jún
16

Pytagoriáda – celoštátne kolo

pytag diplomDňa 1. a 2. júna sa konalo celoštátne kolo matematickej súťaže Pytagoriáda. Celoštátneho kola sa zúčastňujú najúspešnejší súťažiaci z obvodných kôl (bodovú hranicu na postup do celoštátneho kola stanovuje Ústredná komisia Pytagoriády po doručení výsledkových listín z obvodných kôl). Po úspešnom absolvovaní okresného kola, reprezentoval nielen našu Dvojku, ale aj celý okres Milan Gešperik zo 7.A. V celoštátnom kole súťažiaci riešia 20 úloh počas 60 minút. Náš Milan sa s ťažkými úlohami statočne popasoval a zaradil sa medzi úspešných riešiteľov, k čomu mu gratulujeme a ďakujeme za peknú reprezentáciu našej Dvojky.

jún
15

VIVAT, DVOJKA!

50bNiekoľkomesačné prípravy na výročie našej Dvojky slávnostne vyvrcholili galaprogramom 3. júna 2022. Program bol pripravený a nacvičený, netrpezliví žiaci za oponou, pozvaní hostia sedeli v estrádnej sále MsDK vo Vranove nad Topľou. Režisérom programu bili srdcia o čosi rýchlejšie. Slávnostným gongom sa diváci stíšili, svetlá v sále zhasli a na javisku už všetci sledovali prvé číslo programu. Celým galaprogramom nás sprevádzali najprv malí súrodenci – prváčikovia, ktorí postupne rástli a naberali nové skúsenosti a vedomosti s pomocou „patrónov“ jednotlivých predmetov: patrón prírodných vied, číselný, písmenkový, cudzích jazykov, umenia a športu. Samotná „dvojka“ bola lajtmotívom celého programu. Niesla sa v podobe „dobrej dvojky“ súrodencov, hádaním sa patrónov nad dvojkou – či je číslom, alebo slovom, súrodenci riešili problém, že dvojčaťu Miškovi vychádzala dvojka zo správania...

jún
14

Medzinárodná výtvarná súťaž "Csontváryho túlavé topánky"

czontvary13.6.2022 sa v kinosále Mestského kultúrneho strediska v Sabinove konalo slávnostné oceňovanie výtvarných prác 6. ročníka medzinárodnej výtvarnej súťaže „Csontváryho túlavé topánky“, pod názvom „SVET JE KRÁSNY“.
Naša Dvojka mala úspešné tri dievčatá. V II. kategórii 1.-4. ročník ZŠ získala 1. miesto Bianka Baranová IV.B a 3. miesto Lariska Klimešová II.A. V III. kategóri 5.-9. ročník ZŠ patrilo 1. miesto Noemi Mitrikovej zo VI.A. Víťazkám srdečne blahoželáme.

jún
13

Naša Emka opäť uspela!

Ema VO tom, že naša Dvojka má šikovných žiakov nás okrem vynaloženej snahy na vyučovacích hodinách presviedčajú aj mnohé ich úspechy mimo školských lavíc.
Presadiť sa medzi rovesníkmi v škole, okrese, kraji alebo na celoslovenských súťažiach si vyžaduje okrem talentu, svedomitej práce, trpezlivosti, ochote na sebe pracovať, viere vo vlastné schopnosti, aj nesporný kúsok šťastia.
Ak sa úspech dostaví viackrát, vypovedá to o ozajstnom talente žiaka. Medzi takéto výnimočné osobnosti patrí aj Ema Velčková, žiačka 9. B, ktorá svojím všestranným nadaním zaujala porotu na niekoľkých súťažiach.

jún
12

Ak máš toho viac, podeľ sa!

farebny tyzden miniAj tento rok Vás pozývame zapojiť sa do zbierky použitých, no stále zachovalých a funkčných školských pomôcok pre deti v núdzi.
Školská taška, plný peračník, nové prezuvky vedia spríjemniť návrat do školských lavíc. Do budúceho školského roka určite mnohí z Vás premýšľate nad kúpou nových školských pomôcok. Niektoré použité, avšak ešte stále zachovalé školské tašky, funkčné perá, farbičky, nepoškodené obaly, vrecúška tak zostanú nepovšimnuté niekde v skrinke alebo zabudnuté v zásuvkách. Pre deti zo sociálne slabších pomerov nie je samozrejmé mať v peračníku sadu fixiek, niekoľko pier alebo ceruziek.

jún
11

„Spišský Jeruzalem mojimi očami”

spis miniVyhlasovateľ súťaže Mestské kultúrne stredisko Spišské Podhradie organizovalo výtvarnú súťaž „Spišský Jeruzalem mojimi očami” v rámci 9. ročníka duchovno-kultúrneho festivalu Dni Spišského Jeruzalema 2022.
Témou súťaže bolo: Čo si predstavuješ pod pojmom Spišský Jeruzalem? Je to nejaké miesto? Niečo hmotné, čo sa dá chytiť? Alebo niečo nehmotné, duchovné? Vedel by si to vyjadrit' maľbou alebo kresbou? Hlavným cieľom súťaže bolo zachytiť vnímanie Spišského Jeruzalema prostredníctvom výtvarného diela.
Žiačky našej školy Viktória Draxlerová (IV.D) a Stela Saladiaková (VIII.B) nás v tejto súťaži úspešne reprezentovali. Stela Saladiaková pod vedením Mgr. M. Borošovej sa stala víťazkou v 2. kategórii (Základné školy – II. stupeň) a Viktória Draxlerová pod vedením Mgr. M. Šofrankovej obsadila 2. miesto v 1. kategórii (Základné školy – I. stupeň).

jún
10

Naša NAJ Dvojka

kniha mini8. júna 2022 jubilujúca Dvojka opäť oslavovala, tentokrát sa tešila z množstva ocenení svojich šikovných žiakov, ktorí ju v školskom roku 2021/2022 úspešne reprezentovali a obsadili popredné miesta v okresných kolách olympiád organizovaných CVČ vo Vranove nad Topľou.

jún
09

Matematický klokan 2022

klokan miniMedzinárodná matematická súťaž aj pre žiakov základných škôl. Jej hlavným poslaním je propagovať a popularizovať logické myslenie a matematiku medzi žiakmi. Umožniť žiakom súťažnou formou porovnávať svoje vedomosti s rovesníkmi z iných škôl. Predviesť okoliu svoje schopnosti.
Prispievať k vyhľadávaniu talentovaných žiakov, poskytovať učiteľom matematiky materiály využiteľné na zatraktívnenie a skvalitnenie vzdelávania.
Žiaci súťažili v jednotlivých kategóriách takto:

jún
08

Umelecké súťaže v Centre voľného času vo Vranove nad Topľou

farbicka miniKoniec mája patril tradične v CVČ vo Vranove nad Topľou mladým umelcom, ktorí dostali príležitosť ukázať svoj výtvarný talent, a mali tak možnosť zabojovať medzi rovesníkmi o najkrajšiu prácu v dvoch súťažiach.
Po dvojročnej prestávke sa dňa 24. 5. 2022 stretli žiaci vranovských škôl na podujatí „Čarovná farbička a zázračný štetec“, ktoré prinieslo našim reprezentantom pekné úspechy.
Z obrazov na tému „Môj lesný dom, mesto“ v II. kategórii (5. - 6. ročník) porotu najviac očarila práca Noemi Mitrikovej (VI. A) a udelila jej 1. miesto. Na 3. mieste v rovnakej kategórii sa umiestnil Daniel Berta (V. A). Víťazkou III. kategórie (7. - 8. ročník) sa stala Liana Adamová (VII. B).

jún
07

MDD v Hornozemplínskej knižnici

hzk miniŽiaci I.D prijali pozvanie, aby svoj sviatok strávili v Hornozemplínskej knižnici. Rozprávkové bytosti mali pre nich na siedmych stanovištiach pripravené zaujímavé a zábavné úlohy. Po ich splnení na deti čakala sladká odmena.
Ďakujeme pracovníkom knižnice i dobrovoľníkom z radov najaktívnejších čitateľov knižnice za tento nádherný zážitok.
fotografie: https://kniznicavranov.sk/den-deti-v-hornozemplinskej-kniznici

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI