okt
03

Daruj pocit tepla...

ponozky miniPonožkový október je opäť tu!
Naša Dvojka sa aj tento rok zapája do októbrovej výzvy Ponožkový október, ktorej zmyslom je pred zimným obdobím vyzbierať ponožky pre ľudí v núdzi.
Zistilo sa, že najžiadanejšou časťou oblečenia v charitách a organizáciách starajúcich sa o takých ľudí sú práve ponožky.
Daruj ponožky a pomôž ľuďom bez domova prežiť zimné mesiace s nohami v teple.
Na zapojenie sa do tejto zbierky stačí málo...
Hlavne chuť pomáhať.

okt
02

DEŇ EURA

peniaze miniTento deň si tretiaci pripomenuli rôznymi zaujímavými aktivitami. Na chvíľu sa stali predavačmi a nakupujúcimi. Prakticky si vyskúšali rôzne situácie: vyplatiť presnú sumu za tovar, vydať peniaze, vybrať si tovar, ktorý môžu nakúpiť za určitú sumu. Stali sa aj výtvarníkmi a navrhli, ako by mohli vyzerať mince. Tieto praktické činnosti sa im veľmi páčili a určite si ich ešte v budúcnosti zopakujú.

okt
01

Privítajme prvákov

prvacik miniPred rokom sedeli v prváckych laviciach, dnes sú z nich smelí žiaci....
Posledný septembrový týždeň privítali druháci svojich mladších kamarátov – prváčikov. Pozdravili ich veselými básničkami o škole a písmenkách, piesňami aj tancom.
Veršíkmi si zaspomínali na prvú triedu:
„Keď napísal som čiarky samé, spravil som radosť mojej mame.
Keď napísal som kolieska, rozveselil som otecka.
Keď napísal som vlny veľké, spravil som radosť učiteľke.
A dnes sme všetci v druhej triede ako doma v ABECEDE.“

sep
30

CVIČENIE V PRÍRODE

jesen2Počas cvičenia v prírode tretiaci zdolali NÁUČNÝ CHODNÍK BILA HURA. Mnohí z nich ho navštívili prvýkrát. Dozvedeli sa veľa nových informácií a strávili príjemné dopoludnie v zdravom lesnom prostredí.

sep
29

Cesta za vedou, vodou a umelou inteligenciou

einsteinFestival vedy Európska noc výskumníkov je najväčšou celoeurópskou iniciatívou zameranou na popularizáciu výskumu a inovácií. Posledný septembrový piatok sa uskutočnil už jeho 17. ročník, na ktorom nesmú chýbať každoročne ani žiaci ôsmeho ročníka našej školy. Podujatie sa konalo vo viacerých mestách Slovenska a naši dvojkári sa zúčastnili podujatia v priestoroch OC Optima v Košiciach. Cieľom podujatia bolo priblížiť prácu a výsledky vedcov a možnosti ich reálneho uplatnenia v každodennom živote širokej verejnosti.
Tento rok je Európska noc výskumníkov zameraná na dve témy: VODA – šetrenie, ochrana, čistenie, predchádzanie míňaniu zdrojov, a pod. a UMELÁ INTELIGENCIA - jej úloha pri napredovaní ľudstva a riešení problémov, ktorým musí svet čoraz viac čeliť, so zreteľom aj na možné riziká.

sep
28

Európsky deň jazykov 2023 – Povedzte ÁNO jazykom!

jazyky miniZ iniciatívy Rady Európy v Štrasburgu sa Európsky deň jazykov (EDJ) oslavuje každoročne 26. septembra už od roku 2001. Motto tohtoročného dňa jazykov je: „Povedzte ÁNO jazykom.“ Na našej Dvojke sme svoje „áno“ vyjadrili viacerými spôsobmi. Naši žiaci na hodinách cudzích jazykov v tento deň súťažili, hrali sa so slovíčkami, učili sa slová v iných cudzích jazykoch, vytvorili plagáty, lúštili hádanky, počúvali piesne a zisťovali, akými rôznymi jazykmi sa na našej škole rozpráva. Poznané sme si upevňovali pomocou didaktických hier a kvízov. Jednou z aktivít - vytvoriť plagát, v ktorom spojíme osobnosti anglickej a slovenskej literatúry - sme sa zapojili aj do súťaže EDJ Motýle, ktorá prebieha v rámci európskeho dňa jazykov. Ak ste zvedaví, ako to na našich hodinách vyzeralo, pripájame malú ochutnávku v podobe obrázkov.

sep
27

Medzinárodný deň jabĺk

jablko„Každý deň jablko – od lekára ďaleko!“

Viete, že jablko je vitamínová bomba? Je jedno z najzdravších a v našich sadoch najdostupnejším ovocím, plné vitamínov, vlákniny, minerálnych a iných zdraviu prospešných látok. Má pre nás nezastupiteľné miesto v zdravej výžive a dokonca aj v ľudovom liečiteľstve.  

V spolupráci s RÚVZ vo Vranove nad Topľou sme 27. septembra pripravili besedu spojenú s ochutnávkou od sponzora Coop Jednota pri príležitosti medzinárodného dňa jabĺk. Mgr. Emília Ondušková a Mgr. Veronika Ščerbová štvrtákom priniesli na pamiatku záložky do knihy o jabĺčkach, aby sme si tento zaujímavý deň plný aktivít pripomínali čo najdlhšie. Zaspievali sme si ľudové a detské piesne, v ktorých sa spomína jablko.V rámci slovenského jazyka sme si vysvetlili ľudovú múdrosť: Každý deň jablko, od lekára ďaleko.

sep
26

Imatrikulácia v ŠKD

rytierNový školský rok prináša so sebou nové možnosti a príležitosti pre prvákov, ktorí sa stávajú súčasťou našej školskej komunity. Jednou z týchto príležitostí je aj vstup do ŠKD, kde môžu objaviť nových priateľov a rozvíjať svoje záujmy. „Kráľovstvo ŠKD dnes svoje brány otvára a nových členov do svojho kruhu prijíma.“ Týmito slovami privítala v piatok, 22. septembra 2023, slávnostne nastúpených prvákov p. vychovávateľka M. Holpová alias kráľovná klubu. Uplynul takmer mesiac a naši prváci dostali možnosť ukázať, čo všetko sa počas tohto obdobia naučili. Po slávnostnom zložení „Sľubu klubára“ boli slávnostne pasovaní za členov ŠKD. Prváci zvládli svoj deň na „1“ a spomienkou na tento slávnostný deň bude pre nich Imatrikulačný list.
Veľa šťastných a úspešných dní, milí prváci!

sep
25

Biela pastelka znamená svetlo, keď všade navôkol je tma...

bp miniNaša škola sa aj tento rok zapojila do zbierky – Biela pastelka. Jej výnos slúži na dofinancovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života.
Aj vďaka Vám sa mnohým ľuďom otvorí nová kapitola samostatného a radostnejšieho života.
Ďakujeme!
„Radosť z konania dobra je jediným opravdivým šťastím.“
                                                                                     Lev Nikolajevič Tolstoj

sep
16

Vojna – zlo – bolesť ... MIER!

dukla miniPoznanie histórie národa je veľmi dôležité aj preto, aby sme sa poučili a neopakovali chyby z minulosti a boli „múdrejší“. Vštepovať hodnoty mladým ľuďom je preto veľmi dôležité. S našimi deviatakmi sme sa hneď v polovici septembra vybrali na dejepisnú exkurziu na miesto bojov najkrvavejších a najstratovejších na životoch v našom okolí počas 2. svetovej vojny. Najvýznamnejšie bojisko Karpatsko-duklianskej operácie počas 2. svetovej vojny, ktoré je národnou kultúrnou pamiatkou zapísanou v Ústrednom zozname pamiatkového fondu, si žiaci mohli prostredníctvom odborného výkladu obzrieť z vyhliadkovej veže. Presunuli sme sa k pamätníku s cintorínom, kde je masovo pochovaných 565 vojakov česko-slovenskej a sovietskej armády.

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI