jún
09

Ôsmaci listovali v archíve

znaksr mini(Deň otvorených dverí v archíve)
V archíve nájdeme písomnosti a materiály dokumentačnej povahy, ktoré majú historický, kultúrny, hospodársky a politický význam.
Do budovy archívu vo Vranove nad Topľou sa vybrali žiaci 8.ročníka 7. júna 2023 na Deň otvorených dverí. Hneď v prízemí obdivovali depot s uloženými písomnosťami v škatuliach a pohyblivých regáloch. Na prvom poschodí v prednáškovej miestnosti mohli vziať do rúk starú kroniku Základnej školy Juh či matričnú knihu a v bielych rukavičkách v nich listovať i pozrieť si vitríny so zaujímavosťami o Červenom kríži, mohli vidieť bronzovú, striebornú i zlatú plaketu, čo je Jánskeho medaila odovzdávaná bezpríspevkovým darcom krvi na Slovensku i v Čechách.

jún
08

Matematický klokan 2023

klokan miniMedzinárodnú súťaž v Slovenskej republike organizuje nezisková organizácia Talentída. Do súťaže sa v školskom roku zapojilo na Slovensku viac ako 70 000 žiakov. Aj naša Dvojka má úspešných riešiteľov. Dvaja boli 100%-ní a umiestnili sa na 1. mieste vo svojej kategórii.
Michael Činčera z I.D a Matúš Novikmec zo VII.A.

jún
07

MDD v ŠKD

dj miniMilé deti, dnes veľký sviatok máte, celý deň sa iba hráte, preto aj my dnes k Vášmu sviatku, prajeme vinšovačku krátku. Aby ste boli vždy usmiate, šťastné, zdravé strapaté, aby ste ešte ten mesiac vydržali a na vysvedčení samé jednotky mali. Týmito milými slovami privítala na slnkom zaliatom školskom dvore p. vychovávateľka Holpová deti z ŠKD, aby tak spoločne oslávili jeden z najkrajších sviatkov v roku - MDD. Celé odpoludnie sa nieslo v znamení súťaživosti a hlavne veľkého šťastia pri celoklubovej hre Ovocníčkovia. Víťazi získali cenu plnú vitamínov a prekvapením pre všetky deti boli nové hry a boxy na hračky. Niet krajšieho úsmevu na svete ako je úsmev detí, preto prajeme všetkým detičkám, aby mali šťastné a spokojné detstvo, aby boli milované a dostávali od svojich blízkych čo najviac pozornosti a lásky.

jún
06

MDD športová olympiáda

stadion miniOslava Medzinárodného dňa detí sa na našej škole niesla v duchu olympijskej myšlienky. Školskú športovú olympiádu veselo otvorili naše mažoretky TS Varanovia. Žiaci predniesli olympijský sľub a nesmelo chýbať ani vztýčenie vlajky za znenia olympijskej hymny. Po slovách pána riaditeľa, ktorý našich športovcov pozdravil, zablahoželal im a povzbudil ich k najlepším výkonom, už nič nebránilo tomu, aby sa žiaci rozbehli na športoviská pripraviť sa na svoje disciplíny.
Deň plný slnka, zábavy, povzbudzovania a skvelých výkonov mohol začať! Jednotlivci v ročníkoch si zmerali sily v behu na 60 m, behu na 300m, štafetovom behu a skoku do diaľky. Triedne kolektívy zas utužovali tímovú prácu a súťažili vo vybíjanej, basketbale a volejbale. Nechýbalo športové nasadenie ani srdečné povzbudzovanie zo strany spolužiakov.

jún
06

DOD na leteckej základni v PO

lietadloDňa 1.6.2023 sme MDD my tretiaci ZŠ Sídlisko II oslávili Dňom otvorených dverí na leteckej základni v Prešove. Pozornosti a záujmu detí neušli hojne zastúpené statické ukážky leteckej a pozemnej techniky. Žiaci mali možnosť vyskúšať, aké je to sedieť na mieste kapitána vrtuľníka MI-17 alebo v kabíne cvičnej verzie MI-2. Záujem bol aj o tank T-72, bojové vozidlo pechoty, či samohybnú kanónovú húfnicu. Deti tradične pritiahla aj hasičská technika, ktorú prezentovali hasiči z HaZZ Prešov a z hasičskej jednotky vrtuľníkového krídla. Z blízka si mohli obzrieť auto Vojenskej polície. Okrem nádherného počasia nás počas celej akcie sprevádzala uvoľnená a priateľská nálada.

jún
06

Recyklomóda

pv miniOdpad nie je strašiak! A práve preto, sme sa s deťmi zo ŠKD zapojili do súťaže zameranej na tému recyklovania a upcyklovania odpadu s názvom Recyklomóda, s modelom s názvom Kráľovná fašiangového sprievodu. Zadaním pre žiakov základných škôl bolo vytvoriť odev, ktorý bude z odpadového materiálu. Prihlásené projekty prešli interným kolom hlasovania medzi zamestnancami envirofondu a následne sa konalo finále najlepších modelov za účasti odbornej poroty a zástupcov Ministerstva životného prostredia i Environmentálneho fondu. Odmenou za našu snahu boli lístky pre deti aj ich rodičov do Zoo v Bojniciach. Touto aktivitou sa snažíme podporovať kreativitu a spoluprácu medzi deťmi a upriamiť ich pozornosť na témy ako sú recyklovanie, upcyklovanie.

jún
05

Fantastický úspech!

pyt miniZLATO v celoštátnom kole Pytagoriády
Milan Gešperik z VIII.A, ktorému to matematicky výborne myslí, opäť ukázal, že patrí k najlepším počtárom na Slovensku. 23. a 24. mája sa zúčastnil celoštátneho kola matematickej súťaže Pytagoriáda. Ako najlepší zo školského, ba aj obvodného kola, reprezentoval okres v celoštátnej Pytagoriáde. Statočne sa popasoval s ťažkými 20 úlohami, na ktorých vyriešenie mal len 60 minút a podaril sa mu megaúspech! Vo svojej kategórii si vybojoval 1. miesto.
Celoštátneho kola sa zúčastňujú najúspešnejší súťažiaci z obvodných kôl, kde bodovú hranicu na postup stanovuje Ústredná komisia Pytagoriády po doručení výsledkových listín z obvodných kôl. Milanovi blahoželáme k obrovskému úspechu a p. uč. Krajčovičovej ďakujeme za prípravu. Dúfame, že Milanovou snahou a úspechom nakazíme ešte veľa dvojkárov.

jún
04

Skvelá Natália

natalka miniPred časom sa v prešovskom Kine Scala konala krajská súťaž SLÁVICI Z LAVICE, na ktorej našu školu a školskú kapelu Ťahák reprezentovala Natália Kvočková nádhernou piesňou Čerešne od Hany Hegerovej. Svoj talent predviedla pred porotou, ktorej predsedal Martin Husovský z kapely KOMAJOTA. Po výborných výkonoch sa naša Natália nakoniec v prvej trojke neumiestnila, no aj tak ponúkame jej famózne vystúpenie vo forme videozáznamu... Doprevádzali ju naši učitelia Mgr. Peter Šofranko na klavíri a Mgr. Matúš Boroš na gitare... Natálii prajeme ešte veľa skvelých vystúpení, veď určite o nej ešte budeme počuť, minimálne na svojich vlastných koncertoch... Prajeme príjemný kultúrny zážitok...

jún
04

Botanikiáda

rastlina miniBotanická záhrada Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach zorganizovala už 12. ročník projektu pod názvom BOTANIKIÁDA, ktorý je určený žiakom piateho ročníka základných škôl Košického a Prešovského samosprávneho kraja a ich pedagógom.
Aktuálny ročník BOTANIKIÁDY dostal podtitul „Voda, základ života“. Školské kolo sa uskutočnilo online formou v apríli a naši šikovní žiaci Matej Surdej (V.C) a Ján Štefanko (V.B) postúpili do regionálneho kola. Žiaci postupne plnili problémové úlohy na stanoviskách, ktoré boli rozmiestnené v celom areáli botanickej záhrady nevynímajúc expozičný skleník, okolie bazénov či parenísk.

jún
03

Striebro pre Dvojku v okresnom kole v atletike žiakov

beh miniV dňoch 25. a 26. mája sa v atletickom areáli ZŠ Sídlisko II už tradične konalo okresné kolo v atletike dievčat a chlapcov. Obe naše družstvá sa popasovali so svojimi súpermi a v tvrdej konkurencii sa dievčatá umiestnili na výbornom 2. mieste. Chlapci podali vynikajúce výkony a aj keď v jednotlivých disciplínach získali medailové umiestnenie, napokon skončili ako družstvo na 4. mieste. Všetkým našim súťažiacim blahoželáme k výborným výkonom a želáme ešte veľa športových úspechov v budúcnosti.

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI