s príjemnými pocitmi a vedomosťami vrátili domov o niečo zdravší.

máj
26

Milan Gešperik v celoslovenskom finále IQ olympiády

iq mini13. máj, deň ako každý iný, no pre nášho siedmaka, Milana Gešperika, podstatne výnimočný. V tento deň sa ako najlepšie umiestnený v školskom kole IQ olympiády zúčastnil regionálneho kola tejto postupovej súťaže v Košiciach na Rektoráte UPJŠ.
IQ olympiáda je určená pre všetkých žiakov 5. – 9. ročníka ZŠ, resp. prímy až kvarty osemročných gymnázií. Ide o postupovú súťaž, ktorá prebieha v troch kolách. Školské kolo sa konalo online formou, regionálne semifinále a celoštátne finále už prezenčne. Milan Gešperik zo 7.A sa umiestnil na krásnom druhom mieste a vyslúžil si postup do FINÁLE.
Milanovi gratulujeme a prajeme veľa ďalších úspechov.

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI