okt
13

EKO-deň s ôsmakmi

tatry mini7.10. si krásnu jesennú tatranskú prírodu vychutnali žiaci 8. ročníka, ktorý absolvovali trasu náučným chodníkom zo Štrbského na Popradské pleso v rámci ročníkového EKO-dňa. Exkurziou sa prelínalo aktuálne učivo geografie, biológie a prostredníctvom témy Lesy a čisté ovzdušie sa nám podarilo naplniť jeden z mnohých cieľov environmentálnej výchovy na našej škole.

okt
12

ATTOMAT

attomat miniAttomat je online individuálna matematická súťaž určená pre žiakov piateho až deviateho ročníka ZŠ. Pričom každý ročník má pripravenú samostatnú súťažnú kategóriu s úlohami, ktoré vyplývajú z obsahu učiva jednotlivých ročníkov. Jubilejný 10. ročník Attomatu prebehol 27. 8. 2022. Matematické znalosti s vrstovníkmi si merali aj žiaci druhého stupňa Dvojky.
Do 5. kategórie sa zapojilo 79 súťažiacich z celého Slovenska. Vynikajúci výsledok dosiahla naša žiačka Natália Mikulášiková z 5.A, ktorá si vybojovala krásne 2. miesto pod vedením pani učiteľky Džujkovej. V 6. kategórii zo 143 súťažiacich si vybojovala bronzové 3. miesto Laura Pivovarníková zo 6.A pod vedením pána učiteľa Boroša.

okt
11

Jazyková reťaz 2022 – hlasujte za Vranky a Creativky

youtubeprostredníctvom linku do 15.10. 2022 do 15:00 h:
https://www.jazykovevzdelavanie.sk/jazykova-retaz-2022-dielka/
Naše práce súťažia pod číslom: Creativky - 75, Vranky - 77, video NF
O čo ide?
Pri príležitosti Európskeho dňa jazykov sme sa zapojili do medzinárodnej aktivity Jazyková reťaz- Language chain. Nosnou témou tohtoročnej súťaže je téma priateľstvo. Zúčastnení mali vytvoriť plagát na tému priateľstvo alebo video, pomocou ktorého sa zahraniční žiaci naučia 6 fráz v slovenčine.

okt
10

PONOŽKOVÝ OKTÓBER

ponozky miniDaruj pocit tepla.
Daruj ponožky a pomôž ľuďom bez domova prežiť zimné mesiace s nohami v teple.

PONOŽKOVÝ OKTÓBER je akcia, ktorá bola pôvodne prebratá z anglicky hovoriacej krajiny, kde sa nazýva SOCKTOBER (sock - ponožka, october - október). Zmyslom tejto aktivity je pred zimným obdobím vyzbierať ponožky pre ľudí v núdzi.

Na Slovensku žije vyše 25 000 ľudí na ulici. Títo ľudia sa všade presúvajú pešo. Po vlastných nohách. V zime, v lete, v daždi, v teple, v snehu. Stále po vlastných nohách. Vedeli ste, že na vznik omrzlín, pri teplote 0 stupňov stačí 30 minút?

okt
10

Svetový deň ochrany zvierat

dogVeľa z nás má doma zvieratko o ktoré sa staráme, chránime a milujeme. 4. október patrí zvieratám na celom svete. V tento deň si pripomíname Svetový deň zvierat. Vyhlásený bol na konferencii ekológov vo Florencii už v roku 1931. Je oslavou života zvierat vo všetkých jeho formách a pripomienkou dôležitosti vzťahu ľudského pokolenia k živočíšnej ríši. 4.10.2022 sme sa my tretiaci o nich porozprávali a povedali si aj o zvieratách divo žijúcich. Aktivitami sme si pripomenuli, ktoré sú chránené, prečo máme každé jedno zviera, či hmyz ochraňovať a nezabudli sme si pripomenúť ani ich význam pre planétu. Žiaci sa naučili veľa nového a veríme, že budú zvieratká ochraňovať a učiť to aj iných.

okt
09

Druháci na návšteve u prvákov

zapis miniSeptember je mesiac plných zmien pre všetkých žiakov, ale aj učiteľov. Po prázdninách si musíme zvyknúť na povinnosti, ktoré prichádzajú so školou.
Nových povinností sa museli ujať aj naši prváci, ktorí prvýkrát zasadli do školských lavíc. Tu ich čaká neľahká úloha, naučiť sa čítať, písať, počítať, ale aj veľa iných dôležitých vecí. Aby prváci vedeli, že v našej škole sú vítaní, pripravili si pre nich druháci milé privítanie. Navštívili ich v prváckych triedach, kde sa im predstavili krátkym programom v podobe divadielka, pesničiek a básničiek. Priniesli so sebou aj malý darček, záložku do šlabikára.

okt
08

Farebná jeseň plná chutí a vôní

tzv mini(Výstava plodov jesene)
Aby nám za dlhými letnými a teplými dňami nebolo príliš smutno, jeseň nám chce vynahradiť stratu leta a potešiť azda všetky zmysly pomocou krásnych jesenných farieb, vône ovzdušia a chutnými plodmi. Prvý októbrový týždeň sme si preto chodby našej Dvojky vyzdobili najkrajšími darmi zeme, ktoré sa urodili v našich záhradkách.
Mottom tohto týždňa je: „Ak chceš zdravý byť, musíš zdravo žiť. Chrumkaj jablko, mrkvičku, budeš mať červeň na líčku. S ovocím a zeleninou máš dostatok vitamínov. Čokoládu vynechaj, orieškom vždy prednosť daj! Jedz cviklu s kalerábom, každé ráno s čerstvým chlebom. Teraz už vieš, čo urobiť máš, keď zdravé telo chceš mať, musíš sa zdravo stravovať“.

okt
08

Návšteva výstavy „Plody jesene“

jesen miniJeseň je obdobie zberu úrody z našich záhrad, sadov a polí. Výstavu pod názvom „Plody jesene“ si prišli pozrieť aj žiaci našej susednej školy SŠ na Budovateľskej ulici. So sebou si priniesli milé darčeky, ktorými sme obohatili našu výstavku. Žiaci prvého ročníka sa im poďakovali prednesom básničky o jeseni a sladkými jabĺčkami. Naši hostia mohli obdivovať rozmanitosť farieb, tvarov upraveného ovocia a zeleniny v košíkoch a miskách. Na záver nás pozvali na výstavku, ktorá bude prezentovaná na ich škole.
Ďakujeme za pozvanie a tešíme sa na naše ďalšie stretnutie.

okt
07

ENVIROKALENDÁR na Dvojke

pv miniNa našej Dvojke máme novinku v podobe ENVIROKALENDÁRa. Žiaci spolu s učiteľmi sa budú počas celého školského roka zapájať do eko aktivít a prednášok daného mesiaca. V mesiaci september sme začali so školiacimi aktivitami na tému separácie odpadu, pretože úlohou školy je vzdelávať a pripravovať deti a mládež nielen na odbornosť, ale aj na každodenný život. K takýmto praktickým zručnostiam patrí aj vybudovanie návyku na separáciu odpadu tak, aby sa stala prirodzenou súčasťou ich života.

okt
06

Buď aktívny! Rozhýb sa!

beh miniDeti milujú pohyb a radosť zo zdravého pohybu je celoživotným elixírom mladosti. Pohyb je jedinečný a zázračný prostriedok udržiavania a zvyšovania zdravia, citového rozvoja, upevňovania vôle, nadväzovania priateľstiev a účinného zaháňania nudy a depresie. Telesný pohyb je do značnej miery aj podnetom k pohotovému mysleniu, rozhodovaniu i reálnemu konaniu. Preto sa naše prvácke učiteľky rozhodli so svojimi žiakmi, prvákmi, venovať jednu hodinu z vyučovania výchove pohybom, ktorý priniesol deťom radosť, potrebné sebavedomie, spoluprácu medzi deťmi a učiteľmi a v neposlednej rade upevnenie zdravia. Takúto roztancovanú hodinu si opäť radi zopakujeme!

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI